Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2013

THƯ PHÁP QUA MÙA BÃO LŨ!

                                                  THƯ PHÁP MÁY TÍNH
                                 
                                         alt

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

THƠ MÙA BÃO LŨ!

 DƯ ÂM CHIỀU!

Lũ quất sông chạy tả tơi
Bãi đành đon đả gọi mời đón đưa
Mây ném xối xả gió mưa
Tang thương xán xuống đầm đìa ruộng nương

Tre khóc măng chết thảm thương
Rơm lăn sướt mướt khói bươn ngậm ngùi
Chuối toe tàu rách tả tơi
Nước vô tư nhuộm – cành tươi úa vàng
Sân bơi bùn tỏa mênh mang
Cò phân vân gọi bóng hoàng hôn trôi
Chim sâu khàn tiếng mồ côi
Mẹ thẫn thờ giọng-ru hời… trắng tay!

Lượn chao soi dấu cỏ may
Nhỏ nhoi thơ thẩn đọa đày chuồn kim
Lòng từ gói ở trong tim
Cỏ may lũ liệm… chuồn vin bóng mình!

Ngậm hơi né lụt vây quanh
Mẹ đong nốt lặng giữa thanh âm chiều
Khói tung lưới bủa đìu hiu
Dư âm đọng cứa chín chiều quặn đau!
                                     Chiều lũ 15/10 QúyTỵ
                                        Lãm Nguyệt Hiên


ĐÊM BUỒN

Vạc bơ vơ
Gọi bình minh
Mưa ăn tổ... !
Mái giăng giăng
Ướt bờ trăng !
Màn rủ khuất
Cánh đồng…
Thềm thơ hứng
 Bụm long tong
Thẫn thờ vỗ nhịp
              Ôi buồn..!

Cầm đời mong manh
Về đâu cánh mỏng ?
Chuồn kim kiệm lời
            Vô ngôn…
Vạch triền lữ thứ
Lắng nghe quanh đây
Xôn xao tìm bạn
Nhái ,ểnh ương
Cứa khúc vô thường

Tôm tép thì thầm
Gắp giọt lâm râm
Giun dế bật khóc
Rách nhói bầu không
         Quặn lòng…!
ốc yên giữa cõi mênh mông
ếch bồn chồn động ném buồn vào khuya./.

                               Đêm chờ bão Haiyan 
                                              

                                               LỤT 23/10/1953 TẠI CỐ ĐÔ HUẾ
                    
LỤT THÁNG 10
                                    (Thỉnh Họa)
Eng còn dớ lụt tháng mười khôông ?
Cươi cựa bùn chà trét môn
Nác bạc chạy queng đau rọt bọ
Cơn xeng nghiêng ngả ngá lòng ôông 
Xóm côi dức dối dà trương cẹng
Ngọ đưới tròng trành đụn chỏng môông
Kiếp nạn hăm ba còn tưởng niệm*
Khấn chi cũng cực cấy cùng dôông …!
                                      Lê Đăng Mành

*lụt 23/10 làm sập cửa Quảng Đức (Cửa sập). ở Thành Nội Huế
Ông tha mà Bà chẳng tha/ Mần cho cái lụt hai ba tháng mười”

Ghi chú:câu

1-Anh-nhớ-không
2-sân cửa-lúa
3-nước bạc chạy quanh-ruột cha”bố”
4-cây xanh-ngứa bụng ông
5-xóm trên nhức nhối nhà-cánh
6-ngõ dưới- rơm - mông
8-vợ và chồng

  Y ĐỀ

Tháng mười năm lụt có năm khôông
Bựa  Huế nác  lên lút  Ngọ Môn
Chuyện nớ  thổi đồn là tại mệ 
Việc ni  phán quyết chinh do ôông
Bên trai tê chỉnh trương gân cổ
Con cấy  gọn gàng lạu chổng mông
Mưa nắng ngoài trời là rứa đó
Trong dà  hí hú Cấy hun dôông

                      Ng Thanh Xuân Hà Nội

      
                                                alt

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

MẸ QUÊ !


THƠ: LĐM
DIỄN NGÂM : KIM PHỤNG
VIDEO CLIP: HẢI ĐĂNG
LÊ ĐĂNG MÀNH CHÂN THÀNH CẢM ƠN NGHỆ SĨ KIM PHỤNG ĐÃ DIỄN NGÂM VÀ ANH HẢI ĐĂNG DỰNG CLIP


Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013

THƯƠNG KÍNH THẦY "THƠ XƯỚNG HỌA"


THƯƠNG KÍNH THẦY

Miệt mài lèo lái chuyến đò đầy

Tản lớp mấy lần bom đạn vây

Quá độ đã từng rao bỏ thuốc *

Chuyển giao lắm lúc giảng quên giày

Xót màn bão giật trường xiêu đổ

Cảm cảnh lũ tung mái tốc bay

Cặp bến vinh quy ai có nhớ

Thương Thầy tuổi hạc cứ hao gầy..!

                             Lê Đăng Mành

*Thời bao cấp mua Thuốc lá chui mậu dịch rồi bỏ lẻ cho các quán

BÀI HỌA 

NĂM THÁNG NÀO PHAI

Ngày tháng nào phai kỷ niệm đầy

Bao năm khói lửa vạn trùng vây

Vào trường tác nghiệp thân gìn nếp

Ra cổng mưu sinh cẳng “tháo giày”

Gẫm cuộc soi tình tâm bối rối

Nhìn đời nghĩ đạo mắt nồng cay

Đón đưa mấy chuyến ai còn nhớ

Bến cũ đò xưa một lái gầy
                     Trương Đình Đăng
                            Đà Nẵng


                       THƯƠNG THẦY CŨ

Bao năm ân nghĩa mãi đong đầy

Gian khó một thời đã cản vây

Có lúc đến trường quên đội mũ

Đôi khi nằm ngủ vẫn mang giày

Công lao giáo dục đâu màng khổ

Đạo lý trồng người dẫu đắng cay

Chở vạn chuyến đò mong đỗ bến

Giờ  thương Thầy lắm dáng vai gầy
                       Trần Ngộ Lâm Đồng

THẦY TÔI

Một thủa gian nan ân nghĩa đầy

Giữa ngàn khốn khó bủa trùng vây

Không lo lắng tới nồi cơm gạo

Chẳng thiết tha chi chuyện áo giày

Tận sức lực già hao trí não

Cho tương lai trẻ rộng đường bay

Làm sao quên được công lao ấy

Thương quá thầy ơi dáng héo gầy

                                Quang Nam

alt

   LỜI THẦY

Thầy cho nửa chữ cũng nên người 
Vẫn ngóng theo thuyền chỉ giáo lời : 
Khôn khéo kinh bang nhờ địa lợi  
Khiêm nhường sách lược dựa thiên thời  
Ngũ thường đạo học còn phơi phới
Tứ đức gia truyền mãi sáng ngời
Khai trí nghìn thu trang vở mới
Cảo thơm trọng nghĩa ngát sao trời.!

                               Lê Đăng Mành
BÀI HỌA:1

NGHĨ VỀ THẦY

Thầy dạy có nên cũng bởi người
Vâng theo chăm chú uống từng lời
Thực hành nhanh chóng cùng linh hoạt
Áp dụng thông minh lại thức thời 
Đức độ đi đầu đà sáng rõ
Tài năng tiếp bước mới ngời ngời
Quân-Sư-Phụ phải luôn ghi nhớ
Chỉ lối công ơn tựa biển trời!

                            Lê Trường Hưởng Hà Nội
HỌA 2
NĂM THÁNG NÀO PHAI

Bài học đầu tiên ấy chữ Người
Tôn sư trọng đạo nhớ ghi lời
Không từ bán tự không nên nghiệp
Có được cao danh phải vận thời
Cội đức ngàn năm còn chói sáng
Tấm gương bốn mặt mãi trong ngời
Lớn khôn nào chẳng qua dìu dắt
Ân nghĩa hoài mang đúng lẽ Trời

                  Trương Đình Đăng Đà Nẵng
HỌA 3
HỌC LÀM NGƯỜI

Năm, ba chữ Thánh học làm người
Từ cổ chí kim vẫn giữ lời
Tứ dức rèn thân không vụ lợi
Ngũ thường luyện chí biết ham thời
Tín trung giữ trọn tình hồ hởi
Hiếu đễ nêu cao nghĩa rạng ngời
Sách cũ, ý xưa song vẫn mới
Đuốc thiêng mãi sáng giữa bầu trời. 

                                    Trần Văn Hạng

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

THƠ ĐƯỜNG :"BÃO HAIYAN" MỜI HỌA!


                                           Đường đi của bão Haiyan 
     BÃO LÒNG!

Chờ cơn gió dữ bão haiyan*

Thương cảnh miền Trung giữa hợp tan

Phá hại môi trường gom khổ não

Triệt tiêu sinh thái nhặt lầm than

Càn khôn biến hoại - mầm chua xót

Thế giới đổi thay - cội bất an

Muốn cứu hành tinh mau ngoảnh lại

Dừng ngay vơ vét bởi tham sân …!


                               Lê Đăng Mành
*Bão Hải Yến số 14
      Bài Họa:

GIÔNG TỐ THAM SI SÂN !
Thiên nhiên giáng họa: bão Haiyan*
Thảm cảnh đau thương với nát tan
Thốt tiếng kêu trời đầy oán thán
Buông lời gọi đất ngập van than
Hãy nhìn mầm mống gây thay đổi
Phải nghĩ nguyên nhân tạo mất an
Vạn vật muốn bình yên trở lại
Dẹp ngay giông tố tham si sân …!

                Lê Trường Hưởng Hà Nội

                                      Theo bão - lũ đã về Quê rồi !

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2013

TRANH THƯ PHÁP VÀ THƠ!

                                                     
                                                                                                                   Cây cảnh uốn tỉa mà chơi
Sao ta không nắn -mình đời thiện lương
Để lòng lấp lánh như sương !


                                                                  
NHÃ MY HỌA


                                    x_3e817652 photo x_3e817652_zps7a868516.gif

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

THƠ TẶNG LÃM NGUYỆT HIÊN !                                          
                           alt

   Mùa thu Tháng 8/2013 Anh Lê Văn Thanh ở Bà Rịa Vũng Tàu ra Quê và ghé thăm Lãm Nguyệt Hiên .Có tặng LĐM tập thơ Đường “Nối bút Đường Thi” trên 140 bài thơ xướng họa. Chân thành cám ơn thi huynh Lê văn Thanh !
                           Trích :    Sang đông tháng 10/2013 được BQT / ĐẤT ĐỨNG gửi Tuyển văn thơ 6 về tặng và cũng trong những ngày mưa gió bão bùng này được Nhà Thơ Nguyễn An Bình từ Cần Thơ gừi ra tặng LĐM tập thơ “CÒN MỘT CHÚT MƯA BAY”NXB Hội Nhà Văn.Mình cảm thấy ấm áp vô cùng khi trời trở rét , Cám ơn nhà thơ Nguyễn An Bình !Xin giới thiệu cùng bè bạn lãmnguyệthiên !
                          
                           alt
                                                          
                                                              TUYỂN ĐẤT ĐỨNG 6
                                           


                                                              BÌA TRƯỚC VÀ SAU
                                                 Tập Thơ" CÒN MỘT CHÚT MƯA BAY"
Trích:

                                                  
                                                        CÒN LỜI DẶN NÀO HƠN !..?


                                                        QUÊ NHÀ MỪNG ĐÓN THƠ VỀ !

                                             x_3e817652 photo x_3e817652_zps7a868516.gif