Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

HÌNH ẢNH QUÊ NHÀ VÀ NHỮNG VẦN THƠ CŨ !

CHIỀU !
Chiều tung lưới bủa về tây
Chuồn kim khâu dỡ lá lay ven bờ
Phù sa lạ bến ngẩn ngơ
Bóng ngày tan giữa đôi bờ tàn phai.

HỒN CHIỀU !
Nhiêu khê trả phố chợ rồi
Về Quê ngồi tước thơ phơi bụi bờ
Đôi vầng thao thức hư hao
Vần gieo lạc ngõ rải vào tà huy !


YÊU !
Gần xa đời vẫn còn yêu
Mây đon đả gió bỏ diều mồ côi
Yêu trăng móc phía MẸ ngồi
      Bên thềm đong gió khâu lời ca dao ./.

LŨ !

MẸ khàn hơi,chới với !
Trăng chòng chành gọi
Mái tranh trôi !

BÃO !
Chiêm chiếp chiều
tan tác tổ
cành buồn thiu !

NGÀY MÙA !
Sáng lên nghe giọt sương reo
bình minh tung nắng thả gieo rộn ràng
mùa đi về giữa rơm vàng
hương mồ hôi đọng quanh làng mà thương!


                                                                                      ảnh LĐM                                             

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

TÂM BÌNH THẾ GIỚI BÌNH!

image

               

Tin đồn ngày tận thế
Lan khắp cả địa cầu
Bình tâm cứ đi, về...
Không phiền não khổ đau

Vạn pháp có trong nhau
Hữu sanh thì hữu diệt
Có sắc khi đủ duyên
Về không thì từ biệt

Tâm hằng luôn nguyện cầu
Tự tánh rực DI ĐÀ
Thường Quang ánh nhiệm mầu...
Dẫu đi giữa Ta Bà.

Triệu triệu năm phía trước
Và triệu triệu năm sau
Ta: Gió Lửa Đất Nước
Ung dung bước bên nhau

Vạn vật trong vũ trụ 
Luôn biến đổi khôn lường 
Sanh, diệt từng sát na 
Khởi niệm là Vô thường 

Mặt trời cần mẫn thức 
hành tinh mãi mãi xanh 
sân trước cành mai nở**
cầu pháp giới an lành

Chúng sanh đón bình minh
Muôn mùa xuân miên viễn
Tâm bình thế giớ bình
Tự tại bước an nhiên.
                                     Lê Đăng Mành

**Đình tiền tạc dạ nhất chi mai (Thiền sư Mãn Giác)

                     


BÉ DẠO NOEL


alt
alt
alt

                                                       TRĂNG QUÊ VẪN VẰNG VẶC 

Trăng và hoa cỏ Quê Nhà
             ảnh LĐM

Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

Merry Christmas

GIÁNG SINH AN LÀNH

 "TÔN VINH CON NGƯỜI" tranh sơn dầu của NGUYỄN BÁ VĂNThứ Năm, 22 tháng 11, 2012

TÌM TRĂNG GIỮA TRỜI ĐÔNG QUÊ NHÀ!TRĂNG VÀ HOA TRẠNG NGUYÊN

Đêm đông mưa gió tả tơi

Khàn hơi vẳng gọi giữa trời...ôi chao !

cò con lạc mẹ thương sao

Chênh chao cánh rớt chốn nào bến trong...?./."ảnh LĐM"


Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012

ĐÊM ĐÔNG VÀ HOA !

LÃM NGUYỆT HIÊN
HOA MÙA LŨ

BỤC GIẢNG ƯƠM MẦM
TƯƠI ĐẤT NƯỚC,
SÂN TRƯỜNG NHÚ LỘC 
RỰC QUÊ NHÀ...
(thư pháp LĐM)

   

 TRĂNG TREO BÊN THỀM
                          LÃM NGUYỆT HOA
"ảnh lđm"