Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

BÃO SỐ 10 ! THƠ MỜI HỌA VÀ HÌNH ẢNH BÃO TUNG HOÀNH

                                                           NHÌN QUA KHUNG CỬA


THIÊN TAI !

                              Bão số 10

Thiên tai dịch bệnh tới rồi lui
Phước họa miền trung cứ cõng gùi
Hà Tĩnh tròng trành cùng khốn khổ
Quảng Bình ngơ ngẩn với bùi ngùi
Thừa Thiên gió táp nhà tung mái
Quảng Trị bão quơ nôốc* tróc mui
Dâu bể phù sa bồi khổ lụy
Yêu thương chia sẻ rót lời vui

                                     Lê Đăng Mành

*Phương ngữ :thuyền,đò.

SƠN THỦY THƯ HÙNG

Nạp lễ rước nàng đến trễ chi
Giang hồ một cõi đấng tu mi
Chân tung núi lở hùm voi hoảng
Tay ấn biển trào rồng cá phi
Ngoài ruộng cua tôm huơ giáo chực
Trên cồn trâu nghé quặp sừng đi
Hùng Vương kén quá nhiều phò mã
Thần hận thư hùng bể khổ ri …!
                                  LĐM

BÀI HỌA:

CƠN BÃO SỐ 10

Nổi giận Thiên nhiên chẳng chịu lui
Miền Trung vai gánh nặng lưng gùi
Lũ tràn người mất sao đau đớn
Gió giật nhà tan thật ngậm ngùi

Đê vỡ xóm thôn không thấy mái
Nước dâng xe cộ chỉ còn mui
Mênh mông trời đất như hòa một
Xót ruột đau lòng vắng hẳn vui
 


                                          Lê Trường Hưởng


SƠN THỦY THƯ HÙNG

Muộn rồi còn trút giận làm chi?
Công chúa lo phiền lệ ướt mi
Sóng cuộn bờ tan nai hoẵng chạy
Nước dâng núi lở cọp beo phi

Liên hồi gió giật hoa tan tác
Xối xả mưa tuôn quả rụng đi

Sơn, Thủy tranh ngôi Phò Mã đó
Để dân lành thống khổ như ri …!


                                       Lê Trường Hưởng Hà Nội


 THƠ CHIA SẺ!

Miền Trung sao chịu lắm phong ba
Bão tố lụt lội dân mất nhà
Hà tỉnh,Quãng bình ,rồi Quãng trị
Thừa thiên thủ phủ trời chẵng tha

Xin đoái lòng thương mà bớt bão
Trời có chút đau bớt mưa sa
Tiếng gọi đại đồng chung nguyện uớc
Sát vai cùng cánh gánh can qua


                                       Xin được sẻ chia cùng quê hương Quãng Trị
                                     (Trương Thúc: Sinh tại Hải Trường-Hải Lăng )


 

                                                                MUA RAU CHỐNG BÃO


                                                   HÃY RA KHỎI ĐỊA CẦU ĐỂ TRÁNH BÃO


                                                                    NƠI BÃO ĐI QUA
                                      SỰ SỐNG LẠI SINH SÔI CÙNG ÁNH BAN MAI!

4 nhận xét:

 1. Miền Trung sao chịu lắm phong ba
  Bão tố lụt lội dân mất nhà
  Hà tỉnh,Quãng bình ,rồi Quãng trị
  Thừa thiên thủ phủ trời chẵng tha

  Xin đoái lòng thương mà bớt bão
  Trời có chút đau bớt mưa sa
  Tiếng gọi đại đồng chung nguyện uớc
  Sát vai cùng cánh gánh can qua

  Xin được sẻ chia cùng quê hương Quãng Trị
  (Trương Thúc: Sinh tại Hải Trường-Hải Lăng )

  Trả lờiXóa
 2. XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN BẠN !DẪU KHÔNG PHẢI THƠ HỌA CŨNG XIN lên entry nhé!
  CHÚC LUÔN AN VUI!TÌNH THÂN LĐM

  Trả lờiXóa
 3. NĂM NÀO CŨNG BẢO CHO KHỔ DÂN NGHÈO

  Trả lờiXóa
 4. Là bệnh của Trời,không gây tang tóc thì Trời ăn ngủ không ngon NM ạ!
  CHÚC VUI NHÉ !

  Trả lờiXóa