Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

THƠ LỤC BÁT


THƠ LỤC BÁT 
1
Ngày xưa ngồi ngó em cười
Bây chừ lại ngó con rưồi chết toi ?
Sinh ra khóc thác nằm cười
Ôi thôi cái chuyện con dòi đống phân ?
Giầu sang khăn áo chơi quần
Miền cao đóng khố cởi trần chả sao ?

2
Người dưới thấp kẻ trèo cao
Cách nhau tới một con sào đẩy ghe
Đĩa xôi nằm cạnh tô chè
Trên cây phượng một lũ ve thét gào
Hè , hè buồn biết là bao ?
Không trường không bạn lòng nao nao lòng
Nhìn về cố quận mù tăm
Chu Vương Miện


4 nhận xét:

 1. "Sinh ra khóc thác nằm cười" là hạnh phúc lắm.

  Trả lờiXóa
 2. Khi con sinh ra mọi người cười còn con lại khóc
  thì con ơi!hãy sống làm sao để khi mất đi mọi người khóc
  còn con vẫn cười.
  cám ơn HOA ĐÀO MÙA XUÂN đã ghé thăm

  Trả lờiXóa
 3. Thăm anh được đọc thơ CVM.Chúc anh luôn an lành.Mến

  Trả lờiXóa
 4. Cám ơn Anh THIÊN MINH ghé thăm
  chúc Anh thân tâm thường lạc

  Trả lờiXóa