Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015

ƠN THẦY!


ƠN THẦY!
Đâu chờ mười một với hai mươi
Mới biết công ơn để kính người
Thuở trước tiền nhân trao một chữ*
Thì nay hậu bối giữ muôn đời
Vỡ lòng dạy dỗ lên sông suối
Khai trí chống chèo đến biển khơi
Giáo dưỡng tam cương** con mãi nhớ
Lưu tình Thầy cũ chẳng hề nguôi
Lê Đăng Mành
*Nhất tự vi sư
**Năm học hè lớp 3 được Thầy Quản “Thầy Nguyễn Khánh Độ”
Giảng dạy tam cương và ngũ thường
BÀI HỌA
ƠN THẦY!
Xiết kể công trình biết mấy mươi *
Giờ đây chẳng thể được bên người
Lời vàng gửi lại trào muôn suối
Ý ngọc thêm cho mãn một đời
Bài học đầu dòng bơi biển cạn
Lời ru cuối phận quẫy trùng khơi
Lễ tiên văn hậu hoài ghi tạc
Mang suốt đăng trình chẳng thể nguôi.
Phan Tự Trí
* Công trình kể biết mấy mươi (Truyện Kiều – Nguyễn Du)
GIỮ TRỌN
Thầy nay đã tuổi ngoại năm mươi
Dâng đóa hồng tươi trọng vọng người
Nhờ có công ơn thương dạy bảo
Mà nên sự nghiệp hiểu lo đời
Tôn Sư cao ngất như thông đứng
Trong Đạo rộng sâu tựa bể khơi
Đức dục lời răn luôn nhớ mãi
Môn sinh nguyện giữ trọn không nguôi.
HỒ TIẾN TRIỂN

(Tánh Linh, Bình Thuận)

Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

THƠ ĐƯỜNG NGŨ ĐỘ THANH !

Trăng Ô Lâu 
NGÕ CHƯƠNG ĐÀI!
“NĐT”
Quạnh quẽ canh tàn biết hỏi ai?
Còn không nẻo cũ phố chương đài
Dầm luôn khắc khoải hờn mi lạnh
Ướp mãi bơ phờ tủi lệ cay
Hữu ái Hàn quân vì lửa động
Vô tình Liễu thị bởi đời lay
Cành xưa rã rượi mùa chăn gối
Cảnh hỡi tìm đâu lại nét ngài!
LĐM
CẢM CHIỀU!
« Ngũ độ thanh »
Tà huy đã cột bóng vầng tây
Khóm liễu chiều đi bủa xịu mày
Quạnh quẽ sông bờ đơm dải khói
Mơ hồ bãi lạch khảm đài mây
Già lam mõ niệm trầm tư mở
Phạm vũ chuông cầu lảnh lót bay
Giục giã ngày tan lòng khắc khoải
Thương đời não nuột mấy người hay

CẢM TÀN THU!
“NĐT”
Lạnh lẽo theo về ở với đông
Tàn thu não nuột xốn xang lòng
Sương rầu bỏ võng treo hàng giậu
Khói tủi quăng hồn đậu bãi sông
Nhẫn nại dơi vùi hâm ý tưởng
Trầm ngâm nhện vói trảm tang bồng
Mùa ơi! Khắc khoải niềm đau cũ
Kỷ niệm phai nhòa vẫn ước mong

MỪNG VÀNG VỀ!
“NĐT”
Băng đường vượt dốc* để về đây
Mấy bữa tù giam thể trạng gầy
Cẩu tặc thì không còn tánh cũ
Tà gian chẳng có được tình ngay
Trung thành tợ chó- nào thay chủ
Xảo trá như người - đã buột tay
Ngục thất trầm tư mà dũng cảm
Nên vàng lẫm liệt đá lồng bay!

*Mỹ Chánh có dốc gần ranh giới Trị Thiên
Dân chơi đặt tên Dôc “Lương sơn bạc”nơi có nhiều quán nhậu.

ĐÔNG HOÀI CẢM !
“NĐT-Tiệt hạ”
Cảm biết nhìn xem lạnh lẽo đà…
Mùa đông túng quẫn đậu đây mà…
Đìu hiu lối cũ hình như thể…
Quạnh quẽ đường xưa cứ tưởng là…
Khốn nạn đừng theo lề những kẻ…
Cơ hàn hãy học giống riêng nhà…
Thanh bần giữ hạnh thì xin nhớ…
Khắc dạ lòng trau …vẫn chẳng thà…

KIẾT ĐÔNG
NĐT
Nhìn Dơi để học đốn nguồn mê
Ngủ ngược mình treo giữa lá đề
Lẳng lặng nên cầm cơm pháp nhũ
Âm thầm để ngậm nước Tào khê
Lòng yên nhã ý nơi thường trụ
Tánh ổn từ tâm cội mãi về
Thúc liễm an bần ngưng vọng tưởng
Ơi huyền nhiệm cõi - kiết đông tề

TRĂNG QUÊ!
NĐT
Lần theo bến bãi dọc sông làng
Dõi mắt soi tìm lượm dải trăng
Vẫy lội trần ai còn thắc thỏm
Lên ngồi nguyệt lão cứ mơ màng
Thềm loang nhã độ màu thanh thoát
Cửa chạm từ căn sắc ngỡ ngàng
Khắc khoải trầm tư nhìn lặng lẽ
Phàm phu cũng phải chạy theo nàng

VIẾNG CHỢ MÙA ĐÔNG!
“Liên hoàn NĐT”
Đi về giữa chợ thấy trời ơi…!
Thất thểu trườn thân vĩa bụi đời
Xó hẻm đìu hiu Bà rã rượi
Gầm toa não nuột Cháu tơi bời
Cầu mong tánh thiện dừng muôn ngõ
Nguyện ước tâm từ tỏa những nơi
Khốn khổ dần vơi niềm sợ hãi
Tình lân mẫn cảm tội mồ côi

Tình lân mẫn cảm tội mồ côi
Quạnh quẽ quen rồi cảnh khắp nơi
Cũng bởi giành ăn mà cướp giựt
Nên vì gượng sống nỏ chơi bời
Cơ hàn chẳng lẽ hoài muôn kiếp
Lạnh lẽo ngờ đâu trải mấy đời
Gió bão cầm đông trùm ảm đạm
Thân trần rét nỡ chụp người ơi!

TIẾNG RAO ĐÊM!
“Ngũ độ thanh”
Khàn hơi gọi bữa tủi cành đông
Khắc khoải người ơi ! vỗ quặn lòng
Tuổi xõa bơ phờ đau tuế nguyệt
Thân trườn lặng lẽ tủi càn khôn
Thường mơ dải hạ chưng màu thắm
Những tưởng làn xuân rọi sắc nồng
Thảng thốt mồ côi òa vỡ giọng
Đêm ngày rả miệng buốt tầng không!

Lê Đăng Mành

Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

Thơ Đường Ngũ Độ ThanhBẪY TÌNH!
“NĐT -Thuận nghịch độc”
Tình đan hạ nhớ nỗi ru buồn
Quạnh quẽ sông bờ tủi khói tuôn
Vinh nhục bả hờ hao trí não
Độc cô mùi thoáng khẳm tang bồng
Khuynh thành giáp bỏ do mày rũ
Bại quốc gươm hàng bởi nhãn vương
Thinh lặng ngõ thềm giăng kín bủa
Mình mang vướng sập bẫy bao đường

Đường bao bẫy sập vướng mang mình
Bủa kín giăng thềm ngõ lặng thinh
Vương nhãn bởi hàng gươm quốc bại
Rũ mày do bỏ giáp thành khuynh
Bồng tang  khẳm thoáng mùi cô độc
Não trí hao hờ bả nhục vinh
Tuôn khói tủi bờ sông quẽ quạnh
Buồn ru nỗi nhớ hạ đan tình!
LĐM

BỆNH CHIỀU!
"Ngũ độ thanh"
Chiều đi khắc khoải giọng ru buồn
Tiễn biệt huy tà trải vấn vương
Dế gảy cung trầm trong quạnh quẽ
Cò chao cánh mỏng giữa vô thường
Sông bờ khói bện gam hờn tủi
Suối lệ sương trào bãi cảm thương
Ngắc ngoải thân trườn - chia não bệnh
Song mờ én xoải đợi vầng dương !
LĐM
BVTW Huế

CẢM THU!
NgũĐộThanh
Thu về khổ não lạnh lùng ơi!
Ngắc ngoải mòn hao những phận đời
Vỉa sớm khàn hơi chờ bữa gọi
Thềm khuya khản giọng ngóng câu mời
Mưa trùm quạnh quẽ không nhà cửa
Bão dội bơ phờ chẳng nón tơi
Phố chợ chơi thừa bao lãng tử
Đừng quên ngoảnh lại cứu thương người

CẢNH THU QUÊ !
“NĐT”Bát âm
Giã buổi chiều tan chạnh chốn này
Thân cò vội vã níu tàn phai
Đìu hiu bến ngậm làn sương tải
Quạnh quẽ sông cầm dải khói bay
Não nuột mưa lùa - Cha khắc khoải
Trầm ngâm bão quất - Mẹ u hoài
Tơi bời dội xuống dầm tang hải
Rã rượi thu trùm cảnh trắng tay

MỜI TRĂNG!
“NĐT”
Hãy xuống chơi cùng cửa Nguyệt Hiên
Màu phơi rọi tỏa cánh hoa hiền
Mơ hồ khói bủa xa trần tục
Ảo diệu sương tràn thoát cõi tiên
Tĩnh lặng không cầu nuôi tánh ổn
Im lìm chẳng niệm giữ lòng yên
Chiều nghe gió cõng vầng trăng dậy
Ướp mảnh hồn thanh đạm ngõ thiền

NUÔI TÂM!
“ NĐT Vần Trắc”
Cưỡi vạt yên hà sao bớt khổ..?
Tào khê mạch gợi nguồn trăng gió
Ô Sào tĩnh lặng vít cây thiền
Bạch Sỹ* trầm tư cầm nhánh tổ
Hạo khí hằng soi nẻo đã tường
Hào quang mãi chiếu đường đang tỏ
Chăn lòng bất nhị chẳng thương hờn
Lãm cảnh gìn tâm đừng hé lộ !

*Bạch Cư Dị 772-846 tự là Lạc Thiên hiệu là Hương Sơn cư sĩ

HOA CÚC!
“NĐT Bát âm”
Thu trời sắc đượm mãi còn đây
Thục nữ vàng phơi nẻo tháng ngày
Ở cuộc vô thường soi bến bãi
Luồn nơi  bất tịnh tỏa trang đài
Giông lùa lặng lẽ màu tê tái
Bão bủa trầm ngâm lệ vắn dài
Lãm nguyệt đùa chơi dù bỉ thái
Ươm nhuần nhị cúc giữa trần ai !

SẺ CHIA!
“NĐT”
Lũ lụt đi..về… thắc thỏm rong
Đôi bờ lở lói tội dòng sông
Phù sa hữu ý dâng làng mạc
Thực phẩm vô tình diễu xóm thôn
Đã cảm phên bừng nên cứu trợ
Thì thương gạo củi cũng lường đong
Nhìn quê ngắc ngoải luôn-chờ đợi

Đói sữa em ngồi xỉu tội không..!?

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2015

THƠ ĐƯỜNG NGŨ ĐỘ THANH !
TÌNH XUÂN
“Ngũ Độ Thanh”
Qua rồi tuổi hạn đứng chờ xuân
Lại ở đùa thêm với cõi trần
Thiếu bạn thơ mời đâu dễ cảm
Mong người rượu chiết chẳng buồn nâng
Chiều giăng bến cũ tràn hiu quạnh
Khói bủa thềm xưa đọng phũ phàng
Lả lướt mùa nghiêng dầm não nuột
Nghe cành chuyển dạ nẩy mầm ngân!

XUÂN MƠ!
“Ngũ Độ Thanh”
Xuân về lạnh lẽo thấm lòng tôi
Gió chụm mùa phơi bửa rã rời
Chén bạc tan rồi tay đã mỏi
Toa  đời níu lại đãy đành trôi
Lưu đày quạnh quẽ nơi trần thế
Vất vưởng đìu hiu giữa mộng đời
Ước những tàn phai cầm bỏ lại
Cho ngày hợp phố thỏa tình bơi!

THƯ PHÁP!
“Ngũ Độ Thanh”
Xuân về sắc trải đượm mầm văn
Tán tụng thường nhiên đẫm nẻo trần
Những ước chan hòa cây hạnh nở
Còn xin thẩm thấu nụ lòng nhân
Đùa nghiên chuốt vẽ nhờ tâm lặng
Vẫy mực bồi tô bởi tánh ngần
Thủ bút dâng đời luôn tỏ rạng
Dừng ngôn nét chữ chạm đình vân!

NIỀM RIÊNG !
“Ngũ Độ Thanh”
Sao chiều bủa khói liệm trời tây
Vội vã cò đo lả bóng ngày
Khắc khoải sầu đưa khều bãi nguyệt
Mơ hồ mộng xoải níu đài mây
Dòng xưa dáng liễu vờn chao động
Bến cũ hồn phong ủ đọa đày
Chạnh nỗi niềm đau thềm cảm khái
Bơ phờ thất thểu lạnh vòng tay

HÈ GIÃ BẠN!
“Ngũ Độ Thanh”

Mỗi độ hè sang khắp bản phường
Ve chìa khúc nhạc tiễn hồn vương
Vô tình phượng nhả niềm tê tái
Bất nhẫn người gieo khúc đoạn trường
Tức tưởi quyên vò câu não nuột
Âu sầu lệ rót mảnh buồn thương
Cầm tay bạn hữu lòng lưu luyến
Giã biệt ngày xa khuất nẻo đường!

ĐÊM XUÂN KHÔNG NHÀ
“Ngũ Độ Thanh”
Không nhà rét bủa lệ trào rơi
Cám cảnh trần thân giữa chợ trời
Xót  nhỏ tay quờ mơ sữa mọng
Thương già gió ngậm ngỡ trà ôi
Bên ghềnh khói lửa thừa cô phụ
Giữa mé bình sinh khẳm bụi đời !
Phố cũ đèn chong tiền hiển hiện
Sao đành phó mặc hỡi người ơi..!.

HOA VÔ THƯỜNG!
“Ngũ Độ Thanh”
Rét đã giăng trùm bỏ mặc xuân
Ngàn hoa lụy tủi cõi du  trần
Màu phun ảm đạm buồn nghiên bút
Sắc nhả u trầm thẹn ngõ văn
Mỹ tục tờ xưa lòng khảm nét
Thuần phong nếp cũ dạ trau vần
Luân hồi nhụy có dù viên mãn
Liễu tỏ vô thường ngộ sắc thân./.

TÂM THƠ!
“Ngũ Độ Thanh”
Những tưởng thi đề phóng nhiệm chơi
Nào hay ngũ độ khó tung lời
cầm ca nhạc réo vờn muôn ngõ
Bút vẫy thơ trào dậy biển khơi
Kiếm chữ trăng bồng -chưng cửa nguyệt
Tìm câu gió cõng - ngự cung trời
Ngồi yên tứ vận trườn ba cõi
Ý mã* mong cầu bởi tại ngươi !

*Tâm viên ý mã

LỜI NGUYỆN !
“Ngũ Độ Thanh”
Trời giêng rét bủa giữa xuân đầy
Chớp giật giăng lùa não cỏ cây
Thả kiếp vô thường trong tĩnh lặng
Chìa  thân bất tịnh giữa hao gầy
Bao ngày cõi tạm còn mê chấp
Vạn thuở nơi nầy mãi đắm say
Rữa mắt nhìn xem tuồng tử hoại
Cầu mong cố quận giảm u hoài

QUÁN !
“Ngũ Độ Thanh”
Nước ẩn về ...đi - giữa cội nguồn
Hoa tàn dẫu lụy với cành đông
Thân thành dải khói yên làng mạc
Sắc hiển phù sa đẫm ruộng đồng
Tiả bãi vô thường treo ý thiện
Quăng bờ bất tịnh giữ tình không
Hành thâm bát nhã cầm năm uẩn
Rõ pháp càn khôn ở tại lòng.. !

CẢM CHIỀU!
“Ngũ Độ Thanh”
Chao triền lưỡi nắng bủa về tây
Bóng rải màu nghiêng giã biệt ngày
Nội bãi kim chuồn khâu lá cỏ
Bên bờ giọng cuốc khảm đài mây
Vô tài vận nắm thì xoay chuyển…
Hữu trí thời buông phải đọa đày
Lặng giữa càn khôn sầu khắc khoải
Tan chiều quạnh quẽ chỉ mình đây !

THẢNH THƠI!
“Ngũ Độ Thanh”
Trượt giữa vô thường quá tả tơi
Càn khôn chẳng nói một đôi lời
Hằng thương kẻ thốt câu thành thật
Chẳng nuối người chưng giọng đãi bôi
Thúc liễm từ bi trùm vạn nẻo
Hành thâm bát nhã rọi quanh đời
Tranh giành tráo trở không còn lụy
Được mất quên rồi mãi nghỉ ngơi !

XUÂN BÁT NHÃ
                “Ngũ Độ Thanh”
Ngựa ruổi về đi đã mấy lần
Ta Người thống khổ giữa trầm luân
Ngày toan tính nhặt - lòng chưa nghỉ
Tối dự trù gom - nghĩa chẳng nằm
Tẩy bịt đường mê ngời ngõ tánh
Lau chùi lối hận rõ nguồn tâm
Nhìn xem vạn pháp lòng không đổi
Bát nhã ngời soi - lộc nẩy mầm...!

MAI !
“Ngũ Độ Thanh”
Rét bủa lay cành vẫn hạo phong
Vàng ươm ướp nhụy tỏa hương nồng
Tinh thần lẫm liệt cùng sơn tuyết
Cốt tủy chơn thường giữa dặm không
Phẩm sạch trang đài chiêu lữ khách
Hồn thơm dũng khí cảm tang bồng
Chu Thần “thủ bái “lưu tờ cũ*
Vạn thuở mai hoàng vẫn thách đông
Lê Đăng Mành

*Nhất sinh đê thủ bái mai hoa.