Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2015

CẢNH THU QUÊ !Thơ Mời Họa
CẢNH THU QUÊ !
“NĐT”Bát âm
Giã buổi chiều tan chạnh chốn này
Thân cò vội vã níu tàn phai
Đìu hiu bến ngậm làn sương tải
Quạnh quẽ sông cầm dải khói bay
Não nuột mưa lùa - Cha khắc khoải
Trầm ngâm bão quất - Mẹ u hoài
Tơi bời dội xuống dầm tang hải
Rã rượi thu trùm cảnh trắng tay
Lê Đăng Mành

BÀI HỌA
CHỐN XƯA
(NĐT-8 âm)
Đầy dư kỷ niệm ắp nơi này
Bước vãng phương trời dạ chẳng phai
Rộn rã nô đùa chân sáo nhảy
Âm thầm mệt mỏi bóng cò bay
Xa làng chốn cựu trì vương mãi
Viễn xứ người xưa gặng hỏi hoài
Những tưởng thời gian tuồng đứng lại
Xòe tay chợt ngẩn, đếm cuồng tay!
CAO BỒI GIÀ
22-08-2015
CÁM CẢNH!
“NĐT, bát âm”
Nặng nghĩa, dù xa mảnh đất này
Bao tầng kỷ niệm lẽ nào phai
Đò neo ngọn nước thôi buồn chảy
Bến trỗi câu hò ướt giọng bay:
Đấy mẹ suốt đời ngơ ngẩn mãi,
Kìa cha trọn kiếp khổ đau hoài
Lưng gồng đã  trải nào oan trái
Vật đổi sao dời cũng bó tay.
Phan Tự Trí
THU THA HƯƠNG
(NĐT-Bát vỹ đồng âm)
Mù giăng đã quạnh ở nơi này
Để rụng âm thầm những úa phai
Lặng lẽ tầng không màn tối trải
Ơ thờ ngọn núi đỉnh chiều bay
Thương về tuổi mẹ,niềm ngang trái
Chạnh với lòng cha,nỗi cảm hoài
Nửa bóng trăng gầy thu nhạt mãi
Nghe từng vụn vỡ thoát tầm tay !
Lý Đức Quỳnh

 TÌNH CHỜ
Chia tay giã biệt tự nơi này
Kỷ niệm đầy vơi vẫn chửa phai
Lối xóm vườn mơ chiều quạnh quẻ
Đường về ngõ mộng lá sầu bay
Xa xôi bến lạnh sông mong ước
Cách biệt lòng nao dạ đợi hoài
Bể nọ dâu kia bao kiếp trãi
Tình chờ một mãnh mãi trơ tay
GM.Nguyễn Đình Diệm

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2015

VU LAN NGUYỆN!
VU LAN NGUYỆN!
Sông quê man mác hơi thu
Đồng mênh mông bủa hoang vu bóng chiều
Cánh cò đo vạt cô liêu
Gió quơ gãy sợi khói phiêu lãng buồn..!

Cành đau lá xuống lệ tuôn
Cây trơ tàn tạ sâu non bàng hoàng
Gọi mùa lũ đập mưa chan
Thương bầy chiền chiện vút van không nhà!

Tháng bảy dâng lễ cài hoa
Mừng ai bông thắm mẹ cha đang còn
Tội người côi cút long đong
Cài cành hoa trắng quặn lòng nhớ thương…

Xót  thời cơm áo đoạn trường
Oằn vai mẹ cõng vô thường sớm trưa
Cha nghiêng thân đội nắng mưa
Con chờ sữa “Mẹ búng lừa cá xương*

Mẹ cha là bóng quê hương
Hàng tre bến nước cứ mường tượng thôi
Hắt hiu mây rớt chơi vơi
Con cô quạnh giữa tả tơi úa tàn

Giọng hò rủ bớt gian truân
Lời kinh cầu nguyện âm vang dặm ngàn
Mẹ về nương dưới đạo tràng
Ngưỡng mong cầm ánh hào quang qua bờ!
Lê Đăng Mành
*Hát ru Trị Thiên “Miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương

Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2015

ĐẠI GIỚI ĐÀN CHÍ KHẢ!

                                           


LỄ KHAI MẠC
ĐẠI GIỚI ĐÀN CHÍ KHẢ
Tổ chức tại TỔ ĐÌNH SẮC TỨ TỊNH QUANG
(Ái Tử - Quảng Trị)
Từ ngày 16-17-18-19/6 năm Ất Mùi
(31-7…. 3- 8- 2015)