Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

THƠ XƯỚNG HỌA                      Hình ảnh: LỜI NGUYỆN !           NĐT Trời giêng rét bủa giữa xuân đầy Chớp giật giăng lùa não cỏ cây Thả kiếp vô thường trong giã biệt Chìa thân bất tịnh giữa hao gầy Bao ngày cõi tạm còn mê chấp Vạn thuở nơi nầy mãi đắm say Rữa mắt nhìn xem tuồng tử hoại Cầu mong cố quận giảm u hoài                Độc Cô Vô Não "Ảnh mượn"

              TÂM THƠ!

                             NGŨ ĐỘ THANH

Những tưởng thi đề phóng nhiệm chơi
Nào hay ngũ độ khó tung lời
cầm Ca nhạc réo vờn muôn ngõ
Bút vẫy thơ trào dậy biển khơi
Kiếm chữ trăng bồng -chưng cửa nguyệt
Tìm câu gió cõng - ngự cung trời
Ngồi yên tứ vận trườn ba cõi
Ý mã* mong cầu bởi tại ngươi !

                                 LĐM
*Tâm viên ý mã


                     LỜI NGUYỆN !
                                                NĐT
                     Trời giêng rét bủa giữa xuân đầy
                     Chớp giật giăng lùa não cỏ cây
                     Thả kiếp vô thường trong tĩnh lặng
                     Chìa  thân bất tịnh giữa hao gầy
                     Bao ngày cõi tạm còn mê chấp
                     Vạn thuở nơi nầy mãi đắm say
                     Rữa mắt nhìn xem tuồng tử hoại
                     Cầu mong cố quận giảm u hoài

                                                       LĐM
BÀI HỌA:

NÉT XUÂN

( Ngũ độ thanh)

Rộn rã đường quê nắng trải đầy
Xuân về để lộc thắm tình cây
Hòa sương chuỗi ngọc vương cành biếc
Xõa tóc hàng cau đổ bóng gầy
Thục nữ thầm yêu dường má ửng
Tài trai chợt ngắm đã lòng say
Đàn xa võng động hồn tri kỷ
Thoảng cõi trần ai giấc mộng hoài. 
                                     Nguyễn Gia Khanh

 
NGUỒN TÂM!

        Độc cô bất nhiễm ở ta bà
Thương xót muôn loài dẫu nguyệt hoa
   Ngay giữa tang bồng soi tánh Phật
     Chính trong lãng tử giấu Di Đà
    Với người khổ cực cần tao nhã
   Cùng bạn sang giàu giảm thiết tha
Gieo hiểu thương cùng chăm cuộc sống
      Cõi  tâm vắng bặt chẳng tư tà* …!

                                  LĐM
*Tư vô tà:chớ nghĩ bậy
                       alt                                                        x_3ea2b62d photo x_3ea2b62d_zps0cb7a859.gif
                 
                 alt

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

CHÙA VẠN AN LÀNG VĂN QUỸ TU BÁT QUAN TRAI !
Hôm nay ngày 17 tháng giêng Chùa VẠN AN Tổ chức Khóa Tu 
                          

Bát Quan Trai


I .- Dẫn : Hầu hết chúng ta ai cũng biết nghĩa hai chữ Hán Việt: Bát là tám, Quan là cửa, còn Chữ Trai hay Chay nguyên chữ Phạn là Posadha, có nghĩa là khi đã qua giờ Ngọ ( 12 giờ trưa ) thì không ăn nữa. Bát quan trai cũng còn gọi là Bát trai giới, bát chi trai hay gọi tắt là Bát giới ( tám giới ), có nghĩa là tám cửa ngăn cản tội lỗi và không ăn quá Ngọ của người cư sĩ, tập tu trọn một ngày một đêm trong chùa. Ðức Phật chế ra Bát Quan Trai để cho hàng cư sĩ tại gia thực hành hạnh xuất gia.

II .- Tám giới: Gồm có :

1.- Không giết hại.
2.- Không trộm cướp.
3.- Không tà dâm.
4.- Không nói sai sự thật.
5.- Không được uống rượu.
6.- Không trang điểm, thoa dầu thơm, múa hát và xem nghe múa hát.
7.- Không được nằm ngồi giường cao, rộng đẹp đẽ.
8.-Không được ăn quá giờ Ngọ.
Về ý nghĩa tại sao Phật chế ra 5 giới trên xin đọc bài Năm giới, ba giới còn lại như sau :
6.- Không trang điểm, xức dầu thơm, múa hát và xem nghe múa hát : Chúng ta biết rằng những giác quan của chúng ta đều là những cửa dễ làm cho chúng ta sa đọa như tai thích nghe hát xướng, mắt ưa nhìn cảnh lạ đẹp, mũi ưa ngửi mùi thơm , do vậy cần phải sống giản dị, năm giác quan không bị lôi cuốn vào những điều mà chúng ưa thích, thân tâm chúng ta sẽ được thanh tịnh.
7.- Không được nằm, ngồi giường cao, rộng đẹp đẽ : Xác thân của chúng ta luôn luôn ưa thích hưởng thụ, thích ăn ngon, thích mặc đẹp, thích sống tiện nghi ... những thích thú nầy sẽ là sợi dây ràng buộc chúng ta vào vòng luân hồi mà thôi, theo thuyết Trung ấm thân , lúc chúng ta gần chết mà còn ưa cái nọ, thích cái kia, chúng ta sẽ thác sinh vào nơi chốn mà kiếp sau dễ đạt được điều ưa thích đó, tức nhiên chúng ta không thể giải thoát, do vậy giới thứ bảy nầy tập cho chúng ta sống giản dị, dễ giải thoát vòng luân hồi sinh tử.
8.- Không được ăn quá giờ Ngọ : Chư thiên ăn buổi sáng, Phật ăn vào buổi trưa, súc sanh ăn sau giờ ngọ, ngạ quỷ ăn buổi tối, chúng ta tu tập theo Phật, nên chúng ta ăn theo Phật vã lại ngạ quỷ vì cổ họng nhỏ, không ăn được, chúng luôn luôn bị đói, chúng ta ăn vào buổi tối làm cho chúng thèm thuồng, vì lòng từ bi nên chúng ta tránh ăn vào buổi tối.

III .- Thọ Bát Quan Trai Giới : Vì là giới cho nên người cư sĩ thọ giới phải có Giới sư, vã lại Bát quan trai giới là tập cho người cư sĩ tu tập như tu sĩ, do vậy muốn thọ giới nầy, chúng ta phải đến chùa xin chư tăng truyền giới cho và chúng ta phải ở trong chùa, có như vậy công đức tu tập nầy mới tốt. Trừ trường hợp không có chùa, không có chư tăng, người cư sĩ có thể tự phát nguyện thọ giới, xả giới, thọ trai nếu được cũng phải theo Nghi thức thọ trai.
Nhiều người muốn cho việc Thọ Bát quan trai của mình được thù thắng hơn, họ còn Tịnh Khẩu ( không nói ), trừ khi vào khóa lễ họ phải tụng Kinh mà thôi.
Thọ Bát Quan Trai là tu tập trong 24 giờ, cũng như tu sĩ đã xuất gia, mà xuất gia thì có nghĩa là cắt ái ly gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia ( cắt đứt sự thương mến gia đình, ra khỏi các sự phiền não, ra khỏi cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới ), cho nên trong khi Thọ Bát Quan Trai, chúng ta chỉ chuyên tâm tu tập, không bận bịu lo nghĩ việc gia đình, công ăn việc làm, bán buôn và nhất là những chuyện chánh trị, thời sự mọi chuyện đó đều phải bỏ lại bên ngoài cổng chùa thì tốt nhất, tu tập sẽ được thành tựu viên mãn.
Trước khi Thọ Bát Quan Trai, chúng ta phải chuẩn bị cho được hoàn bị, xếp đặt công việc nhà mọi thứ xong xuôi trong thời gian 24 giờ chúng ta Thọ Bát, áo tràng, quần áo ngủ, Kinh để nghiên cứu, sổ tay để ghi chép, một xâu chuỗi tay hay chuỗi tràng, để lần chuỗi niệm Phật khi có lúc rảnh vì chương trình không thể đạt được khít khao, nhờ lần chuỗi niệm Phật sẽ tránh được sự xao lãng tu tập.

Nội Quy
1.- Không ra ngoài phạm vi đại giới ( trong vườn chùa hoặc vườn nhà )
2.- Phải theo đúng chương trình.
3.- Phải gìn giữ cẩn thận oai nghi, cử chỉ.
4.- Không nên nghĩ đến việc nhà, việc thế gian.
5.- Không nên đem việc thế gian ra mà nói.
6.- Phải nhứt tâm niệm Phật.
7.- Phải áp dụng Lục hòa trong đời sống tu học :
a) Thân hòa đồng trú: Sống chung phải hòa đồng, san sẻ với nhau.
b) Khẩu hòa đồng vô trách : Không cãi lẫy, trách cứ với nhau.
c) Ý hòa đồng duyệt : Có ý kiến nên cùng nhau thảo luận.
d) Kiến hòa đồng giải : Hiểu điều gì về tu học nên giảng giải cho nhau biết.
e) Lợi hòa đồng quân : Có được lộc gì nên chia đều với nhau.
g) Giới hòa đồng tu : Nên nhắc nhở cùng nhau tinh tấn tu học.


                                     

                                  CUNG THỈNH GIỚI SƯ TRUYỀN GIỚI
                                                 GIỚI TỬ THÍNH PHÁP

- Lợi Ích Của Việc Thọ Bát Quan Trai: Nếu có một mình, muốn tu rốt ráo nên chọn cách Nhập thất, trong trường hợp có nhiều người nên Thọ Bát Quan Trai, nhờ đó sách tấn cùng nhau tu học. Tuy nhiên, khi có nhiều người thường đưa đến việc sao lãng trong tu tập, lúc bàn chuyện kinh kệ dần dần bước sang chuyện đời, do đó tâm không chuyên chú vào việc tu học của mình.
Muốn được thành tựu tốt đẹp, mọi người nhắc nhở nhau thúc liễm thân tâm từng giờ, từng phút chớ không phải là chỉ theo chương trình còn những giờ phút trống lại đem chuyện thế gian ra trao đổi, cũng đừng tưởng nghĩ đến việc nhà, chỉ chuyên tâm vào việc tu học, thì giờ rảnh rỗi thì niệm Phật.
Nếu gìn giữ đúng giới luật, dù thời gian chỉ có một ngày một đêm nhưng đạo quả tu hành đạt được rất lớn. Theo kinh Xuất giới công đức, Ðức Phật có dạy :" Người phát tâm tu hạnh xuất gia trong một ngày, một đêm , có thể chuyển vô lượng tội, tăng trưởng vô lượng phước. Hạt như ý bảo châu tuy nhỏ, nhưng sáng hơn muôn ngàn thứ ngọc khác " .
IV.- Kết Luận : Người Phật tử thọ Năm giới, trong đời sống hằng ngày phải chung đụng với xã hội, khó mà gìn giữ cho giới luật được nghiêm chỉnh, Phật dạy rằng sau khi Phật Nhật diệt, chư Tăng phải lấy giới luật làm thầy, nhờ có giữ giới Phật tử mới tu học tinh tấn được, có giữ Giới để tu học Tâm mới Ðịnh, nhờ tâm định mới phát sanh Huệ. Giới, Ðịnh, Huệ là một tiến trình tu học.
Muốn tu cho rốt ráo tự mình nên Nhập thất hoặc cùng với nhiều người Thọ Bát Quan Trai công đức tu hành thành tựu rất lớn.

                                                      "Ngôi Nhà Phật Pháp"

 


                                                    YÊN BÌNH Ô LÂU


                                                           x_3ea2b62d photo x_3ea2b62d_zps0cb7a859.gif

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

NGUYÊN TIÊU ĐỌC THƠ LA THỤY!

                         THƠ ĐỜI NGÂN VỌNG

                         Đó là Tựa Đề tập thơ của LA THỤY Gửi tặng LĐM
                         Tác giả LA THỤY Tên thật Đoàn Minh Phú,Hiện là giáo viên tại Lagi- Bình Thuận.

          Tập thơ chỉ 45 bài nhưng gồm các thể loại-Đường luật,lục bát-và tự do với nhiều đề tài.
       Xin cảm ơn Nhà Thơ La Thụy và Trân trọng giới thiệu cùng bè bạn....
    

                                     Ảnh bìa trước và sau của tập thơ


                                                       KHA TIỆM LY VIẾT LỜI TỰA


                                                     NGUYỄN KHÔI VIẾT LỜI BẠT


                                                        PHỤ BẢN THƠ PHỔ NHẠC
                                              x_3ea2b62d photo x_3ea2b62d_zps0cb7a859.gif

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014

ĐÊM XUÂN KHÔNG NHÀ !
HOA VÔ THƯỜNG!

                             “NĐT”

Rét đã giăng trùm bỏ mặc xuân


Ngàn hoa lụy tủi cõi du trần


Màu phun ảm đạm buồn nghiên bút


Sắc nhả u trầm thẹn ngõ văn


Mỹ tục tờ xưa lòng khảm nét


Thuần phong nếp cũ dạ trau vần


Luân hồi nhụy có dù viên mãn


Liễu tỏ vô thường ngộ sắc thân./.


                                     LĐM

 

                             ĐÊM XUÂN KHÔNG NHÀ     

                         Không nhà rét bủa lệ trào rơi

                         Cám cảnh trần thân giữa chợ trời

                         Xót  nhỏ tay quờ mơ sữa mọng

                        Thương già gió ngậm ngỡ trà ôi

                         Bên ghềnh khói lửa thừa cô phụ

                         Giữa mé bình sinh khẳm bụi đời !

                         Phố cũ đèn chong tiền hiển hiện

                         Sao đành phó mặc hỡi người ơi..!.?

                                                                    LĐM
 

                              x_3ea2b62d photo x_3ea2b62d_zps0cb7a859.gif

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2014

BẤT CHỢT XUÂN,BẤT CHỢT THƠ! "GHÉP ẢNH"                                                TÔI !
                                              Sáng treo mũi giọt cà phê
                                              Chiều ướp lưỡi mùi rượu tê
                                              Đâu tiếng gà xao xác gáy?
                                              Tào khê khẽ niệm lối đi về!


                                                Cũng còn diên mục tình sầu riêng xuân !
                                            x_3ea2b62d photo x_3ea2b62d_zps0cb7a859.gif