Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Ba, 11 tháng 11, 2014

TUẾ HÀN TAM HỮU !

 
TUẾ HÀN TAM HỮU !
                    
TÙNG
Chon von thường trụ cũng an nhàn
Rét buốt vững vàng mặc gió chan
Cùng hạc cưu mang làn tuyết đọng
Với nai chia sẻ vóc sương tràn
Bên ghềnh chứng kiến dòng thay đổi
Giữa thác trông chừng cảnh hợp tan
Khí tiết hồn tùng thơm vạn thuở
Vi vu cành lá vuốt cung đàn!
                              
                                  LĐM
                   
                           
               
TRÚC
Vi vu cành lá vuốt cung đàn
Thân hóa sáo diều ngày dợm tan
Chẳng ngại đất cằn vùng nước đọng
Không tham cát mịn vũng bùn tràn
Bốn mùa lỏng khỏng dù mưa quất
Năm tháng lều khều dẫu gió chan
Xuôi ngược mặc nhiên về dưới trướng
Trúc đây quân tử sống thanh bần!
                                LĐM

MAI
Chăm thần nuôi tánh giữa cơn đông
Mặc kệ ra vào nghiệp bão giông *
Thanh thản cây chưng nòi khí phách
Ung dung đài kết giống tông môn
Gió lùa tình nhụy càng tinh khiết
Mưa xối hạnh hoa mãi mặn nồng
Viên mãn nõn nà khai sắc biếc
Thong dong Mai đợi sấm càn khôn
                           Lê Đăng Mành
*Tục ngữ:Tháng mười dông rạp
                 Tháng chạp dông ra!
 

KÝ ỨC
Mây quàng đon đả níu làn đông
Ráng nắng lưa thưa nhuộm phớt hồng
Những ước gió đừng quơ mái rạ
Còn mong mưa chớ ướp cành bông
Xa chùm cúc cũ nghiêng dòng lệ
Nhớ áo thu xưa gợn sóng lòng
Ký ức trào dâng thầm nuối tiếc
Mà đời chỉ tắm một lần sông*
              Lê Đăng Mành kính họa
(1)chúng ta không thể tắm hai lần
Trong cùng một dòng sông.
                                        Heraclitus 


PHIÊU DIÊU!
                  (Song thanh điệp vận) 

Gieo neo lẩn thẩn giữa trời chơi
Lận đận trần thân mãi phải tời
Bải hoải mưa đưa lều lẩy bẩy
Tiêu điều nắng tặng nụ cười tươi
Đàn quan* khệ nệ buôn muôn kiếp
Khúm núm lao đao bán vạn đời
Hổn độn thìa lìa còn lởn vởn
Phiêu diêu mặc xác giữa tơi bời!

                                 Lê Đăng Mành
Đàn quan” tả cái cử chỉ phủi mũ vội vàng để chuẩn bị lên đường.

Chước tửu dữ quân, quân tự khoan
Nhân tình phiên phúc tự ba lan
Bạch thủ tương tri do án kiếm
Chu môn tảo đạt tiếu đàn quan.
Chước tửu dữ Bùi Địch” (Cùng uống rượu với Bùi Địch) Thơ Vương Duy
(Rót rượu mời ngài, ngài cứ uống thong dong. Tình người tráo trở như sóng nước. Bạn tương tri giao du với nhau từ thuở đầu xanh cho đến khi tóc trắng, thế mà lúc gặp nhau vẫn còn để tay lên đốc kiếm đề phòng! Bạch thủ tương tri do án kiếm. Bạn thuở hàn vi đã sớm thành đạt thì cũng đừng nên tới thăm để khỏi bị cười vào mũi!). 

THƯƠNG!
                        
Thương chiều cuốc ướp nỗi cô đơn
Thương nước ra khơi lạc cội nguồn
Thương kẻ sa cơ  không nuối tiếc
Thương người thất thế chẳng căm hờn
Thương anh vất vưởng bên đồi núi
Thương chị liêu xiêu giữa ruộng đồng
Thương phận lẻ loi nương xó chợ
Thương đời buông bỏ hết thua hơn!
                            Lê Đăng Mành

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét