Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

VẤN HỘI HOÀNG GIA!? THƠ XƯỚNG HỌAVẤN HỘI HOÀNG GIA!?
                          Thỉnh họa
Cuối mùa kính thỉnh vấn hoàng gia
Nhập hội có chi mới được là…?
Chẳng những ngân vang chiêu bốn cõi
Mà còn thẩm thấu cảm muôn nhà
Bao lần rửa mắt cầm trang đọc
Mấy bận lau lòng đợi mực pha
Nơi ấy đệ huynh không ngoảnh mặt
Đây xin bồng tết đến hầu trà
                                 Lê Đăng Mành
BÀI HỌA
1-ƯỚM HI

Ngưỡng mộ tao đàn, xứng đại gia!
“Già hoang” mà cứ ngỡ như là...
Mươi người thơ tỏa ngàn trang giấy
Bốn cõi tình soi một mái nhà
Trương Lũy, Lệ Trang... còn thắm thiết
Sông Thu, Hữu Hảo... chửa phôi pha
Thấy sang lại muốn quàng làm họ
Ướm hỏi đòi khao mấy rượu trà?
                          Nguyễn Gia Khanh
2-TẾT ĐỒNG NỘI                        
Đã nghỉ thôi bàn chuyện quốc gia
Ta về đồng nội rõ vui là…
Không trung lồng lộng diều reo sáo
Mái rạ vấn vương khói ủ nhà
Mũi vẫn đang the hương bưởi trộn
Lòng còn vương đắng ráng trời pha
Tình quê thêm đậm dù đơn giản
Khi tết về trong mỗi chén trà.
                              Phan Tự Trí
3-ĐẠI GIA
Nghèo khó sao bì bậc đại gia
Đi đâu cũng áo lượt quần là
Xe hơi đời mới hai ba chiếc
Vàng bạc kim cương bỏ chật nhà
Cổng kín thềm hoa bàn nạm ngọc
Lầu cao mái đỏ án son pha
Hoành phi đối liễn nom hoe mắt
Cửa ấy dễ chi tới uống trà
                 Trần Ngộ
4-HOÀNG GIA" XIN MỜI...
Chẳng dám xưng danh bậc đại gia
Chỉ nhằm vui nhộn, có chi là...
Tuổi già tếu táo cho tươi lão
Bè bạn đùa chơi để ấm nhà...
Vốn sẵn khắp nơi chung một mối
Huống chi đây đó đã cùng pha
Có thêm thi hữu càng trân quý
Xin đón mời nhau một tách trà.
                        Sông Thu
5-VƯỜN HOÀNG GIA 
Cổng vườn rộng mở hãy tham gia!
Nhín chút thời gian sẽ hiểu là…
Thân mật dang tay mời bạn hữu  
Hân hoan tiếp khách viếng ngôi nhà
Gieo vần ấm áp nồng nàn tỏa              
Giữ luật mượt mà lấp lánh pha
Rộn rã nói cười khi họp mặt
Rượu vơi bình cạn…lại châm trà.
                               Như Thu
6-NGHĨ VỀ HỘI THƠ
Nhiều hay thường được chức thi gia
Bút mực bút bi cũng cứ là.
Khác tỉnh khác phường không khác luật
Chung đường chung ngõ tựa chung nhà.
Kêu hoàng hẳn giữ luôn màu đẹp
Gọi ngọc lẽ nào để cát pha.
Tất cả cho thơ lên tới đỉnh
Nào nâng qua sóng chạm ly trà !
                       Trần Như Tùng 
 7-MỜI BẠN 
“Già hoang” thân hữu mỗi tăng gia
Nối kết năm châu ước muốn là
Cốt để rèn tâm thêm đẹp nết
Luôn mong dưỡng trí giữ vui nhà
Giao tình Lục bát câu thông thoáng
Kết bạn Đường thi luật chẳng pha
Ai kẻ đồng lòng mời ghé lại
Vườn thơ tỏa ngát đậm hương trà .
                                Võ Làng Trâm
8-ĐỪNG LO…
Đừng lo chuyện nhở - hội Hoàng Gia!
Chớ cứ! nôn na gọi tiệc trà
Rượu quý ba miền không có chế
Cao lương bốn biển chẳng hề pha
Hân hoan tiếp đón từ đô hội
Vui vẻ du chơi tới quê nhà
Ừ hội già hoang - luôn hiếu khách
Năm châu đã bạn - huống chi là?
                       Trương Văn Lũy
9-TẠ TÌNH
                            Hn vận
Cho dù chưa đáng mặt danh gia
Được các  bác thăm qủa thật là
Gót ngọc dừng chân thêm ấm cửa
Lời hoa mở miệng đã thơm nhà
Giao lưu vẫy bút đôi bài họa
Tạ khách nâng ly mấy tách trà
Trân trọng cho nhau ngàn mỹ ý
Muôn đời nhật nguyệt chẳng phôi pha.
                                   Thy Lệ Trang
                                Massachusetts 
10-KẺ VÔ CƯ
Cửa đón vui mời khách nhập gia
Quỳnh tôi chưa biết tục chi là
Bên hiên Lãm Nguyệt tù mù bóng
Dưới chiếu Hội Hoàng lọ mọ nhà
Thẩm tứ vàng in ngời chữ nạm
Xem thơ ngọc cẩn lộng vần pha
Đương xuân trời đất lòng hà hải
Biết kẻ vô cư có được trà ?
               Lý Đức Quỳnh
 

Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

Phan Phụng Thạch (1942-1973) Thơ Chu Vương Miện                                  
Phan Phụng Thạch (1942-1973) 

Tuổi già sao giống những ngày mưa
Gió lốc xôn xao mấy xóm dừa
Chữ nghĩa mấy rầy sao loạng quạng
Lâu rồi xa lắm chả còn thư!
Bạn nằm ngơi nghỉ 42 năm
Ta sống lao đao cả miền Nam
Bây giờ xô dạt sang Mỹ quốc
Nhìn lên vẫn 1 mẩu trăng rằm!
Sống thác chả qua là cái số
Ngắn dài? đêm vẫn đủ 5 canh
Số bạn ở gần nơi nguyên quán
Số ta thì loạn chốn dừng chân
Trên 40 năm chả gặp nhau
Bạn nơi nghĩa địa làng Đạo Đầu
Cây mận năm xưa còn hoa trái
Hay cũng cùng người thoát khổ đau?
Lâu quá không làm thơ làng xã
Ngô Xá Trung An lại Xóm Bầu
Ta đi từ lúc 13 tuổi
Ngoảnh nơi Hồng Quảng thấy gì đâu!
Có buổi qua Hạnh Hoa Ba Bến
Đồng lúa trời cao lẫn mấy mầu?
Bao nhiêu kỷ niệm theo chiến nạn
Chả còn gì, còn những đẩu đâu!
1 bữa dừng chân nơi Chợ Cạn
Nhìn qua Mỹ Thủy sóng bạc đầu
Ngược lên chợ Sải về Thạch Hãn
nNơi quê nghèo vẫn muôn thủa còn nhau.

                                  chuvươngmiện
                

Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

MỪNG ÁNH ĐẠO VÀNG !MỪNG ÁNH ĐẠO VÀNG !

Khổ hạnh bao năm mật khô máu cạn*
Xuống dòng sông gội tỉnh pháp hành trì
Viễn ly ép xác soi tìm đạo lộ
Tay nâng bát sữa mở ngõ huyền vi

Tịch tịnh thậm thâm bảy tuần thiền định
Tuệ tri thù thắng chấn động càn khôn
Năm canh miên mật tuyết sơn tan rả
Sao mai rực ánh chơn như cội nguồn

Quả đất rùng mình đón bậc Thiện Thệ
Chư Thiên tán tụng trỗi nhac hoan ca
Vạn vật lễ mừng cung nghinh từ phụ
Ngự thế gian giải giáo chủ Ta bà

Thân tứ đại Ngài tròn ba la mật
Vô thường quán biết các pháp không hai
Thấy khổ đau cũng là mầm an lạc
Thì chúng sanh sẽ mặc áo Như Lai

Chư Thiên thỉnh cầu giờ Phật thành đạo
Hãy vì chúng sanh lưu lại thế gian
Cõi ba ngàn cảm rung lời hứa khả
Thế giới xưa sau rực ánh đạo vàng !

                                    Lê Đăng Mành

*”Ta tu khổ hạnh ép xác máu cạn thì mật khô,
Thịt cũng hao mòn...Lời Phật”
Thấy rằng khổ hạnh làm giảm
Tri thức và mệt mỏi tinh thần,Ngài
Liền dứt khoát từ bỏ lối tu ấy...(theo Đức Phật Và Phật Pháp...NARADAMAHA THERA Phạm Kim Khánh dịch)

*Đức Phật đã mô tả lại điều này trong kinh Trung Bộ: “Vì Ta ăn quá ít mỗi ngày, nên cơ thể Ta hết sức gầy yếu. Tay chân Ta như các lóng tre khô đầy khúc khuỷu. Hai bàn tọa của Ta trở thành giống như mống trâu, xương sống với cột tủy lồi ra trông giống chuỗi hạt. Xương sườn Ta lộ rõ như rui cột của ngôi nhà đổ nát. Đồng tử của Ta nằm sâu trong hố mắt thăm thẳm long lanh giống như ánh nước long lanh từ đáy giếng sâu. Da đầu Ta khô héo nhăn nheo như trái mướp đắng được cắt đem phơi nắng khô héo. Nếu Ta muốn sờ da bụng thì Ta đụng nhằm xương sống vì hai thứ đã dính sát vào nhau. Nếu Ta muốn đi đại tiện hay tiểu tiện thì Ta ngã úp mặt xuống đất. Nếu Ta chà xát tay chân thì đám lông hư mục rụng xuống trong tay Ta”.

Thứ Hai, 19 tháng 1, 2015

MAI !


         
 MAI !
                                 Mời họa
Chơi đùa son sắt với trời đông
Mưa quất sương chan mặc gió lồng
Thân thẳng ngay chồi lay nhật nguyệt
Cành trơ trụi lá cảm càn khôn
Thanh cao hương tỏa thềm đài các
Nhàn nhã hồn nương chốn cửa không
Lẫm liệt phơi mình bên giá lạnh
Khai hoa điểm sắc đón xuân nồng !
                                Lê Đăng Mành

BÀI HỌA
1-MAI!
Lá úa rơi dần dạo tiết Đông
Dầm mưa hứng gió bão giông lồng
Cành khô lặng lẽ đâm chồi mới
Cội lão âm thầm dụng rễ khôn
Nụ hé vàng tươi quanh nhụy đỏ
Hoa cười rạng rỡ giữa thinh không
Khi trời rũ bỏ ngày đơn lạnh
Vẫy đón Xuân sang dưới nắng nồng
                                       Bửu Tùng
          2- TÌNH XUÂN!
Đỡ lạnh thì ra hết tiết đông
Vườn xưa thấp thoáng bóng trăng lồng
Ai kia xấu hổ che phần dại
Để tớ mơ mòng cháy túi khôn
Ánh đóm lập lòe bên góc rậm
Tiếng diều da diết giữa tầng không
Áo đơn áo kép mần chi nữa
Xuân đã về treo giải yếm nồng.
                   Phan Tự Trí Biên Hòa
  3-THIỀN HOA
Mai vẫn an hoà tắm gió đông
Xinh tươi tự tại mặc sương lồng
Vô tâm nào biết người chê dại
Chẳng ý đâu màng kẻ gọi khôn
Ngộ thấu bản lai sắc tức thị
Suy cùng diện mục vị  là không
Tinh thần Bát Nhã đều hư huyễn
Vạn pháp như như chớ bảo nồng
                Trần Ngộ Lâm Đồng
  4-MAI
Tích nhựa trong thân tự tiết đông
Âm thầm chịu đựng tuyết sương lồng
Ai đem lặt lá như chơi dại
Và bỏ khô vườn lại bảo khôn !
Bỗng chốc...chồi bung trong ánh nắng
Và rồi hoa nở giữa trời không
Ô hay, xuân đến sao nhanh thế !
Vàng rực cành mai sắc ấm nồng.
                              Sông Thu Sài Gòn
  5-MAI VÀNG CỦA TÔI
Nom kìa , hoan hỉ biếu quà đông
Lũ trẻ nhà Mai xếp mấy lồng.
Nhí Út xem chừng còn nghếch ngác
Nụ Năm có vẻ sớm lanh khôn.
Đang cùng dưỡng lực thu vị đất
Để chóng ngang tầm diễu cảnh không.
Kịp đón giao thừa mừng Nhất Đán
Dâng đời tâm trí sắc hương nồng.
                Trần Như Tùng Phú Thọ
6-MAI TẾT
Chuyển tiếp bốn mùa cho tới đông
Mưa dầm nắng dãi cứ xen lồng
Đầu Xuân vàng rộ đưa hương ngát
Chớm hạ xanh rì rợp lá khôn
Khúc khuỷu chân nai thân trụ đất
Mượt mà hoa bướm cánh vờn không
Ngàn đời trân trọng gia đình Việt
Biểu tượng dân gian Tết ấm nồng . . .
                                 Võ Làng Trâm
7-Y ĐỀ
Vàng khoe rực rỡ buổi tàn đông
Cợt với trời hanh ánh nguyệt lồng
Vượt rét chồi ươm rồi sẽ thắm
Tìm xuân hoa nở mới là khôn!
Thảy loài hữu sắc đều khen: đẹp
Chỉ kẻ vô tình dám nói: không
Chẳng vướng bụi trần cùng tục lụy
Thanh tao bậc nhất! đóa mai nồng.
                Nguyễn Gia Khanh
8-MAI ĐÀO NÓI!
Chuyện nhỏ mai đào - chẳng ngại đông!
Quanh năm thoải mái gió mưa lồng
Mặc thây to nhỏ chê bai dại
Kệ nó hết lòng chúc tụng khôn
Vóc nắng trưa hè cây rụng lá
Làn sương thu cuối nụ tràn không
Nhịp nhàng hoa rộ - chào năm mới
Chúc bạn mừng xuân - thật ấm nồng!
                                Trương Văn Lũy
9-MAI!
Nào ngại lạnh lùng của tiết đông
Mặc cho mưa nắng gió sương lồng
Cành trơ tích lũy mầm sinh dưỡng
Gốc lão ẩn tàng lẽ sắc không
Xuân đến hoa khai chen nụ thắm
Tết vui nhụy tỏa thoảng hương nồng
Tân niên góp mặt cùng muôn loại
Quân tử khiêm nhường tỏ dại khôn
                             Hồ Trọng Trí

10-XUÂN ĐẾN
Hạ qua Thu đến chuyển sang Đông
Giá lạnh gia tăng bởi gió lồng
Loại bỏ giận hờn người bảo dại
Quên đi thù hận kẻ khen khôn
Sương giăng ướt đẫm trên đồi cỏ
Nắng trải hanh khô giữa khoảng không
Cháu con đón tết tình đầm ấm
Nội ngoại mừng xuân nghĩa mặn nồng
                                        Hồ Hắc Hải