Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

TUYỂN TẬP ĐẤT ĐỨNG 5 VÀ 6 ĐÃ XUẤT BẢN !

            TRÍCH NỘI DUNG "TRANG THƠ"
                           
           
                                                       TUYỂN TẬP ĐẤT ĐỨNG 5


                                                 BÌA SAU TUYỂN TẬP ĐẤT ĐỨNG 5


LŨ !

Mẹ khàn hơi chới với
trăng chòng chành gọi
mái tranh trôi !

BÃO 

Chiêm chiếp chiều
Tan tác tổ
Cành buồn thiu

RÉT

Thẫn thờ đom đóm
Rét cứa đèn tắt
Gió lom khom

VÔ THƯỜNG 

Lá vàng rụng xuống
Giọt sương chợt thức
trôi giữa vô thường./

MƯA !

Thằn lằn chắt lưỡi
Tiếc nụ rét rơi
Đau tờ lá chuối !

 

                                        
                                            TRANG BÌA SAU TUYỂN TẬP ĐẤT ĐỨNG 6
                                                                                      BÌNH MINH QUÊ NHÀ

                                                                                                                                                                            x_3e817652 photo x_3e817652_zps7a868516.gif

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

QUAY ĐẦU LÀ BỜ "KHA TIỆM LY TẶNG LĐM"                                      QUAY ĐẦU LÀ BỜ
                                                   (Kính tặng thi huynh LĐM)

                                             Bể dục sông mê nổi bát phong

                                             Sóng danh, sóng lợi bổ muôn trùng.

                                             Quay đầu là bến bờ an lạc,

                                             Cửa Phật từ bi ngộ sắc, không!


                                                                             Kha Tiệm Ly


CÁC BÀI HỌA:                                                        TÂM AN!
                                   Thân mạng dẫu treo giữa đại phong
                                   Hơn thua buông hết sẽ yên lòng
                                   Ghét- thương chẳng gợn lên màu mắt
                                   Thì thỏng tay vào mặc có – không.
                                                                                                BỔN LAI KHÔNG


                              Bất biến tâm nào nhiễm hắc phong

                              Dẫu cho sông ái dục trùng trùng

                              Hữu vi hết thãy là hư huyễn

                              Phật dạy ta người vốn tánh không                                                        Trần Ngộ Lâm Đồng
                            
                                             x_3e817652 photo x_3e817652_zps7a868516.gif

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

THƠ THỈNH HỌA !
                                              CHIỀU ĐÔNG!

                                                                  Mời họa

                                 Thu đi đông tới khuất vầng dương
                                 Rét buốt ném lên mọi nẻo đường
                                 Mới đó ngọn lào hâm mặt nguyệt
                                 Mà nay cơn bấc ướp hồn sương
                                 Bão quơ phên liếp bao chua xót
                                 Lũ quất chiếu manh bấy đoạn trường
                                 Mây nước buông tuồng gieo quạnh quẽ
                                 Phủ chiều cô tịch đến đau thương !

                                                                  

 BÀI HỌA 1

SƠN THỦY BẤT HÒA

Sáng sớm mây đen phủ ánh dương
Chuồn chuồn nối cánh dạo đầy đường
Hoàng hôn hôm trước hoa trêu nắng
Ló dạng ngày nay gió giỡn sương
Chuyển hướng bão về lôi mái lớp
Đổi phương lũ đến ngập sân trường
Âm dương nghịch cảnh gây trăm khổ
" SƠN - THỦY"* bất hòa ghét chẳng thương


"*SƠN TINH - TỦY TINH"
                     
                                                                          ĐỘC HÀNH Đồng Nai


HỌA 2

           LÀ CỦA TA                              

Trời chia ở cạnh Thái Bình Dương

Hơi mát chưa bay, rét xuống đường

Gió bão đổi, ba lần bảy lượt

Con người dầm, một nắng hai sương

Thi gan giữ đất, ngàn năm cũ

Kiên định theo trời, vạn lý trường

Ai có biết ta, ta phải biết

Giữ gìn bờ cõi để yêu thương

                                               Nguyễn Thanh Xuân Hà Nội
HỌA 3:

ĐÔNG NAY !

Đông dài , nhiều sớm rắc mù sương'
Giọt sữa long lanh cỏ vệ đường.
Bấc dạo ồn ào rung xóm phố
Phùn bay phơi phới rải sân trường.
Bao ngày run rẩy phô len dạ
Nhiều buổi tung tăng đón ánh dương.
Rét giúp cô đào gom dưỡng chất
Xuân về nở thắm Tết yêu thương !


                                                                     Trần Như Tùng


                                            TÂM YÊN !

                                                      Trắc bằng nhất vận

                                     Lỡ xuống trần ai học lắng nghe
                                     Nơi này chằng chịt lắm nhiêu khê
                                     Bất an xin tặng - chia vui vẻ
                                     Vô úy nguyện dâng- giảm não nề
                                     Giữ mảnh phước điền đừng nứt nẻ
                                     Chăm vầng huệ trí bớt tung hê
                                     Lòng nhân gieo giữa đường dâu bể
                                    Vằng vặc tâm yên ngát cõi về !


                     BÀI HỌA
                                         
ĐÂU CHỈ CHUYỆN NHÀ

                           (Trái phải huề hòa)


Muốn tâm yên, trí chịu theo nghe                                                      
Phải nuốt thôi dù cơm cháy  khê 
                  “Con” có đúng dường như chẳng thấu
“Bố” dù sai cũng quyết không nề
Sửa nhiều, sửa ít, theo khuôn rập
       Xoa lại xoa đi cứ hủng hê
Lẽ phải thuộc về quyền lực vậy      
                           May trời! Đừng đợi để yên về…  
                                                     Nguyễn Thanh Xuân Hà Nội                                                  

                                             THIỀN !

                               Huân tập trí bi hiểu để thương
                          Pháp môn muôn nẻo một con đường
                               Ra đời gìn giữ lòng khiêm hạ
                           Vào đạo chăm lo dạ nhún nhường
                            Vô ngã bao dung đừng tính đếm
                            Vị tha buông xả chớ đong lường
                                Công phu hạ thủ tâm vô trụ
                        Quán rõ từ trường nhiếp thập phương
                                                                                   LĐM


Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

TÔI XIN ĐA TẠ THƠ THỈNH HỌA !


                                    
                                                   ĐA TẠ XƯỚNG HỌA!                                                                                                      
                                                   
                                                                
                                                                               "Trich"                                               

                       Tập mài thư pháp dâng trao bạn
                      Học chuốt chữ câu kính hỏi người
                      Còn thở : ngửa vay sương  mặt đất
                          Tắt hơi :cúi trả gió gầm trời
                        Có ai thương cảm xin mời họa
                       Chín suối quảy về ngồi đọc chơi
                                                             LĐM


                          ĐA TẠ !
                                         Thỉnh họa

                  Cứ tưởng đơn côi giữa cõi trần
                Đâu ngờ trăng gió lắm lòng nhân
                 Khiêm cung cúi gởi : tôi cầu chữ
            Thanh thoát đưa trao : khách tặng vần
                Hằng dặn sống còn - luôn khắc kỉ
                Thường răn chết vẫn - mãi tri ân
                   Xin Thơ* bái tạ ơn bằng hữu
             Hào phóng vẫy cho chẳng ngại ngần ..!
                                                   
                                         
                                   alt
*Tựa đề bài thỉnh họa trước đây của LĐM

BÀI HỌA : 1  

        GIAO TÌNH 
  Nước non dầu dãi lắm phong trần
       Vay trả vơi đầy nợ thế nhân
     Quý bạn tương giao bày mỹ ý
   Mến tình tri ngộ họa nguyên vần
    Từng vương nghĩa bút nào quên nghĩa
         Đã nhận ân đời chẳng phụ ân
      Giũa ngọc mài châu bằng hữu kết
       Hồn reo mộng dệt suối thơ ngần

                                   Phương Ngũ
                               Trương Đình Đăng
                                       Đà Nẵng       

  HỌA :2


AN NHIÊN !

Hồn nhiên lạc đạo giữa dương trần
Thiện phước vun đầy cội nghĩa nhân
Xướng hoạ đường thi hoà vạn điệu
Bình văn lục bát quyện trăm vần
Mực mài bút phóng người tri kỷ
Nghiên chấm chữ đề kẻ khắc ân
Bóng trúc quét sân trần chẳng động*
Bên hiên gió mát ánh trăng ngần

                  TRẦN NGỘ Lâm Đồng 

*Tác giả TRẦN THÁI TÔNG

HỌA : 3

              CHỚ NGẠI !
Thi ca cảm tác cũng duyên trần
Phúc phận tri âm hạnh ngộ nhân
Khách sáo cung thơ khiên cưỡng ý
Thân tình cánh chữ chỉnh chu vần
Giao du hiện kiếp nào quên ái
Tan hợp phù sinh chẳng đợi ân
Ngọn bút thay lời trao tấc dạ
Trên đời bạn hữu quý vô ngần
                  
                                    PyNhi *Cũ
-Cây đa bến cũ còn lưa
Con đò đã thác năm xưa tê rồi!

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

THƠ BÃO LŨ MỜI HỌA !BÃO ! 
 (“Thương về vùng bão miền trung”)


Bão tung tre hóp sắc phai màu

Bão hất quê hương đọng lệ sầu

Bão ném xóm giềng trơ với khổ

Bão chà làng mạc rách thêm đau

Bão lay ông lão rơi đùm thuốc

Bão giật mụ tra* mất bị trầu

Bão liếm em thơ khô miệng sữa

      Bão quơ con gái úa môi nhàu
                        alt
                                  
*Bà già 
BÀI HOẠ :1
LỤT !

Lụt ngập quê hương trắng một màu
Lụt trôi người,vật nhuộm tang sầu
Lụt dìm bát cháo nhà anh khó
Lụt cuốn vạc giường của chị đau
Lụt cướp sạch trơn ông đói thuốc
Lụt trôi trụi lũi mụ khan trầu
Lụt dâng chẳng thấu hang bầy chuột
Lụt hại dân đen bụng lép nhàu …!
                                       Phương Ngữ
                                  Trương Đình Đăng
                                          Đà Nẵng
HỌA 2

alt
Y ĐỀ

Bão qua quê mẹ cực muôn màu
Bão đến khăn tang giọt tủi sầu
Bão đổ nhà tranh xơ xác lụỵ
Bão xô mái ngói ngã nghiêng đau
Bão quay liên tục trơ giàn mướp
Bão cuốn từng cơn trụi khóm trầu
Bão khiến dân tình điêu đứng sống
Bão làm người vật khỗ như nhau

Trần Ngộ (Lâm Đồng)

HỌA :3

LŨ !  
         
Lũ ngập đồng quê trắng một màu
dâng cao mãi khiến lòng sầu
Lũ xô nhà cửa trôi tan nát
Lũ quét bản làng mất đớn đau
Lũ nhấn chìm vườn cây, ruộng lúa
Lũ vùi dập quả hoa, dàn trầu
Lũ đem tất cả theo dòng nước
Lũ khiến ruột gan cứ nát nhàu 
x_3e79dec8 photo x_3e79dec8_zps93abb3aa.gif                      
                       LŨ CHIỀU !
  
                       Nước tràn ngồi đếm cá bơi

Ngu ngơ rều rác giỡn chơi quanh thềm

Rơm quen sống phận bình yên

Vô tình bèo cõng phiêu diêu giang hồ.

Cành đau gió bẻ xác xơ,

Lá chênh chao rụng chơ vơ cội nguồn.

Phù sa níu nước về đồng,

Ở…đi rồi cũng thủy chung với bùn.

Mây còn ngậm nước rưng rưng

Sắn khoai đỏng đảnh chờ chưng lên nồi

Nước tuôn rách nhịp tao nôi

Lúa treo đợi nắng sân bơi bồng bềnh
 

Quê nhà lũ đậu buồn tênh.

Tre mơ chim trú lênh đênh chưa về.

Mẹ ngồi ru giọt tái tê

Chiều soi bóng lũ mà nghe đoạn trường
                                                    LĐM