Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013

LỬA HẾT UNG DUNG BƯỚC XUỐNG MỒ !

                 
                                                           HOÀNG HÔN Ô LÂU   

TỰ BẠCH 

Chè ngún nửa ly cơm sét* tô
Khỏe mà   có thấy bệnh chi mô **
Nhớ sông tìm giặt đùm thân uế
Thương bếp pheng bòn*** lẻ củi khô
Trong ngõ vung thìa trang nội trợ
Ra đường huơ bút bậc ngây ngô
Còn cười còn thở còn lưu luyến
Lửa hết(1) ung dung bước xuống mồ...! 

                                                  LĐM
* Ít (dưới đáy tô)
** Gì đâu
*** Pheng bòn: Phanh tìm (kiếm)  mót (phương ngữ)
 (1) Củi hết lửa tắt : Thiền ngữ.
    Đủ duyên “củi” là Lửa bùng ,Lửa không bao
     giờ hết.Sanh Tử cũng vậy.

                                              

BÀI HỌA 1

TÂM SỰ

Thư pháp Lan Đình bút điểm tô
Ngày đôi ba bận niệm Nam mô
Thân bằng muôn nẻo tình khôn nhạt
Thơ phú ngàn trang tứ chửa khô
Nghĩa nước còn thương hồn Thục Đế
Tuồng đời chẳng bận chuyện Lào Ngô
Không sân  không hận không dan díu
Cho dẫu ngày mai lạnh dưới mồ

                                   Nguyễn Gia Khanh

HỌA 2


TỰ BẠCH 

Phận già cơm nước chỉ lưng tô
Mỹ vị cao lương có thấy mô
Nhớ buổi trung niên da thịt thắm
Bây giờ tuổi lão má nhăn khô
Nhàn cư ôn lại thời Tần Tống
Rảnh rỗi đọc vài chuyện Sở Ngô
Ngẫm nghĩ cuộc đời như mộng huyễn
Trăm năm ai cũng cỏ xanh mồ

                                        TRẦN NGỘ,  LÂM ĐỒNG


HỌA 3 


TỰ BẠCH

Áo ba manh mặc bữa vài 
Thể dục hàng ngày bệnh ở mô?
Lai láng hồn thơ luôn ướt át
Ngập tràn thi hứng chẳng hề khô
Bạn bè vẫn bảo còn minh mẫn
Bà vợ phán rằng vẫn ngốc ngô
Dè bỉu già rồi còn đú đởn
Nào hay “nghiêm chỉnh” cũng ra… mồ! 
                                Lê Trường Hưởng

Họa 4 +5
                        KÝ C THI TRAI

Chè ngon đứng đụa tu hai tô
Cày thửa to đùng xong lúc mô
Cồn cỏ nằm tràn không biết ướt
Áo quần dính bệt tự nhiên khô
Vác cày khoe vợ:  mâm cơm nếp
Vào bếp cạy nồi:  một bắp ngô
Giả bộ mặt mày tươi roi rói
Trét nào cũng sạch, có mô mồ!

                          Nguyễn Thanh Xuân
                                      HÀ NỘI
                    Ưng rứa thôi

                    Đặc sánh cà phê bánh một tô
Mỗi chầu buổi sáng thiếu khi mô
Mở bình nóng lạnh phun dòng mát
Ném áo mỏng dày, vắt kiệt khô
Phần tớ gắng, tươm tất sạch sẽ
Bạn bè đều, tuấn tú khôi ngô
                    Khi trăm tuổi, sẳn ông Hoàn Vũ
Cất nắm tro cao, không dưới mồ./.

                             Nguyễn Thanh Xuân
                                        HÀ NỘI


                          TÔI BÊN "MIẾU THẦN NÔNG" Ở VƯỜN HẢI HẠC VÀ QUẢ PHỤ


                                                           DÒ BƯỚC XUỐNG MỒ
                                     

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

ĐÊM HOA ĐĂNG TRÊN SÔNG Ô LÂU !

 
                        LỄ ĐÀI PHẬT ĐẢN CHÙA VẠN AN LÀNG VĂN QUỸ HẢI LĂNG QUẢNG TRỊ               HOA ĐĂNG

Đỉnh rằm ánh tỏa muôn nơi
Rủ rơm vàng nhả thơm rơi quanh làng*
Sông quê rực biếc hào quang
Trăng xen sóng kết  đèn dâng cúng dường

Giọt cười lấp lánh mắt sương
Cá tung tăng vẫy hớp đường phóng sanh
Yên bình cánh xếp lanh chanh
Chim ngơ ngẩn lặng thôi quanh rập rình

Sáng từ tâm lượng độ sinh
Dòng hoa đèn dẫn hàm linh nương về
Trăng nghiêng nhìn tấm Đạo Quê
Hương tinh khiết vỗ đêm hè sơ nguyên

Mừng khánh đản nụ tâm nhiên
Đèn khai bát nhã tịnh yên xóm làng
Chói ngời sắc lội mênh mang
Trăng sao hội ngộ tâm đăng kiết tường.

                                                                       Lê Đăng Mành
                                                                14/4 PL 2557

*Mùa PHẬT ĐẢN cũng là mùa thu hoạch vụ Đông Xuân

                                  TRĂNG SAO ĐÊM HOA ĐĂNG
 
                                                ĐƯỜNG LÀNG ĐÊM HOA ĐĂNG
                                   THUYỀN PHÓNG SANH ĐĂNG

 
                                    
                                  HOA ĐĂNG TRÊN SÔNG Ô LÂU
Ảnh LĐM 
CHƠN TURừng núi chắc gì đã dễ tu


Thị thành niệm lặng tan mây mù


Nuôi tâm : từ ái thanh lương hạ


Dưỡng tuệ : hiểu thương nồng ấm thu


Bát nhã hành thâm xa cửa ngục


Sắc không quán thấu vượt đường tù


Thiên đường, cực lạc : đời như thị


Còn đợi nghe chi gióng tiếng cù…!

                                          Lê Đăng Mành
                                               Mùa senThứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

QUÊ NHÀ ĐÓN MỪNG ĐỨC PHẬT ĐẢN SANH!         


     KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN 


     Kỷ niệm ngày PHẬT ĐẢN SANH

In thất tình* hóa đài sen dâng người

Ngự chầu Chư Thánh Rồng Trời

Hài nhi dõng thuyết nh lời Phật ngôn**Mưa hoa nhạc trỗi mười phương

Ưu phiền dừng bặt viên thông Đạo mầu

Ngài thị hiện dứt khổ đau

Gần xa ba cõi địa cầu chuyển nghinhPhương ngoại rực chiếu bình minh

Hương giải thoát tỏa lung linh cát tường

Ân người khai ÁNH ĐẠO VÀNG

Tươi bừng chánh pháp ba ngàn năm qua…Điều Ngự trụ cõi Ta Bà

An cư  lân mẫn chói lòa Chân Như

Ngân vang tụng Đấng Đại Từ... !
                                       PHẬT LỊCH 2557                                        Lê Đăng Mành  


              *    Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục.
                 (mừng, giận, thương, ghét, buồn, vui, muốn)

**  Thiên Thượng Thiên Hạ
      Duy ngã độc tôn
      Nhất thiết chúng sanh
      Giai hữu Phật tánh

                                        ĐƯỜNG QUÊ...


       
 ... VÀ NGÕ XÓM RỰC RỠ CỜ HOA ĐÓN MỪNG !
 

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN ! Nhân kỷ niệm 50 năm (1963 -2013) ngày Bồ Tát Thích Quảng Đức vị Pháp Thiêu Thân Và Mừng Đón Đại Lễ PHẬT ĐẢN Pht Lch 2557 .Xin Kính dâng lên  kỷ niệm mùa Pháp Nạn Tấm Thư Pháp "LỬA TỪ BI" Thơ Vũ Hoàng Chương( trích trong QUỐC VĂN DIỄN GIẢNG 12ABCD Nhà Xuất Bản Thiện Mỹ số 611/37A Phan Thanh Giản Sài Gòn 3 của nhóm Nghiên Cứu Quốc Văn )  một thời thế hệ chúng tôi được học bài thơ này ở học đường mà âm vang lời bình giảng của Thầy như vẫn còn ngân đọng đâu đây :

                                       Ảnh chụp từ QUỐC VĂN DIỄN GIẢNG 12ABCD

Bình giảng bài thơ “LỬA TỪ BI”


                                 Của Vũ Hoàng Chương


Cây Bồ Đề mọc lên giữa phiền não,trong vô cùng đau khổ con người tìm về với Đạo và nguồn sáng của Đạo cũng do đó mà rạng rỡ hơn bao giờ.

    Biến cố 1963 đã tác động sâu xa vào trái tim dân VIỆT,máu chảy lệ rơi cho nghĩa đồng bào,tình đồng đạo gắn bó,cho ngọn lửa của tình thương thể hiện và cho nhà thơ nguồn cảm xúc vô biên,nhìn lửa cháy mà thấy ra một trời thơ mới nở:

         “LỬA ! lửa cháy ngất tòa sen!

            Tám chín phương nhục thể trần tâm

               Hiện thành thơ

                Quỳ cả xuống .”

     Đây không còn lửa của hận thù và tội ác ,đây là lửa của Từ Bi lửa mở mắt cho người mê trong bể khổ,lửa đốt chay hận thù cho người với người trở thành huynh đệ :

          Muôn vạn khối sân si vừa mở mắt

           Nhìn nhau :tình huynh đệ bao la.

Bằng cái tâm cảm sâu xa,trong giây phút ngơ ngác đối mặt với

   “NGƯỜI rẽ phăng đêm tối đất dày; bước ra ngồi nhập định hướng về Tây”,Vũ Hoàng Chương thực đã hiểu được thế nào là sức mạnh của VÔ ÚY :

            Gọi hết LỬA vào xương da bỏ ngỏ

             PHẬT PHÁP chẳng rời tay …

    Ngọn Lửa thắp sáng từ một con Người đã trở thành bóng mát bao la che phủ cõi nhân gian.Đây,phải chăng là nguyện ước của người “VỊ PHÁP THIÊU THÂN”,là khát vọng sâu xa của bao người con PHẬT mà cũng là của Nhà Thơ :

              Bóng Người vượt chín tầng mây

              Nhân gian mát rợi bóng cây BỒ ĐỀ.

   Trong giây phút trở thành thiên thu ,Thế giới ba ngàn quy về một nẻo ,còn nét vẽ nào hơn ! Bút mực đã trở thành vô nghĩa,rác rơm,Nhà Thơ thú nhận :

              Vần điệu của thi nhân chỉ còn là rơm rác,

               Và chỉ nguyện được là rơm rác.    

Vũ Hoàng Chương Nhà Thơ lớn của Việt Nam đã trở thành người con PHẬT tự bao giờ:               Nam Mô THÍCH CA MÂU NI PHẬT

                Đồng loại chúng con

                              Nắm tay nhau tràn nước mắt.

                  (Trích trong Quốc Văn Diễn Giảng 12ABCDTrang 99-100)
                                             THƯ PHÁP LĐM "LỬA TỪ BI"

                                          ( Ảnh chụp từ sách Quốc Văn Diễn Giảng 12ABCD)

         LỬA TỪ BI

                                 Kính dâng lên BỒ TÁT
                                      Thích Quảng Đức 
   
Lửa, lửa cháy ngất tòa sen,
Tám chín phương nhục thể trần tâm 

hiện thành thơ, quỳ cả xuống
Hai vầng sáng rưng rưng
Đông Tây nhòa lệ ngọc
Chắp tay đón một mặt trời mới mọc
Ánh Đạo vàng phơi phới đang bừng lên, dâng lên ...

Ôi ,đích thực hôm nay trời có mặt !
Giờ là gi hoàng đạo nguy nga
Muôn vạn khối sân si vừa mở mắt
Nhìn nhau: tình huynh đệ bao la
Nam mô Đức Phật Di Đà
Sông Hằng kia bởi đâu mà cát bay ?

Thương chúng sinh trầm luân bể khổ
NGƯỜI rẽ phăng đêm tối đất dày
Bước ra ngồi nhập định về hướng Tây
Gọi hết lửa vào xương da bỏ ngỏ
Phật Pháp chẳng rời tay ...
Sáu ngã luân hồi đâu đó
Mang mang cùng nín thở
Tiếng nấc lên từng nhịp bánh xe quay
Không khí vặn mình theo, khóc òa lên nổi gió
NGƯI siêu thăng… giông bảo lắng từ đây
Bóng người vượt chín tầng mây
Nhân gian mát rượi bóng cây Bồ đề.

Ngọc hay đá, tượng chẳng cần ai tạc !
Lụa hay tre, nào khiến bút ai ghi !
Chỗ người ngồi: một thiên thu tuyệt tác
Trong vô hình sáng chói nét từ bi.

Rồi đây…rồi mai sau…còn chi ?
Ngọc đá cũng thành tro, lụa tre dần mục nát
Với thời gian, lê vết máu qua đi
Còn mãi chứ, cònTRÁI TIM BỒ TÁT
Rọi hào quang xuống tận ngục A T
Ôi? ngọn LỬA huyền vi !

Thế giới ba nghìn, phút giây ngơ ngác
Từ cõi vô minh
Hướng về cực lạc

Vần điệu của thi nhân chỉ còn là rơm rác
Và  chỉ nguyện được là rơm rác
Thơ cháy lên theo với lời kinh ;
Tụng cho nhân loại hòa bình
Trước sau bền vững tình huynh đệ này 


Thổn thức nghe lòng trái đất
Mong thành quả phúc về Cây
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Đồng loại chúng con nắm tay nhau tràn nước mắt
Tình thương hiện tháp chín tầng xây.


                                          Vũ Hoàng Chương


                      " Trích Quốc Văn Diễn Giảng 12ABCD

                                         trang 109-110"

                              Thư Pháp dâng lên kỷ niệm
                50 năm (1963 -2013) ngày Bồ Tát Thích Quảng Đức
                                       vị Pháp Thiêu Thân                               Cùng hàng Phật Tử tại gia
                               Hãy quên bản ngã bỏ cái ta 
                               Gấp lửa Thân Tâm vì đại cuộc
                              Ngàn năm Sử Việt vẫn Phật Gia  
                                               "Bồ Tát Quảng Đức"

          

                                       Thân Tôi dù cháy linh thiêng máu
                          Thần Thức Tôi luôn giúp Đạo Nhà
                                                "Bồ Tát Quảng Đức"
                                                               NIỀM VUI NẶNG HẠT


                                                             Ô LÂU MÙA THÁNG TƯ