Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

CÚNG DƯỜNG MÙA AN CƯGIA ĐÌNH CÙNG LÊN TỔ ĐÌNH TỪ HIẾU CHIÊM BÁI 

VƯỜN THÁP CHÙA TỪ HIẾU

TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG TÁNH THIÊN NHẤT ĐỊNH

KHAI SƠN TỔ ĐÌNH TỪ HIẾU (1784-1847)


Tổ sư húy thượng Tánh hạ Thiên, hiệu Nhất Định, thuộc đời thứ 76 từ Tổ Ma ha Ca-diếp ở Tây Trúc, đời thứ 39 Thiền phái Lâm Tế ở Đông độ và đời thứ 5 Thiền phái Thiệt Diệu Liễu Quán, Việt Nam.
Ngài thế danh là NGUYỄN VĂN NỘI, sinh năm Giáp Thìn, 1784, tại làng Trung Kiên, tổng Bích La, huyện Đăng Xương, tỉnh Quảng Trị (nay là thôn Trung Kiên, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).
Năm lên 6 tuổi, Canh Tuất, 1790, Ngài xin song thân đem vào chùa Huệ Lâm ở Huế, xin xuất gia với Ngài Đạo Minh Phổ Tịnh.
Đến năm 19 tuổi, Quý Hợi, 1803 Ngài được Bổn sư thế độ và ban pháp danh là Tánh Thiên, pháp tự là Nhất Định. Cũng trong năm này Ngài được Hội đồng thập sư trao giới đặc cách thọ Tam đàn Cụ túc với Hòa thượng Mật Hoằng ở chùa Quốc Ân, Huế.
Ngài là người học trò được Bổn sư thế độ thứ tư sau các pháp huynh Tánh Tuệ Nhất Nguyên, Tánh Tâm Nhất Trì, Tánh Chiếu Nhất Nguyệt.
Năm Mậu Thìn, 1808 Hòa thượng Đạo Minh Phổ Tịnh được bà Hiếu Khương Hoàng Thái hậu, mẹ của vua Gia Long cung thỉnh về trú trì chùa Thiên Thọ, tức là chùa Báo Quốc ngày nay. Bấy giờ Ngài Tánh Thiên Nhất Định cùng đi theo Bổn sư về chùa Thiên Thọ để tiếp tục việc tu học.
Năm Giáp Tuất, 1814 Ngài được Bổn sư trao kệ đắc pháp:
Nhất Định chiếu quang minh
Hư không mãn nguyệt viên
Tổ Tổ truyền phó chúc
Đạo Minh kế Tánh Thiên.

Nghĩa là: 
Nhất Định chiếu sáng tinh
Hư không trăng tròn xinh
Tổ Tổ trao lời chúc
Tánh Thiên từ Đạo Minh.
                  (theo lời của đất)


Năm 1843, sau khi từ chức "Tăng Cang Giác Hoàng Quốc Tự" và trao quyền điều hành chùa Bảo Quốc cho pháp đệ là Nhất Niệm, Hoà thượng Nhất Ðịnh đã đến đây khai sơn, dựng "Thảo Am An Dưỡng" để tịnh tu và nuôi dưỡng mẹ già.
Hoà thượng Nhất Ðịnh nổi tiếng là người con có hiếu, tương truyền có lần mẹ già bị bệnh rất nặng, hàng ngày ông lo thuốc thang nhưng bà vẫn không khỏi. Có người ái ngại khuyên ông nên mua thêm thịt cá để tẩm bổ cho mẹ, có làm được điều đó mới mong bà chóng hồi sức. Nghe xong, mặc thiên hạ đàm tiếu chê bai, thiền sư vẫn chống gậy băng rừng lội bộ xuống chợ cách đó hơn 5 km để mua cá mang về nấu cháo cho mẹ già ăn. Câu chuyện vang đến tai Tự Đức vốn là vị vua rất hiếu thảo với mẹ, vua rất cảm phục trước tấm lòng của sư Nhất Định nên ban cho "Sắc tứ Từ Hiếu tự". Chùa được mang tên Từ Hiếu từ đó. Trong tấm bia ghi lại quá trình xây dựng chùa giải thích:
  • Từ: là đức lớn của Phật, nếu không từ thì lấy gì tiếp độ tứ sanh cứu giúp vạn loại.
  • Hiếu: là đầu hạnh của Phật, nếu không hiếu thì lấy gì để đạt thông cõi nhiệm bao phủ đất trời.

                                                            (theo bách khoa toàn thư)

  CHÁNH ĐIỆN CHÙA TỪ HIẾUCÚNG DƯỜNG

TRƯỚC CHÁNH ĐIỆN


THỦ BÚT CỦA THIỀN SƯ NHẤT HẠNH TREO TẠI THƯ QUÁN TỪ HIẾUTRƯỚC THƯ QUÁN
LA HÁN TÙNG


                      GIẾNG CỔ CHÙA TỪ HIẾU


XE CHÙA TÁT CẠN BỂ DÂU
THỎNG TAY VỀ CHỢ NHƯ VÀO... CỬA KHÔNG!


                                                         HÈ PHỐ TRẦN HƯNG ĐẠO


                                                           
                                      RẠP HƯNG ĐẠO" XƯA"
                                            "LÊ LỢI " ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ

                                                              TẠM BIỆT HUẾLÊN PHỐ !

 Hồn bùn vịn bến sông ô (1)
Gọi rơm phiêu lãng cố đô hạ này
Tình người thơm thảo đong đầy
Gói theo khói bếp quắt quay phố phường
Phượng tuôn lối cũ vấn vương
Mái cao vòi vọi nắng trườn vô tâm
Dạo trường an ngắm phủ cam                                                  Phật Chúa nhìn thấu khói lam lên thành
Thương nhân loại bơi chòng chành
Giàu nghèo chi cũng loanh quanh rồi về !
Huế ơi! Thôi tạm biệt nghe
Đếm đong bỏ lại ,đi..về…thảnh thơi./.


                            mùa phượng 2012
                                          HUẾ
(1)ô lâu


NGUYỄN BÁ VĂN
   (tiếp vần)

Ta về Lãm Nguyệt Hiên chơi
ngồi nhìn mưa nắng "trửa cươi"(*) yên bình
Dù cho chỉ có một mình 
Có con châu chấu tận tình hỏi han...


(*) giữa sân 

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012

MÙA HẠ LÃM NGUYỆT HIÊN !
                                           

                                                NGÕ HẠC SƯƠNG CHAO BỜ  SANH TỬ

                                             THỀM TRĂNG GIÓ ĐẬU BẾN VÔ THƯỜNG !                                                  

                                             


LÃM NGUYỆT HIÊN

Nhà thơ ,nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Thanh Xuân từ Hà Nội vừa
gửi email tặng:

Nhìn lãm nguyệt hiên mà thèm
Bởi trong Hồ Tâm hoa ấm
Bởi trong tình thơ thấm đậm
Vừa rực lửa vừa dịu êm ./.Ấm áp
    Chiều lòng ai đẹp bằng trời
Rét xuân là dịp đắp bồi hơi nhau
    Tròn chăn, toạc áo "dãi dầu"
Hửng nắng bắc cầu, chơi  lãm Nguyệt  Hiên.
                                                                           Nguyễn thanh xuân
                                                                            giêng hai nhâm thìn     

                                HOA SÚNG GIỮA HỒ TÂM

ĐỔI MÙA !

Chiều nay mùa lật sang trang
Hương sen gió gói 
khảm đường phượng bay.
Trang đời vỗ nhịp
vần xoay,
Tay không khâu kịp 
tháng ngày tàn phai !./.

                          Ledangmanh

ảnh nhukhoa
Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

BÚT ĐÀM TÌM TRI ÂM!


Tin nhắn từ Nguyễn Bá Văn :
-Ngày mai chủ nhật đi Hải Lăng nhé
-chiều ni về nhà tui bút đàm cụ thể
Rứa là 2 anh em không bàn chuyện ở nhà mà tuôn về tận
Quán café NÉT QUÊ ở làng AN THƠ mới bút đàm đi đến
quyết định thuê ô tô (vì yếu không thể cõng tui sau xe Honda

được) ra Hải Lăng chơi, thăm TRI ÂM CÁC của chủ nhân thi sĩ VÕ VĂN HOA .Vây là 7 giờ sáng thứ 2 tiếu ngạo vi vu…
ĐỐT ĐỒNG
     12 năm trở lại Hải Lăng,lộ trình vẫn vậy đi ngang Lương Điền, Hạ lộc mặc dầu xe chạy nhanh nhưng vẫn phảng phất mùi thơm ngầy ngậy của khói đốt đồng ,Lên quốc lộ1 đến Đài Chiêu Linh
TƯỢNG ĐÀI BỒ TÁT ĐỊA TẠNG
TRÊN ĐƯỜNG RA HẢI LĂNG
Tài xế dừng xe cho anh em xuống ghi hình kỷ niệm,riêng tui nghĩ về 48 lời nguyện của BỒ TÁT… ! Gía như mình không trôi lăn giữa dòng sanh tử trầm luân thì Ngài thong dong nhập cõi tịch nhiên rồi…
    -cho tui viếng chợ Diên Sanh với
    -Thầy HOA hẹn gặp tại quán cà phê “không tên”
                                                         KHÔNG TÊN CÀ PHÊ


Không biết số mấy,nhưng mình lại miên man “như thị”… “hãy cố yêu đời mà sống lâu rồi đời mình cũng qua”cám ơn VTA.

KHÔNG GIAN TRI ÂM CÁC

Găp nhau từ “Không Tên” rồi anh em được Thầy HOA dẫn về TRI ÂM CÁC bằng xe máy vì ô tô bị ong đốt.Cuộc hội ngộ chắc là vui vì tui thấy dung nghi ai cũng rạng rỡ ,riêng tui hân hạnh biết thêm một văn nhân đó là anh Bùi Như Hải …
      Sau 3 tháng về quê sáng tác  nhiều tác phẩm cho đời, sáng thứ tư 16-5-2012 VĂN vào lại miền nam nên tranh thủ chiều chủ nhât và thứ hai sau khi đi Hải Lăng về phải hoàn thiện bức phù điêu TỔ ĐẠT MA đắp tặng LãmnguyêtHiên

     Sáng ni(16.5.2012) ghé nhà để chào và hẹn tái ngộ… !
RU ĐỜI MỘNG TƯỞNG 
TẬP NHAC CỦA NGUYỄN BÁ VĂN

TRANH HOA SEN CỦA NGUYỄN BÁ VĂN

TIỄN !

Người khuất ngõ lãm nguyệt hiên
                           Buâng khuâng hoa cỏ nuối miền ly hương
                                  Vói tay ngắt đóa vô thường
                       Dầm thơ nhạc họa chạm đường cảo thơm ./.

                                                26.4.nhâm thìn
                                 ledangmanh tặng nguyễn bá văn
                                                  mùa hạ 2012

Ảnh Bá Văn -Như Khoa