Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

THƯ PHÁP MỪNG NĂM HỌC MỚI

                                                         
                                                              Chào mừng năm học mới
                                                              Đất nước ươm mầm tươi
                                                               Niệm bài "Tôi đi học"*
                                                              Thu bay ngát hương đời

                                                                                                LĐM
*thơ Thanh Tịnh

                                                                                                                                         XIN THƠ 
                                                                                             Thỉnh họa

                                                                 Quý Tỵ chắc đây cạn số rồi
                                                             Bên bờ ngắc ngoải kiếm bè bơi
  

                                                            Tập mài thư pháp dâng trao bạn
                                                            Học chuốt chữ câu kính hỏi người
                                                            Còn thở: ngửa vay sương mặt đất
                                                                 Tắt hơi: cúi trả gió gầm trời
                                                              Có ai thương cảm xin mời họa
                                                             Chín suối quảy về ngồi đọc chơi 

 
                                                                                             Lê Đăng Mành


                                                                        Thơ NHÃ MY

Đến...đi,về ở luân hồi,
sương chết,rêu mọc và Người
thành Ta !

Thong dong

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2013

THƠ MỜI HỌA !


MẸ VỀ VỚI THU 

                            (Thỉnh họa)

Bên dòng hiu hắt đứng trơ thân

Ríu rít chim sâu chuyền ngại ngần

Bịn rịn cơn lào còn lẩn quẩn

Vui mừng ngọn cúc cũng phân vân

Hơi sương lùa nắng tầng mây tản

Hạt móc ngậm mưa dải nước vần

Ngõ vắng thảo dân về chốn ẩn

Thong dong chuông đẩy*: Mẹ cuồng chân!

                                        Vu lan PL 2557
                                        Lê Đăng Mành
*Nghe Chuông đổ là biết sớm chiều

BÀI HỌA:

HỌA 1: HỒNG THẮM VU LAN

Trời tây đau đáu vọng hiền thân
Hồng thắm đưa hương nụ trắng ngần
Thu đến bâng khuâng mùa báo hiếu
Chiều về ngơ ngẩn áng phù vân
Nhớ hoài tình Mẹ dường thơm sữa
Viết mãi thơ con chửa trọn vần
Mấy bận hoa lòng cài ngực ấm
Vu Lan thầm gửi tấm thành chân!

                                 Nguyễn Gia khanh 
                                         Nghệ An


HỌA 2:

AN THÂN !
Không màng danh lợi mới an thân
Như Bụt đời ai cũng sáng ngần
Hãy ngắm vinh hoa dường bọt nỗi
Và nhìn phú quý tợ phù vân
Đừng sinh ác nghiệp ra xoay thế
Cứ tạo thiện duyên để chuyển vần
Bền chí chuyên tâm tu dưỡng đạo
Thánh nào không độ tấm lòng chân .
                                                         Trần Ngộ Lâm Đồng


HỌA 3:

VÔ NGHĨA HỐI

Ngậm bóng thời gian oán trách thân
Đạo con trễ muộn dạ đau ngần
Ngàn câu sám hối lời kinh quẩn
Mấy nẻo vô thường chữ hiếu vân
Mãi mộng bon chen tiền tụ tản
Chưa ngày báo đáp phận xoay vần
Lá vàng rụng vội hờn thu ẩn
Khôn dại bây giờ lạnh bước chân


                                                                    Nhi Phạm HỌA 4:
NGƯU LANG VỀ CÙNG CHỨC NỮ

Tháng Bảy sụt sùi mưa ướt thân
Ngưu Lang Chức Nữ  dạ tần ngần
Năm tròn đày đọa  trong  ly đẩu
Phút vẹn vờn vơn  giữa  ái vân
Thắm thiết tình xa đôi hợp ý
Ân cần nghĩa cận đối nên vần
Mẹ cha hòa thuận bền trời đất
Chồng vợ thương yêu trọng chất chân


                                     Nha Trang,20.08.2013
                                             Võ Sĩ Quý

 HỌA 5:
Kính Bồi Họa

RẰM THÁNG BẢY
Tròn thêm quả hiếu kính hai thân
Soi sáng lòng thu đẹp trắng ngần
Nhân đức kinh cầu bờ diệu hải
Từ bi hương nguyện đóa tường vân
Ân cha di dưỡng tài lộc vận
Nghĩa mẹ tồn lưu phúc phận vần
Truyền thống gia đình hành nghiệp thiện
Cháu con nhớ lấy giữ tình chân 

 
                               Nha Trang,21.08.2013
                                         Võ Sĩ Quý
 


HỌA 6:

TỰ NHỦ

Hương vị quen rổi, nhủ bản thân!
Những ngày thơ ấu thật trong ngần
Ráng chiều lả tả sương hòa vũ
Nắng sớm êm đềm gió quyện vân
Mấy chục năm qua thân lặn lội
Bao ngàn tháng lại phận xoay vần
Tích tiên đã mãn giờ thiên gọi
Ai ở dương trần- dám chậm chân!

                                   Trương Văn Lũy
                                      Bình Thuận


HỌA 7:
Phụng họa bài "Mẹ về với thu"
                NHỚ NGÀY 
BÔNG TRẮNG CÀI BÂU

Nắng lịm buông chiều héo hắt thân
Nhìn con cháu chắt mắt tần ngần
Gió tây bắc thổi xao cành trúc
Sấm động trời nam chiếu vũ vân
Thời khắc trăm năm còn tích tắc
Buồng tim lọan nhịp vẫn xoay vần
Buồn vui chú nguyện giờ ly biệt
Mẹ xả sắc trần nhẹ bước chân
                   Lê Văn Thanh
                         Bà RịaHỌA 8:

VU LANVu lan nhìn ảnh của song thân

Thương nhớ nôn nao đứng mãi ngần

Nghĩa mẹ công cha chưa trả nỗi

Tình con nặng nợ mãi phân vân

Suối vàng ba má luôn siêu thoát

Trần thế cháu con rạng bước chân

Buồn tủi nhớ nhung tim thổn thức

Trào dâng  thơ phú sáng tươi vần
                                                                                        
                                                         HỒ HẮC HẢI

HỌA 9:

                                       MẸ VÀ THƠ !


Tháng bảy rưng lòng nhớ Mẫu Thân

Ngõ sau bao bận đứng tần ngần

Đọc thơ đồng điệu đằm thu ý

Hòa vận loại từ hóc chữ “vân”

Muốn dụng văn thời toan phá cách

Mà e cổ luật khó xoay vần

Thôi đành gác lại lo mùa hiếu

Dâng Mẹ bông hồng bước lẹ chân

                                  Trương Đình Đăng
                                Đà Nẵng
 HỌA 10:


THU CẢM


Trơ trụi hàng cây đứng tủi thân,

Lòng tuôn suối lệ nhớ vô ngần.

Viễn du hải giác thung dung điểu,

Phiêu bạt thiên nhai tản mạn vân.

Lá rụng hoa tàn, khô rã cánh,

Đời theo gió chuyển, uốn xoay vần.

Đường dài mưa đổ sầu hiu hắt,

Kỷ niệm phai mờ những dấu chân…

                                Dương Hồng Kỳ


HỌA 11


VU LAN NHỚ MẸ

Suối lệ bao năm nhớ mẫu thân
Trãi bao mưa nắng mãi tần ngần
Mẹ về chín suối lên thiên quốc
Con ở nơi nầy dõi gió vân
Một thuở cô phòng in gối chiếc
Nuôi con khôn lớn mãi xoay vần
Hôm nay cháu chắt quây quần lại
Ghi nhớ công ơn! tưởng bước chân*


                          THỤ NHÂN Huỳnh Kim Vinh
                                        CAM RANH
*Mong mỏi bước chân Mẹ về

HỌA 12:

                      VU LAN NHỚ MẸ

                 Cõi tạm Ta Bà tựa ảo vân

                 Bảy lăm tuổi mẹ sống tinh ngần

                 Cuộc đời vất vả lao nguồn trí

                 Năm tháng tảo tần - lụy tấm thân

                 Gió buốt sương đông -mưa bấc thổi

                 Nắng nung lửa hạ - ngọn nam vần

                 Vu lan tự tứ - con cầu nguyện

                 Linh ứng mẫu hiền - liễu đạo chân

                
                                         Hồ Trọng Trí 
                                              Bà Rịa

HỌA 13:


MÙA THU LÊN CHÙA

Chân đất đầu trần chẳng quản thân
Cha tôi đen đúa dạ sáng ngần
Phá Sơn lâm nhì đâm Hà Bá
Vững tay chèo đạp ngã phong vân
Cả đời Cha gian lao vất vả
Chưa từng qua cây viết cuốn vần
Trả gian lao Cha về với đất
Vu Lan mùa hoa trắng theo chân

                   Châu Nam Phong 

HỌA 14 


MẸ TÔI

Dõi vọng mờ thu mịt lặng thân
Nghìn trùng xa chạnh lệ tần ngần
Suông tình tan hợp loang triều hải
Ảo ảnh nổi chìm thoáng bóng vân
Chóp núi sương vây cô quạnh phủ
Bờ rừng lá đuổi túm nhau vần
Đê cong quanh giữa dâu xanh lối
Mẹ bước ngang trần lẻ dấu chân !

                                           Quỳnh Lý Đức

HỌA 15:

ĐÊM THU CÙNG THI SĨ


Gió thoảng lá vàng lượn cách thân

Rừng thu xơ xác tắm trăng ngần

Giò nai co gối soi giòng nước

Cánh vạc nghiêng đầu ngắm áng vân

Quốc gọi hồn khai thơ giữ điệu

Sao băng tâm mở bút lưu vần

Sương rơi nặng hạt mờ vai áo

Trang điểm thi nhân đẹp tới chân.


                        ĐỘC HÀNH 

                           Đồng Nai

HỌA 16:

CHÍ LÀM TRAI

 Trai hùng thời loạn tiếc chi thân
Khí phách như gương ngọc sáng ngần
Cứu nước thi gan cùng lửa đạn
Diệt thù trãi mật với phong vân
Chiến hào áo trận phơi bao lượt
Núi đá gươm thơ tạc mấy vần
Vận nước điêu linh tràn máu hận
Lên đường gát lại mối tình chân


                           Võ Thị Nhật Lệ
                                 Bến Tre 

HỌA 17:


MẸ TRONG NGÀY THU .
 ( Mùa rìu qua cửa Lỗ Ban . Xin góp vui )  

 MẸ ĐỨNG BÊN ĐƯỜNG CHỈ MỘTTHÂN
NHÌN HÀNG QUÂN BƯỚC DẠ TẦN NGẦN
BÓNG CON NGÀY ẤY NHÒA SƯƠNG KHÓI
 DÁNG MẸ HÔM NAY RẠNG VŨ VÂN
TIẾNG HÁT MÙA THU VANG NHỊP ĐIỆU
CÂU THƠ CHIẾN THẮNG VỌNG HÒA VẦN
CÁC CON NGÃ XUỐNG CÒN MÌNH MẸ
NƯỚC MẮT LĂN CÙNG NHỮNG BƯỚC CHÂN                                                            Robert Nguyen
 


                                                                 Ô LÂU THU VỀ

ảnh và thư pháp LĐM "chụp 17/8/2013"

                                                               NGÕ THU

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013

MÙA VU LAN !... TÂM HIẾU LÀ TÂM PHẬT,HẠNH HIẾU LÀ HẠNH PHẬT.

                                                  
                                                           Sờn vai kĩu kịt MẸ ơi
                                               Oằn đôi triêng gióng* nâng đời con đi

                                                *Quang gánh 

 

 
VỌNG LỜI MẸ RU

Giữa lênh đênh sóng thanh âm đồng vọng 
Âm ba nào bằng giọng Mẹ ru con! 
Trìu mến trao truyền vành nôi đong nhịp  

Ấp iu buồn đọng mãi giữa bầu không 

Bước hơn thua ngày tháng lịm đường mây 
Lạc nẻo quắt quay lún kiếp đọa đày 
Về sao lục ký ức thời non dại
Lùa hâm kỷ niệm vá dấu tàn phai

Thời binh biến khắc khoải nhớ khôn khuây
Diện mục nào quên được Đất Nước này
Bom đạn tơi bời tre oằn bão lửa
Mẹ gánh con cùng mớ gạo đùm khoai

Đêm chong chờ đạn bom rơi quờ quạng
Lớ quớ mò: chăn chiếu ngỡ con mình
Hồn vía  xuống hầm vỗ yên giấc mộng
Lắng bom rồi Mẹ lại khảm đồng xanh

Ngày nắng hạ nguồn sông quê đủ, thiếu  …
Chi bằng suối Mẹ tuôn ngọt giao mùa
Chắt chiu cơm áo thu đông cơ khổ
Xuân đi…về ! xuân Mẹ ngóng liêu xiêu

Giêng hai, chức sắc trẩy hội nguyên tiêu*
Biết bao người cắn tay không còn máu
Trời thì xuân sao đất tứa màu tê tái
Thuở ấy chao về lòng nhói quặn  đau!

Bờ tre bụi chuối ôm giọng ru hời
Mẹ đi rồi ! khuất bóng mấy mươi thu
Gối đất quê nghe buồn nứt đau đáu
Cứa buốt toa đời tím buổi mồ côi…

Nôi còn cầm giọng à ơi!
Gói tờ xưa giữ dẫu đời chát chua
Lá rơi về phía cội xưa
«miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương»**


 
                                                      Mùa Báo Hiếu 2557

                                                                  LĐM
                                                                   

*Tục ngữ: giêng hai cắn ngón tay không chảy máu
**Hát ru trị Thiên :
«Ngồi buồn nhớ Mẹ ta xưa
Miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương»  
MÙA THU Ô LÂU


Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

THƠ VÀ THƯ PHÁP DÂNG MÙA VU LAN !


QUAY VỀ !Xin được lần về tắm lại

Đắm mình trong buổi sớm mai

Trôi với mây tuôn cùng nước

Vít ao đời thời non dạiMồ hôi Cha thơm sữa lúa

Tao nôi Mẹ ca dao mùa

Lời ru cánh diều ấp ủ

Một đời dâu bể chát chuaChăm  chút đường kim vá áo

Bóng Mẹ bên dĩa dầu hao

Cha ngồi thở dài trăn trở

Nghe lúa chuyển đòng xôn xaoThu nay vu lan thắng hội

Song thân biền biệt tăm hơi !

Chơi vơi chạm miền ký ức

Nhớ thương chan chứa khôn nguôi…Trần thân giữa tháng ngày trôi

Chác chao giông bão cầm đời hơn thua

Ngoảnh nhìn mưa nắng ,sớm trưa

Giành giựt buông bỏ quê xưa quay về ./.
                                                  Lê Đăng Mành


                
Qủa Đất người đời gọi là nặng
công MẸ hiền nặng quá hơn nhiều
        TuDi người đời gọi là cao
        MẸ hiền ơn cao quá hơn nhiều
  Gió lốc người đời gọi là mau
  NHẤT NIỆM MẸ hiền mau hơn nhiều

                          " Kinh bổn sanh Tâm Địa quán"DU TỬ NGÂM
Từ Mẫu thủ trung tuyến
Du tử thân thượng y
Lâm hành mật mật phùng
Ý khủng trì trì quy
Thùy ngôn thốn thảo Tâm
Báo đắc tam xuân huy

                                    Thơ MẠNH GIAO

DỊCH:
Sợi chỉ trong tay MẸ
Tấm áo trên thân trẻ
Ngày mai con ra đi
Lòng sợ con về trễ
Ơn trời xuân bao la
Thấu cho hồn cỏ bé
                     Tương Ứng         Cánh diều CON vút trời mây
     Chở câu lục bát vơi đầy Tình CHA
                                       Thơ   Nhuận Thanh

 

sờn vai kĩu kịt MẸ ơi
Oằn đôi triêng gióng* nâng đời con đi

*Quang gánh Cha đi để lại dấu chân
Con đi lối cũ phong trần chông chênh
Bước chân Cha quá mênh mông
Con đi mãi vẫn lênh đênh giữa dòng
                                                ST


Mẹ Tôi chân lấm tay bùn
Vải thô nón lá dép cùn tháng năm

                               Thơ Mang Viên Long


THƯ PHÁP TRÊN MÁY TÍNH 
 

QUÊ NHÀ VÀO THU

LĐM VIẾT VẼ TRÊN MÁY TÍNH

                                          MÙA BÁO HIẾU