Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Hai, 30 tháng 1, 2012

THĂM HỎI ĐẦU NĂM

nhận được từ cellphone của Nguyễn Bá Văn:
đầu năm thăm hỏi bạn hiền
đầu năn hớn hở ưu phiền chi không?
đầu năm rực rở cành bông
đầu năm giá lạnh khí đông còn đầy?
đầu năm cánh bút ngủ say
đầu năm cánh nhạn đã bay đầy trời?
đầu năm chắp nhặt đôi lời
đầu năm kính chúc suốt đời an nhiên...
***
(đầu năm thăm hỏi bạn hiền
đầu năm gửi bạn quê miềng Hải Lăng
thăm nhà thư pháp Lê Đăng
Mành nhiều thương nhớ nói năng bút đàm)


hồi âm cho NBV từ cellphone của Lê Đăng Mành:
đầu năm thân sốt liên miên
đầu năm não réo đảo điên chòng chành
đầu năm trời cũng lạnh tanh
đầu năm rét mướt én đành quên thoi 
đầu năm cảm tạ đôi lời
đầu năm an vấn đất trời nguyên xuân.


Lê đăng Mành qua nét vẽ /trên computer/ của Nguyễn Bá Văn (cuối năm Tân Mão về thăm quê)

Thứ Năm, 26 tháng 1, 2012

LỤC BÁT CHƯNG GIÊNG!Ăn chơi xưa gọi tháng giêng
Tháng hai thì cứ triền miên đậu mè
Tháng ba lúa vỗ mạn đê
Tháng tư PHẬT rải bồ đề soi tâm
Nam Lào đoan ngọ tháng năm
Tháng sáu mơ giọt hơi tăm máu rồng
Tháng bảy nước nhảy lên đồng
Găp mùa giải tội chiêu hồn Vu lan
Nuôi tâm như nụ trăng thu *
Tháng tám phong nguyệt quét phù vân trôi
Tháng chín bão lũ tơi bời
Chênh vênh tơi tả là nơi Thiền về !
Tháng mười rét tỉnh cơn mê
Tháng mười một cứa chuối toe tre oằn
Tháng mười hai nguội đường làng
Trườn giữa đông buốt mai vàng nghinh xuân
Để câu sáu tám ngại ngần !
Dẫu quê cũng ráng góp vần chưng giêng ./.
                         Mồng 4 tết nhâm thìn 2012
*Thiền ngữ: tâm tự thu nguyệt.

Thứ Hai, 23 tháng 1, 2012

MÈO HỘI Ý BÀN GIAO CHO RỒNG !

TAM CA TẠM BIÊT ! (ảnh sưu tầm net)


  Rồng nhận bàn giao lúc 0h ngày mồng 1 tháng giêng nhâm thìn.(Đăng Mành vẽ trên computer)

Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2012

CHÚC XUÂN


Vần thơ gửi bạn tha hương
đêm ba mươi tựa nỗi thương quê nhà
ngoài vườn cải đã ngồng hoa
xuân tuôn ngoài ngõ sắp vô sân rồi
Mạ thÚc nồi bánh chưng sôi
lửa reo tí tách xông hơi ruộng đồng
quây quần bên bếp ấm nồng
bao nhiêu chuyện kể ắp lòng tuổi thơ
chuyện xưa mà ngỡ bây giờ
ngồi lục ký ức nghe ngơ ngẩn lòng
xuân về nhuộm tóc thêm bông
cho ni với nớ chạnh lòng vấn vương
rì rào xuân đến ngoài nương
đây lòng c quận gói thương luyến vào
gió đưa quê đến giao thừa
chúc xuân vạn hạnh bốn mùa khinh an.


Thứ Hai, 16 tháng 1, 2012

HỘI HOA LÀNG VĂN QUỸ !

                  TIA XUÂN !
MỪNG HỘI HOA!                          
Hai lăm tháng chạp hội thi hoa
Bản sắc duy trì xuân đậm đà
Tỉa uốn chăm nom từ lũ quét
Ươm gieo bảo dưỡng mặc mưa sa
Mai vàng cúc thọ bung phơi phới
Thược dược sanh sung lay mượt mà
VĂN QUỸ sân đình hương sắc ngát
Xuân về chinh cổ*vọng ngân nga ./.
                                              24 tháng chạp Tân Mão
                                                  LĐM

Kính tặng hội người cao tuổi
 *chiêng trống
               
               

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2012

TIỄN TÁO QUÂN!

       NHẮN TIỄN TÁO QUÂN!
Ngày tháng ông,tôi choàng mịt mù
Bần nông nội trợ Ông Đông Trù *
Năm thì lễ lạt dâng hoa quả
Mười họa rằm"không"nhang thắp trừ
Hạ giới đây nghèo nhìn cũng thấu
Cao xanh giáng phúc tâu cho nhờ!
Đừng vì đút lót quên tình nghĩa
Gần gũi rạ rơm chớ ngậm... ừ./
                      23 tháng chạp

*Hiệu của táo quân:Đông trù tư mệnh
    Táo phủ Thần quân.
ẢNH TÁO QUÂN sưu tầm

Thứ Hai, 9 tháng 1, 2012

Thứ Tư, 4 tháng 1, 2012

BẠN VỀ !


Gặp quê chưa chạm vạt đêm
Ly “không” vênh đụng mà mềm riêng chung !
Chừ đây náu cuộc tao phùng
Bạn ,Ta ! gối giấc nghiêng “Thềm trăng”đi.
Đến đi thì nỏ chuyện chi
Thinh không nụ rét nứt khi không mùa
Đất Trời chẳng nhếch phân bua
Mà muôn loài cứ giao thừa quanh đây !
Cho năm lại đếm… tháng ngày ,
Để thơ treo vớt  trần ai nụ cười
Gót lữ về chợ rong chơi
Tay phất bút cọ rạng ngời tâm nhiên./
       Cuối năm 2011 gặp Hs Nguyển bá Văn về làng !
                    Lamnguyethien năm mới 2012

“Thềm trăng”:nguyệt hiên.

Ảnh trên:hoạ sĩ NG BÁ VĂN và L Đ M