Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

THƯ PHÁP-THƠ Vua TỰ ĐỨC

TỨ THỜI GIAI HỮU HẠ
NHẤT VŨ TIỆN THÀNH ĐÔNG
Vua TỰ ĐỨC
(Bốn mùa đều có mùa hè,
chỉ một cơn mưa chuyển ngay thành mùa đông)
 Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014

THƯ PHÁP !


                                                     TỤNG CA DIỆU PHÁP LIÊN HOA
                                                           Ánh sáng qua đỉnh trời
                                                           Vọng âm trầm khe rãnh
                                                           Điều ấy chẳng khác chi
                                                           Hình tướng và pháp âm
                                                         ĐẤNG CHA LÀNH MÂU NI 
                                                                               
                                                                       Đạo Nguyên"Dogen" (1200-1253)
                                                                       Sơ Tổ phái Tào Động NHẬT BẢN

NIẾT BÀN VÔ TRI*
Mỗi lần bông đào hé nụ
Trên miền cố hương
Cũng màu hoa ấy
Muôn mùa xuân xưa
                                   Đạo Nguyên"Dogen" (1200-1253)
                                                                       Sơ Tổ phái Tào Động NHẬT BẢN

*Vô tri:Tuyệt đối,siêu việt,
bất khả tư nghị

Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014

LŨ CẢM !
LŨ CẢM !

Trời thường chụp họa xuống thu đông
Lũ bão vô tư ném chất chồng
Núi toạc đất còn chia khổ nạn
Sông trườn nước cũng sớt long đong
Còn  bao thân phận ngồi thê thiết
 lắm mảnh đời ngậm phập phồng
Dịch bệnh thiên tai gieo khốn đốn
Ơi người máu chảy ruột mềm không?

                                            LĐM

THOÁT TỤC!

Tháng ngày tiêu sái đếm chi niên !
Huơ gót ung dung dạo khắp miền
Đụng ngõ công hầu thôi khắc khoải
Chạm đường danh lợi vẫn như nhiên
Đãi bôi hằng trụ bờ ngoa ngoắt
Hồn hậu năng chơi chốn thảo hiền
Tuổi hạc xa rồi triền tục lụy
Ra vào ba cõi sá gì tiên …!?

                                         LĐM
ÂN CÚC DỤC!

Lời ru lan tỏa suốt con đường
Phẩm hạnh cao vời sáng tợ gương
Vất vả bán buôn chào vạn ngõ
Nhọc nhằn cấy hái lụy ngàn phương
Tam tòng vẹn nghĩa tươi nguồn cội
Tứ đức trọn tình thắm giọt sương
Chín chữ cù lao ngời đất nước
Trọng ân cúc dục lấy chi lường..!
                                                                    LĐM
 BẬC MẪU NGHI!

Nền nếp bao đời chói tợ gương
Công dung còn ngậm chữ can trường
Lên non chung sống bao cơn lũ
Xuống núi dưỡng chăm bấy vạt nương
Cày cấy phơi thân nào ngại gió
Gieo trồng dầm mạng nỏ nề sương
Mẫu nghi tứ đức ngời hiền phụ
Giữ đạo viên dung chẳng thể lường

                                 LĐM

NON BỘ !

Một góc giang sơn khéo hiển bày
Hữu tình cẩm tú nét hoa tay
Bá Nha  gãy phím ngưng cung bậc
Chung Tử rơi rìu đoạt cội cây
Nhàn lãm ngắm chim vờn xoải cánh
Tiêu dao nhìn cá giỡn tung vây
Chốn đây không chỗ cho giành giựt
Quốc độ vô tranh mới hiển bày…!

                                  LĐM
VUI XƯỚNG HỌA!

Giao lưu xướng họa bạn bên mình
Nắn chữ tỉa vần thật đẹp xinh
Thả ý mãi mê thời nhiếp ám,
Neo tâm hằng tĩnh tắc sinh minh.
Dưỡng lòng bác ái chăm đời sống
Nuôi dạ vị tha giữ nghĩa tình
Chẳng những sẻ chia cùng mặc khách
Mà còn cảm động đến thần linh !
                                                LĐM  
NHƯ THỊ !

Cõi tạm chòng chành ghét với thương
Thì nên quán rõ pháp vô thường
Hãy xem danh lợi như màn tuyết
Để thấy công hầu tợ móc sương
Hữu tướng - tìm cầu tà  bịt lối *
Tánh không- tắt niệm chánh khai đường
Thong dong đi ở thân như thị
Thanh thản nơi này chính ngoại phương
                                                           LĐM 
* Nếu do sắc thấy ta
Do âm thanh cầu ta
Người ấy hành đạo tà
Không thể thấy Như Lai.
(Trích kinh Kim Cang)

KÝ ỨC THU!

Ngự đỉnh trường sơn cao tót vời
Bóng chiều lướt thướt nhẹ nhàng trôi
Mây thương dấu cội triền khe suối
Chim nhớ tàn cây mé núi đồi
Xóm dưới trống lân chầu nguyệt rụng
Làng bên đèn trẻ rọi hằng rơi
Trăng thu vành vạnh tuôn màu nhớ
Lay ký ức này bịn rịn thôi!

                                             LĐMThứ Ba, 19 tháng 8, 2014

CẢNH THU!


CẢNH THU!
Chiều đi ngày sót chút hanh vàng
Bờ bãi sụt sùi điệu cuốc van
Lạ nước phù sa trườn khắc khoải
Quen hơi sương khói vận mơ màng
Chòm mây rũ rượi buồn li biệt
Con sóng u sầu tủi hợp tan
Màn lũ lăm le treo trước ngõ
Tuồng thu thường diễn cảnh kinh hoàng!

                                          LĐM
BÀI HỌA
THU BUỒN
Nắng mới pha thêm nhạt sợi vàng
Thu buồn hong gió buốt làn van (*)
Tóc thề chưa gỡ chừng thêm rối
Má phấn thôi hây đã muộn màng
Cuối sáng vừa đây còn ủ ấp
Đầu hôm bỗng chốc hoá lìa tan
Người đi khắc bóng vào tâm khảm
Lả tận trời mô cánh điệp hoàng ?

                        Phan Tự Trí

        VƯỜN CÀ
Vườn cà tươi tốt quý hơn vàng
Hệ thống tưới tiêu tự động van
Lượng nước phun mưa đều đặn lắm
Màn sương phủ kín đẹp mơ màng
Hàng cây thẳng lối hoa khoe sắc
Trái đậu tràn trề cánh rụng tan
Vàng đỏ chen nhau cành nặng hạt
Được mùa sản lượng đạt kinh hoàng
                               Hồ Hắc Hải
        CHIỀU THU QUÊ MẸ !
        Trời xanh mây trắng, nắng hôn hoàng
        Bóng tối loang dần, cuốc gọi ran
        Ngõ trước hàng cau vươn cánh mộng
        Đồng xa lúa chín đứng mơ màng
        Hanh hao giọt nắng, chiều ly biệt
        Lấp ló trăng mờ, mây tụ tan
        Tiểu mãn lăm le chờ lũ lụt
        Xóm thôn hoan hỹ đón mùa vàng
                                          18-8-2014  
                                  Lê Văn Thanh Bà Rịa                                   
   MỘT MẢNH THU
Trên trời mây trắng ghẹo mây vàng
Dưới đất tưng bừng điệu múa van.
Một phút thu về vui hết nói
Bao ngày trông ngóng đói không màng.
Nước nhà đổi mới dân nhà vững
Đảo biển anh hùng giặc biển tan
Dìu dịu hương đời rằm tháng tám
Đèn sao phá cỗ thật huy hoàng .
                         Trần Như Tùng Phú Thọ 


                                                   THU QUÊ MÌNH


              TRƯA NAY 17/1/2014 TRỜI  NGỚT MƯA NHƯNG VẪN CÒN LẠNH,
VẬY MÀ THẦY LÊ CHÍ PHÓNG BÚT DANH THANH PHONG TUỔI DƯ BÁT TUẦN VÀ ANH
                                     LÊ CHÍ THIẾT VƯỢT TUỔI CỔ LAI HY
VỚI TÂM VÔ NGẠI HAI VỊ ĐÃ VƯỢT ĐƯỜNG XA TRONG CƠN RÉT BUỐT VỀ THĂM LĐM
VÀ TRAO THIỆP XUÂN CHÚC TẾT,TÔI RẤT ĐỖI CẢM ĐỘNG,XIN POST LÊN ĐÂY ĐỂ CHIA SẺ CÙNG MỌI NGƯỜI :


                                             THIỆP VÀ THỦ BÚT THẦY LÊ CHÍ PHÓNG

                                             THIỆP VÀ THỦ BÚT ANH LÊ CHÍ THIẾT


                                     LĐM VÀ LÊ CHÍ THIẾT Ở HOÀI CỔ QUÁN

Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2014

BUÔNG -THƠ XƯỚNG HỌA

 
BUÔNG!

Buông bớt thiệt hơn ngẫm sự đời
Buông điều đố kỵ giảm đầu môi
Buông điêu toa bịt lòng gian dối
Buông đãi bôi nuôi lưỡi kiệm lời
Buông ghét ganh cho gần gũi bạn
Buông cừu hận  để cận thân người
Buông đi để được cầm thanh thản
Buông xả hết rồi thiệt thảnh thơi !
                                       LĐM
BÀI HỌA
HÃY
Hãy giữ lòng tin ở bạn đời
Hãy cho nàng mãi dáng hồng môi.
Hãy cùng làm lụng gây yên dạ
Hãy gắng lo toan nói nhẹ lời.
Hãy tạo niềm tin sâu mắt họ
Hãy ghi nét đẹp đậm tim người.
Hãy làm gương để con yêu kính
Hãy thả tâm hồn mọi lúc . . . thơi.
                        Trần Như Tùng  
BỎ
Nhớ chi quá khứ sống yêu đời
Bỏ lối chua ngoa tại miệng môi
Bỏ hết tham lam mưu kiếm chác
Bỏ đi lợi lộc kế làm lời
Bỏ qua thù hận tăng bè bạn
Bỏ lối giận hờn khỏe khoắn người
Bỏ lại những gì còn vướng bận
Đẩy lùi  buồn chán dạ thanh thơi
                       HỒ HẮC HẢI
XẢ!
Xả bỏ đừng say những thói đời
Xả buồn cho mướt thắm làn môi
Xả bao ức chế cho thơm giọng
Xả mấy cuồng mê giữ ngọt lời
Xả nghiệp trao tình là trọn đạo
Xả thân vì nghĩa bởi thương người
Xả buông một kiếp thuần ô trược
Xả hết lòng trong mát giếng thơi !
                                       Phan Tự Trí
"Giếng thơi" (có nơi gọi là: "Giếng khơi"): Giếng sâu.
"Thanh thơi": trong và sâu
BỎ

Bỏ hết hơn thua chuyện ở đờì
Bỏ bao dè xiểm ở trên môi
                           
                                     
Bỏ lòng đố kỵ câu ganh ghét
Bỏ thói a dua  nói lựa lời
Bỏ chuyện thị phi chào hỏi bạn
Bỏ điều oán hận ủi an người
Bỏ buông sẽ thấy nhiều vui vẻ
Bỏ được ‘’thất tình’’*  lắm thảnh thơi…
                                       NHÃ MY
 Thất tình
Hỷ: Vui mừng hớn hở trước sự việc như ý
Nộ: Quát tháo giận dữ trước việc bất như ý
Ai: Đau đớn khổ sở trước cảnh tang thương
Cụ: Sợ sệt thấy cảnh kinh khủng…sanh run sợ
Ái: Yêu thương ta, thương người, vật…
Ố: Ghét, ghét người, ghét vật vì không làm theo như ý mình, hoăc gây đau thương cho mình
Dục: Tham muốn mọi thứ theo như sở cầu của mình, tham muốn hoài chẳng muốn dừng.

ĐỪNG!
Đừng mất tình yêu với cuộc đời
Đừng lưu chữ “ghét” ở trên môi.
Đừng nên giận dỗi mà to tiếng
Đừng có hờn căm lại nặng lời.
Đừng muốn vượt qua đầu các bạn
Đừng mong đứng trước mặt bao người.
Đừng nêu gương xấu cho con cháu
Đừng để tâm hồn chẳng thảnh thơi…
                           Lê Trường Hưởng

NHẪN
Nhẫn thì qua mọi chuyện trong đời
Nhẫn để nghĩa tình mãi thắm tươi
Nhẫn xoá thị phi còn  khắc cốt
Nhẫn tan phiền muộn đã ghi lời
Nhẫn xây hạnh phúc tôi cùng bạn
Nhẫn tạo thân  yêu sống với người
Nhẫn được một giờ vui vạn kiếp
Nhẫn thêm tuổi thọ trí nhàn thơi
                              Trần Ngộ

TÂM

Tâm luôn trong sáng xử sự đời
Tâm giữ nụ cười ở khóe môi
Tâm ghét sân si thêu dệt chữ
Tâm hờn đố kỵ chấp gieo lời
Tâm lành hướng thiện về bên đạo
Tâm tạo tình thương đến với người
Tâm phúc luyện rèn đâu dễ có
Tâm thành trải rộng khắp trùng khơi.

TRƯƠNG MINH DIỆP (TX Long Khánh, Đồng Nai)

                          x_3ea2b62d photo x_3ea2b62d_zps0cb7a859.gif

Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

MẸ QUÊ! Diễn Ngâm Kim Phụng, Cám ơn Nhã My và Hải Đăng đã thực hiện vedeo này !DÂNG MÙA BÁO HIẾU!

MẸ QUÊ!

“Con cò mà đi ăn đêm…”


Là bóng tần tảo bên thềm vào ra

Từ đồng cạn đến chợ xa

Neo tình thương giữa phong ba phận người!

Đoạn trường gom cả vào đời

Quắt quay Mẹ nhận nụ cười dành con

Chác chao thân hạc hao mòn

Nước gian truân gội mài cùn tóc mây

Nón tơi sương gió trùng vây

Hai vai gánh cả tháng ngày bão giông

Biết mùa: mưa nắng ruộng đồng*

Chưa hề nhắc gợi thu đông xuân hè!

Gió mưa trầy cánh chở che

Tả tơi rách vẫn giữ lề đục - trong

Trần thân vênh lụy đò giang

Tắt đèn quờ dẫm vịn màn bầu không!

Mẹ là hình của nước non

Cảo thơm cổ tich giang sơn giống nòi

Tang thương khói lửa tơi bời

Tờ xưa hạo khí lưu đời sắt son...

“ ...có xáo thì xáo nước trong

Đừng xáo nước đục đau lòng cò con!”

LĐM

Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

PHÚ VU LAN !

PHÚ VU LAN !
(Kính dâng Hương Linh những Bà Mẹ Quê đã qua đời !)

NHỚ MẸ!
Cơn may lất phất - đàn cầu siêu giải tội hương hồn
Giọt ngâu lay bay - pháp báo hiếu vu lan thắng hội!
Sầu xuân trước Mẹ cởi hạc cao đăng
Tủi thu nay con dâng văn hối lỗi

Nhớ Mẹ xưa !
Buồn thân thục nữ khi nhà cửa tả tơi
Tủi phận thuyền quyên lúc xóm làng chìm nổi
Dù là nữ tử, luôn băn khoăn nguồn cội giống nòi,
Chẳng phải nam nhi, vẫn đau đáu – tông đường dòng dõi.

Thừa hưởng gia phong dạy dỗ - vào thềm, gọi dạ trình vâng,
Tuân hành nền nếp bảo ban - ra ngõ, kêu thưa nghe hỏi.

Thương kính thay!
Mẹ xuất giá - cũng được chỗ môn đăng,
Người vu quy- thường nhằm nơi hộ đối.

Câu tứ đức - Mẹ chăm nuôi nam nữ tử tôn, giáo niên chỉ ấu, rạng rỡ gia nương,
Chữ tam tòng - Người phụng dưỡng tứ thân phụ mẫu,đưa lão tiễn già, vẻ vang nguồn cội.

Mười tám đã sanh con trưởng, chưa qua kiêng ,miệng nhai cơm búng đã tất bật tay xách vai mang,
Bốn mươi dư có đứa sau, vẫn còn cữ, lưỡi lừa cá xương mà vội vàng lưng khom đầu đội.

Khổ thân mẹ ngày phơi bóng, cấy mướn đổi cơm, lo bên trái đứa sài đứa đẹn, hậu vận đày đọa tối tăm
Thương phận người đêm chong đèn, vá thuê* bòn thuốc, chăm phía phải thằng sởi thằng ban, tương lai mịt mù trôi nổi.
Rủi mấy đứa đậu mùa dịch bệnh, từ tạ oan khiên, héo hon lòng Mẹ, thảm quá trời ơi!
Sót nhiêu thằng khói lửa chiến tranh, chia lìa tức tưởi, chua xót hồn cha, tội chưa đất hỡi…!?

Hỡi Mẹ ơi!
Sáu mươi tuổi Mẹ nhẹ gót về cõi liên trì
Mười hai xuân con dấn thân trú bờ cát bụi.
Vĩnh biệt Mẹ, trời đất cảm thương
Tiễn đưa người, nước mây hờn dỗi !

Chín tháng cưu mang cúc dục, mấy muôn kiếp đền đáp mới xong
Ba năm bú mớm cù lao, biết bao đời báo bồi cho nổi!
Tội bất hiếu chính là con đó, khổ thân Cha tàn lụi khô cằn,
Đồ vong ơn cũng tại nó đây, sầu dáng Mẹ, nhạt phai già cỗi

Thương kính thay!
Còn tại thế nhún nhường hòa nhã, gương tốt mãi lưu…
Lúc sanh tiền nhẫn nhịn khiêm cung - hương thơm còn gởi..!
Với làng mạc sức xây sức dựng, lòng bao dung chẳng ngại thế gia,
Cùng xóm giềng tay đắp tay bồi, tâm độ lượng không nề cai đội.

Dãi nắng hạ phơi mình cùng đất, vai gánh vai gồng, dụm dành không đủ , xót xa quay quắt triền miên
Dầm mưa đông bán mạng cùng trời, lưng đai lưng cõng, bòn mót chẳng dư, đớn đau cằn cỗi

Nhân nay !
Đón mùa tự tứ, phụng đề hai chữ cầu xin
Gặp buổi giải oan, kính viết mấy câu sám hối
Mai đây nguyện bỏ tâm tàm quý, sửa tánh bớt sai lầm
Mốt nọ xin chừa ý tham sân, giục lòng luôn sửa lỗi.

Lòng sám tội liền tiêu
Tội tòng do tâm khởi…!

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát
Nguyện xin cửu huyền thất tổ
Cha Mẹ nhiều đời – vãng sanh cực lạc

Thượng văn cúng dường
LĐM Phụng bút!

*Thế kỷ trước ở miền quê thường đi vá áo quần thuêTHU CHIỀU-XƯỚNG HỌA !

 
BÀI XƯỚNG
 
THU CHIỀU!
Cuốc khàn ca biệt buốt bờ trăng
Dế lịm cung thương lạc điệu đàn
Bịn rịn ve chìa lời nức nở
Vân vê phượng liệm sắc phai tàn
Tầng mây háo hức mùa tương ngộ
Con nước thẫn thờ buổi cách ngăn
Nuối mộng vô thường soi cảnh vật
Thu đành đoạn bủa khói buồn giăng..?
                           Lê Đăng Mành
BÀI HỌA


THU CHIỀU!
 Bóng chiều ngơ ngẩn cuốn mờ trăng
Cá quẫy ao đâu rải giọng đàn
Sen rạc còn mơ ngày rộ nở 
Cúc phơi cứ tưởng hạn gieo  tàn 
Gió không hình tướng sao tương ngộ 
Mây chẳng tư thường liệu có ngăn?
Thông suốt huyền cơ nào giữ được 
Để người cách biệt mãi sầu giăng.
                     Phan Tự Trí Biên Hòa
ĐÊM THU
Lạnh lẽo đơn côi dưới ánh trăng
Vẳng nghe ai oán một cung đàn
Thương thân xuân sắc mau khô úa
Trách phận tuổi xanh chóng héo tàn
Lỡ dở tình duyên đà cách núi
Thôi rồi hạnh phúc đã sông  ngăn
Nỗi đau hằn vết sâu tâm trí
Man mác chìm trong sương trắng giăng…

             Lê Trường Hưởng Hà Nội


THU BUỒN
Núi sông vắng vẻ tối không trăng!
Trời biển bâng khuâng chim gọi đàn
Vịnh khúc thơ lòng - lòng lại rối
Khơi nguồn bút hứng - hứng lìa tàn
Thương thay một nỗi tình tan vỡ
Khóc thế hai đàng cảnh cắt ngăn
Non nước thờ ơ buồn quạnh quẽ
Tình thu dào dạt - áng mây giăng!
                     Trương Văn Lũy

MỪNG VU QUY
Bên hè lấp lánh một vầng trăng
Rộn rã thâu đêm những tiếng đàn
Nhìn chậu cúc vàng bông vẫn thắm
Trông bình lan đỏ nụ chưa tàn
Tâm đầu nào ngại chi tường cản
Ý hợp lo gì nỗi giậu ngăn
Nhấp chén rượu hồng ngày hội ngộ
Vui mừng pháo nổ kết hoa giăng
                     Trần Ngộ Lâm Đồng


CHIỀU THU
Thu chiều da diết đón chờ trăng
Ngóng dế du dương lựa nốt đàn.
Đưa ánh dương vàng qua gió nhẹ
Soi hồ sen úa dấu hơi tàn.
Hoa vườn sắc thắm trao bao ý
Thiên lý hương thầm vượt mọi ngăn.
Ráng đỏ hoàng hôn dường quyến luyến
Đèn sao đàn trẻ nối hàng giăng .
                                Trần Như Tùng
                              Viet Tri- Phu Tho

                    ĐÊM THU CẢM TÁC
                 Làng mạc đêm thu rạng ánh trăng
                 Thanh âm dìu dặt mấy cung đàn
                 U hoài sáo trúc - ru tình lỡ
                 Vò võ cuốc khuya- réo nguyệt tàn
                 Đâu kẻ tri âm sầu bến đợi
                 Nào nguời tri kỹ hận duyên  ngăn
                 Vấn vương mơ ước đời chưa vẹn
                 Tham đắm thêm dày lưới nghiệp giăng!
                                               Hồ Trọng Trí  Bà Rịa    

NHỆN TƠ GIĂNG
Mưa rừng che lấp cả màn trăng
Sai phách cho nên lỡ nhịp đàn
Hoa phượng  cánh rơi trơ trọi cuống 
Ve sầu kêu mãi  khản hơi tàn
Vàng tươi  Cúc nở  chào thu đến
Tím đỏ  Lan khoe    đón gió ngàn
Mưa lũ  rừng xa  nghề khảo sát
Đu đưa trên võng nhện tơ giăng
                Hồ hắc Hải P4-Q8


ÁNH TRĂNG
Mông lung ánh sáng nữa vầng trăng
Dìu dặt trời cao khúc nhạc đàn.
Cảnh vắng sông dài nghe áo não
Làng xưa xóm hẻo thấy hoang tàn.
Bên tê vẫn đợi lời xuông sẻ
Xứ nớ chờ mong tiếng chẳng ngăn.
Một thuở còn đâu vương vấn mãi
Con đò tách bến kéo mây giăng.
                                  Hải Rừng
                                   3/8/2014