Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

LÃM NGUYỆT HIÊN "CHÚC MỪNG NĂM MỚI" 2014 !

                                   alt
           
                        
 

         

                                        NGUYỄN KHÁNH TỨ NCS  TẶNG CHỮ LÃM NGUYỆT HIÊN                                             ĐỂ MÙA XUÂN SAU MUA RIÊNG TÌNH SẦU
                                  
         

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

MÙA ĐÔNG LÃM NGUYỆT HIÊN ,HOA VÀ THƯ PHÁP!


           alt

                                  
                                           MÙA ĐÔNG ! HOA CỎ TỎA ẤM QUANH NHÀ

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

THƯ PHÁP CHỜ XUÂN!


                             
                                             NHỊN CŨNG LÀ ĐẠO                                            ảnh "NET"                
                        

                                                                      CHỜ XUÂN

                                   alt   

                       
TÌM XUÂN!

 Anh tìm em !

Giữa đông giá buốt

Cầm hư không

Nghe lòng xa xót                             Đắng đót Bên song

                            Thì thầm giọt mưa

                               Liệm dấu trăng

                    Gió bâng khuâng nghiêng ngửa                                                    Tội bầy dơi

                                                Ngủ vùi thất định

                                                      Trần trụi

                                                 Rét cứa tim côi …!                                                                   Lặng thinh đất trời

                                                                   Cho đông ảm đạm

                                                                    Mật ngữ truyền trao

                                                                 Xuân phong tươi thắm…                                                   Anh tìm em!

                                                    Từ vô thỉ

                                               Đến chung cõi về

                                               Ném trả nhiêu khê

                                                Yên bình dâu bể                                                   Anh tìm em !

                                      Chẳng nhuộm nguyện thề

                                            Mà tình chan chứa

                                              Mai bung tràn trề…

                                                               LĐM

                           altChủ Nhật, 15 tháng 12, 2013

THƠ HOÀI HUYỀN THANH !
EM GỞI ANH…
Em gởi Anh

Phương trời xa cách trở

Là nỗi nhớ

Miên man

Cành mai vàng

Trước ngõ                                                Em gởi Anh

                                     Nắng hanh vàng cánh gió

                                                Là nỗi niềm

                                                Khắc khoải

                                               Đào chớm nụ

                                                 Chào Xuân.                                                                Em gởi Anh

                                                        Ánh trăng non ngày đó

                                                               Chở nỗi buồn

                                                                Không tuổi

                                                              Níu hoàng hôn.                                                                                          Em gởi Anh

                                                                                    Gió mùa xưa lay lắt

                                                                                         Có lẽ nào

                                                                                           Lịm tắt

                                                                                     Giữa đời nhau.

                                                                                          Em gởi Anh…

                                                                                       Chiếc Lá Thu Phai

                                                                                            HOÀIHUYỀNTHANH


Ảnh LĐM                         alt


Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

VĂN QUỸ QUÊ TÔI !

                        Kính Tặng blog VănQũyQuêTôi
                                                alt


VĂN QUỸ QUÊ TÔI !

Văn quỹ(1) Quê nhà xứng địa linh

Chan hòa nề nếp đẹp dân tình

Tha hương đau đáu xây quê Mẹ

Cố quận thiết tha dựng đất mình

Khai khẩn an cư nguồn lạc nghiệp

Khai canh bảo dưỡng cội quang minh

Cảo thơm vạn thế lưu kim cổ

Nhân kiệt lộc thơm ngát Cựu Đình*

                             LĐM kính bút

*Tên đất xưa nơi Đình Làng chung Văn Qũy-Văn Trị

ở Đường Phe.(1)Đình làng Văn Quỹ xưa ,có 2 câu đối được đưa vào văn học CỔ HỌC QUẢNG TRỊ :
(chú ý khởi đầu câu có chữ
VĂNchữ QUỸ):

VĂN CHƯƠNG THIÊN CỔ THƯỜNG TỒN, THIÊN NHẬT NGUYỆT ĐỊA SƠN HÀ, Á VŨ ÂU PHONG NAN HỐI TẮC
章千古常存天日月地山河亞雨歐風難匯塞
QUỸ PHẠM BÁCH NIÊN BẤT DỊCH, QUỐC QUÂN THẦN GIA PHỤ TỬ, HÁN HƯNG TẦN DIỆT KHỞI LONG Ô
匱範百年不昜國君臣家父子漢興秦滅豈隆汚

TẠM DỊCH
VĂN CHƯƠNG MUÔN THUỞ HÃY CÒN ĐÂY, ĐẤT SÔNG NÚI, TRỜI NGÀY ĐÊM, GIÓ Á MƯA ÂU... KHÔNG LẤP NỔI
QUỸ PHẠM TRĂM NĂM ĐÂU ĐỔI ĐƯỢC, NƯỚC VUA TÔI, NHÀ ÔNG CHÁU , SUY TẦN THỊNH HÁN... NHỤC ĐÀNH SAO

                                               CỤ LINH ĐÀN “DỊCH”
                  


                                               

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

THƠ MỜI HỌA!

                                                 alt
CHẠM  XUÂN
                     (Thỉnh họa)

Không đợi mà xuân cũng tới gần
Đông gầy chạnh tủi giọt khuya ngân
Thét đòi chủ nợ vây đay nghiến
Xin khất kẻ vay cúi khóc van
Thưởng cảnh lòng yên- vơi khổ não
Ngoạn tình tâm tĩnh- bớt lầm than 
Khó nghèo hờ hững nhìn năm mới
Những muốn xênh xang chạm một lần.. !
      LĐM
                                       Đông Qúy Tỵ

BÀI HỌA                          

THẦM ƯỚC NGÀY XUÂN

Thật nhanh thấp thoáng Tết đang gần
Lo lắng trong lòng vẫn vọng ngân
Chủ nợ sục sôi lời phán bảo
Kẻ vay năn nỉ tiếng kêu van
Cơ hàn năm mới buồn trách cứ
Nghèo đói xuân về tủi oán than
Thầm ước qua mau ngày khốn khó
Ấm no hạnh phúc hưởng đôi lần.. !


                                          Lê Trường Hưởng Hà Nội