Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Ba, 24 tháng 5, 2016

TÌNH ĐỒNG MÔN&KHOAI


TÌNH ĐỒNG MÔN & KHOAI
Ta rời trường xưa năm 1960
Muội mãi năm 73 mới vào lớp 6
"Đệ thất"
Giữa năm 1975 thì cái gì cũng mất
Anh em huynh đệ mỗi nẻo mỗi đàng
Kẻ phiêu dạt Huế Đà Nẵng Phan Thiết
Phan Rang
Kẻ Vũng Tàu Bà Rịa Buôn Ma Thuột
Muội cũng theo chồng lập nghiệp phương xa
Nghe tin nhau mà xa quá là xa
Cũng chỉ biết thở dài ngao ngán
Đầu năm muội nhà tan bại sản
Ngã lề đường gẫy 1 tay 1 chân
Rồi cuối năm tay còn lại gẫy luôn
Chưa quá 40  toàn thân tàn phế
Tình đồng môn khoai người cùng xứ sở
Kẻ Biên Hòa Đồng Nai kẻ tại chỗ xa xăm
Để đêm đêm nghe sóng vỗ biển Đông
Lại ngỡ là sóng làng chài miền Mỵ Thủy
Thôi chúng ta chả sanh lầm thế kỷ
Thế kỷ nào cũng loạn lạc bi thương
Thủa xa xưa thì Trịnh Nguyễn đôi đường
Nam Bắc triều muôn đời thù địch
Rồi Tây Sơn Gia Long kế thừa đánh tiếp
Nhìn núi sông xương máu thở than ?
Nỗi tang thương chả khác nước non Chàm
Kẻ mé biển kẻ chân rừng kiếm sống
Gia đình huynh miền thượng du
khố giây khố bện
hết giặc Tàu Ô đến giặc Cờ Đen
cuộc sống bấp bênh dở củi dở đèn
làm thảo dân đời nào cũng khổ
cơm thì không sắn khoai thưa rổ
cứ ngày ngày luộc chín bóc ăn
tình đồng môn khoai như ánh trăng rằm
nhìn chút chút cho lòng đỡ khổ
lỡ mơi sau muội có về Quảng Trị
nhớ ghé thăm mộ huynh ở La Vang
nơi thời xưa dân gian gọi lá vằng
xa ngái ngái tuốt trên La Vang Thượng
biết tin nhau dù rằng quá muộn
dù não lòng có còn hơn không ?
trường cũ ngày xưa chừ đã mất tên
thành phố cổ cũng chuyển thành bình địa
ôi một thời Châu ô Cận lục bây chừ hoang phế
chả còn gì sót lại ở trái tim
kiếp này đây sống y những loài chim
bay lung tung vô tình vô xứ
nếu còn mai sau trở về bến Cộ
sông Ô Lâu cây đa cũ còn không ?
có về Khe Sanh Cồn Tiên Ba Lòng
có là cá kẹt trong hom vùng vẫy ?
tình đồng môn khoai kể ra làm chi ?
mà buồn quá vậy ?
Chu Vương Miện

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét