Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2011

MÀU QUÊ

Rơm vàng lùng lác lại về
Hương đồng còn gói hồn quê dạt dào
Dẫu cho phố chợ lao xao
Thì trăng vẫn tỏ nguyên màu ấy thôi
Rều rác phiêu bạt nổi trôi
Cho bùn ngậm hạt khảm tươi mầm đời
Lũ có cào xước tao nôi
Thì ca dao mới mượt lời ru quê
"Lên Đàng" mấy độ tung hê
Chừ khăn gói cũ quay về cố hương
Tơi bời giữa cõi tang thương
Rơm âm thầm tỏa sắc hương lam chiều.
(Văn Quỹ 24/10/2011, mừng đón thơ về từ phương Nam) 

Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2011

LŨ CHIỀU !Nước tràn ngồi đếm cá bơi
Ngu ngơ rều rác giỡn chơi quanh thềm
Rơm quen sống phận bình yên
Vô tình bèo cõng phiêu diêu giang hồ.
Cành đau gió bẻ xác xơ,
Lá chênh chao rụng chơ vơ cội nguồn.
Phù sa níu nước về đồng,
Ở…đi rồi cũng thủy chung với bùn.
Mây còn ngậm nước rưng rưng
Sắn khoai đỏng đảnh chờ chưng lên nồi
Nước tuôn rách nhịp tao nôi
Lúa treo đợi nắng sân bơi bồng bềnh
Quê nhà lũ đậu buồn tênh.
Tre mơ chim trú lênh đênh chưa về.
Mẹ ngồi ru giọt tái tê
Chiều soi bóng lũ mà nghe đoạn trường
(đỉnh lũ, ngày 17/10/2011)

Thứ Hai, 10 tháng 10, 2011

DƯ HƯƠNGbão quất cau rụng trầu tàn
bến xưa quạnh quẽ em sang ngang rồi
thôi về chăm giậu mồng tơi
rào gông gió lại mà phơi hương tàn

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011


NƯƠNG TỰA
lũ đuổi sông chạy tả tơi
cá van chóng mặt rải bơi ngược dòng
long nhong kiến rớt trôi sông
vô tình rơm cõng tựa nương lên bờ

TỰ TÌNH
còn điếc đặc còn ngu ngơ
vẫn trườn bơi giữa bụi bờ quắt quay
cũng trần trụi cũng loay hoay
tìm thinh không lượm dấu hài thanh âm

Thứ Hai, 3 tháng 10, 2011

thơ HAIKU

haiku is a form of Japanese


HỎI ?
dã tràng tò mò
nước tung dấu hỏi
sóng về mô???
***

mẹ khàn hơi chới với
trăng chòng chành gọi
mái tranh trôi...

Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2011

HẢI LĂNG

Cầu Bến Đá, quốc lộ 1A, trên đường đi đến thị trấn Hải Lăng - photo NBVgót xưa cát bỏng Hải Lăng
còng lưng Mạ gánh chợ tàn Kẻ Diên
giờ cây phất bóng công viên
Khe chè nắng lội chẳng phiền cát bay

(Khe chè: tên hồ nước giữa thị trấn HL.)