Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

QUẢNG TRỊ TRƯỚC NĂM 1960


QUẢNG TRỊ TRƯỚC NĂM 1960

Đêm trăng rằm quê mẹ
Anh nằm thao thức nhớ em
Trăng khi mờ khi tỏ trong đêm
Xa xôi quá em có còn chung thủy
Nhưng mà thôi ?
2 đứa mình đã yêu nhau đâu nhỉ ?
“ thơ Huy Lực Bùi Tiến Khôi “

“ Đời lạnh lùng trôi theo dòng nước mắt “
 Nhạc sĩ tài hoa Phạm Duy chừ cũng chả còn
 1 mình mình ngó lại nước non
Mà lã chã đôi đôi dòng nước mắt
Tình chúng ta khi không khi thật
Có mà zero , zero có mà không ?
Y như dòng Thạch Hãn bắt nguồn từ dẫy
Trường Sơn
Qua Phước Môn Tích Tường vẫn còn tí tẹo
Qua cầu ga thì phình ra lớn
Đến Nhan Biều vừa cát nước minh mông
Ôi chuyện tình nào mà chả giống dòng sông
Có đoạn quanh co lên gành xưống thác
Có đoạn xanh xanh qua làng mộc mạc
Có bến đò cây cổ thụ cao cao
Tình chúng ta chưa hỏi chưa chào
Chỉ lâu lâu ngó nhau ngoài đường ngoài phố
Nhà em có dậu hoa giấy vàng trước cửa
Kề nhà anh hiệu trưởng [ *] nhìn qua ngôi Đình
Cây đa xù xì cũng mấy ngàn năm
Nơi trú ngụ của loài chim cu đất
Ngày ngày gáy cúc cu cu thân mật
Hang chè tàu mùa đông
Chùm dây tơ hồng vàng như mật
Ngày ngày anh vẫn đi qua nhà em
Nhin 2 cây phượng hồng cao hút mắt
Ngay giữa cai cống trên đuờng Quang Trung
Tình chúng mình nhen nhúm được mấy năm
Thì xẻ nghé tan đàn mỗi người mỗi nẻo
Chuyện tình tang chả khác gi viên kẹo
Có cục vuông cục tròn kéo dài thành kẹo kéo
Của 1 thời trống điểm tàn canh
Làm thân trai ai chả lụy vì tình
Có những mói tình không ly mà biệt
Anh vẫn nhớ em dù tàn 1 kiếp
Vừa phù du lẫn lộn phù vân
Chỉ ước mơ về lại Thạch Hãn 1 lần
Nhìn cố quận cho bớt lòng tê tái
Thôi Hộ thời xưa vườn đào thơ dại
Lòng dạt dào theo ngọn đông phong
Ôi tình mình như nước trên sông
Trôi lờ lững rồi theo về cửa Việt
Gần 60 năm chưa về Phan Thiết
Mà Mộng Cầm Hàn Mạc Tử còn không ?
Kiếp này đây sống như những con nhồng
Nói lập lại toàn lời nói cũ
“ Anh yêu em ?
Xưa rồi nhưng vẫn còn bất hủ “
 Chu Vương Miện

*Đầu đườngTrần Cao Vân bên kia là nhà Thầy Hiệu Trưởng ,mà bên này đầu đường nối vào đại lộ Quang Trung là nhà Anh Hiệu Trưởng niên khoá 1972-1973 . học trước tác giả 1 năm .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét