Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Hai, 9 tháng 5, 2016

NGỘ LẮM TỔ QUỐC MÌNH

                       
NGỘ THIỆT TỔ QUỐC MÌNH!
Tổ Quốc mình ngộ thiệt đó chứ…Anh!
Bởi Đồng Bào nên cùng dìu nhau khôn lớn
Nguồn sữa Âu Cơ anh em từng bú mớm
Hào khí Lac Hồng đâu chịu khoác tôi đòi

Tổ tiên mình ngộ và phi thường lắm Anh
Không nói ba năm vùng lên thành bậc diệu vỹ
Thì sá chi tượng đài một vài tỷ
Mà hiềm khích nghi kỵ người đã tuồn tay

Tinh hoa trong đất quê mình nhiều lắm Anh
Xá lợi hằng thế kỷ vẫn bừng sắc biếc
Cốt nhục thường còn dẫu người đã chết
Nơi Chùa Đậu - Hà Tây chứ ở… đâu xa…*

Dân Tộc mình lẫm liệt lắm chứ Anh
Diệt Tống trảm Thanh tờ xưa còn lưu lại
Lý Thường Kiệt tuyên ngôn - hùng văn Nguyễn Trãi
Khí phách nhân từ - buộc giặc xuống ngựa cúi đầu

Tấc đất giọt nước phải giữ đây Anh
Quang Khải ,Hưng Đạo thù riêng còn quên được
Để tung hoành ngăn thù trong chặn giặc trước
Thì trong lòng sẽ có đất nước chứ đâu em

Tiền Nhân giữ Nước nào có hỏi
Đất Nước sẽ về đâu!?
Lê Đăng Mành


*Thiền Sư Vũ Khắc Minh

2 nhận xét:

  1. Cháu đọc bài thơ cảm thấy xúc động, tự hào và tràn đầy niềm tin. Tổ quốc mình đẹp lắm và nhân dân ta anh hùng lắm, Ông Cha ta không bao giờ hỏi " đất nước sẽ về đâu". Ôi, giá mà ai cũng hiểu điều này thì hay biết mấy.

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn HOA ĐÀO MÙA XUÂN đã đồng cảm
    Bình yên nhé!

    Trả lờiXóa