Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Tư, 30 tháng 11, 2011

VÔ THƯỜNG !
Thời nhà Nguyễn thuôc tổng An Thơ
Sơn Chánh, Tân Hòa đẹp bến bờ
Bến Cộ đò neo không thuyết giảng
Vô thường chạm bóng lạnh hư vô

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2011

VỀ LÃM NGUYỆT HIÊN

* Cũng như Gác Tri Âm của Võ Văn Hoa, nhà thư pháp  Lê Đăng Mành ở Văn Quỹ, Hải Tân, Hải Lăng đã bài trí cho mình một ” hiên thưởng trăng”(LÃM NGUYỆT HIÊN)  để giao lưu bè bạn và để nuôi dưỡng chữ TÂM.

Cách đây mấy năm, tôi cùng Nhà giáo Lê Đăng Định HT Trường TH Hải Tân , Nhà giáo 
 Nguyễn Trung VĂN Công đoàn Ngành GD,và nhà giáo Nguyễn Khánh Cương đã đến thăm anh trong một sân vườn có bàn tay chăm chút điệu nghệ của một người khiếm thính. Khi trao đổi việc gì , tôi thường sử dụng ” bút đàm”! Anh đam mê nghệ thuật vui đời thiên nhiên. Ngay cái hồ giả sơn trước nhà, anh bố trí xây theo hình chữ Tâm ( một vầng trăng khuyết ba sao trên trời” . Như Khoa đã nháy hình ảnh Hồ Tâm này.Nếu mục sở thị các bạn sẽ thấy rõ hơn.
Cảm ơn Phó nháy nghệ thuật Như Khoa để tôi dán lên TRI ÂM CÁC một LÃM NGUYỆT HIÊN đồng hành!
                                                                                 ( Võ Văn Hoa)

Sân vườn  LÊ ĐĂNG MÀNH

( Ảnh: Nguyễn Như Khoa)
alt
alt
alt
Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2011

câu đối ĐẠP NƯỚC QUÊN XECÂU ĐỐI ĐẠP NƯỚC 
          QUÊN XE
TRÀO              NÓN
NỌC                TƠI
CHÔNG           ĐỎNG
CHÊNH            ĐẢNH
NƯỚC              TRĂNG  
MÂY                 GIÓ
NGƠ                 PHẤT
NGÁC              PHƠ
MƯƠNG           RUỘNG
HÓI                  VƯỜN 
ĐÔI BỜ           MUÔN THUỞ
TÔ                      TỎA
NÉT                  VẦN 
BÚT                    THƠ .


         THU TÂN MÃO
* trào nọc; trào: sào, nọc: cọc
** hói: kênh rạch

Thứ Năm, 10 tháng 11, 2011

những vần thơ của NGÀY HÔM QUA

MẦM photo MPKMÔI SINH
thức dậy thấy mặt trời
ra ngõ thấy mặt người
muôn loài trong vũ trụ
mãi nứt mầm sinh sôi

NHÂN SINH
nhếch nhác sống lê
bọc da cát bụi
lợi danh chỉ là phù hư sương tuyết
về cõi chết
ta viên mãn cuộc vui

hai bài XƯỚNG HỌA
XƯỚNG
sáng ra ngồi cổng tối cổng ngồi
cuộc đời nghĩ cũng thật sướng thôi
mặc ai bươn chải tìm vui thú
ta đây bầu bạn với mây trời
(Nguyễn Bá Văn)

HỌA
mõi bước chùng chân đứng lại ngồi
được mất hơn thua cũng rứa thôi
thong dong bầu bạn cùng trăng gió
tiêu sái nghêu ngao giữa đất trời
(Lê Đăng Mành)

Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011

5 bài thơ HAIKUĐÔNG
Dơi nhập thiền
Rét đậm
Thắm hoa trạng nguyên

HẠN
Cá lia thia
Ngặt đường lội
Nắng hâm khan đìa

BÃO
Chiêm chiếp chiều
Tan tác tổ
Cành buồn thiu

ƠN THẦY
Ngọng nghịu i… tờ
Thầy dìu dắt
Nên vần thờ… ơ thơ
(Tri ân, 20/11)

RÉT
Thẩn thờ đom đóm
Rét cứa đèn tắt
Gió lom khom

Thứ Hai, 7 tháng 11, 2011

ba bài THƠ


THỦY TINH

Nạp lễ rước nàng trể hẹn đi
Giang hồ lịch lãm Thần tu my
Chân tung núi lở hùm voi hoảng
Tay trút nghiêng sông chép lúi phi
Ngoài ruộng “đam” tôm quơ giáo mác
Trên cồn trâu lợn khiếp danh uy
Vua Hùng kén quá nhiều phò mã
Thần hận tranh hùng bể khổ ri.NHÀ NHIẾP ẢNH (tặng Như Khoa)

Mắt nheo  lại gom thế giới về chơi
Cùng gió trăng tiêu sái giữa đất trời
Cũng có lúc tiêu tao nhìn mây nước
Sững sờ thâu lũ lụt cuốn tơi bời.XEM PHIMTưởng là đời đã hết phim
Ngờ đâu nhấp nháy thót tim thế này
Loay hoay điếng cuộc hao gầy
Thì trừng mắt với đắng cay tuồng mình

(lập đông, 2011)Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2011

THƯ PHÁP
Cúi luồn gió diều phất mây vời vợi
Tung hê đời neo sợi chỉ mà thôi
  Vạn vật vậy nương nhau cùng sinh hoại
   Thì vô thường muôn kiếp cũng là chơi !

THU TÂN MÃO.