Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

Ta còn trăng dẫu đồng loại đổi thay !

                          

                                   

NHẬP CUỘC!

Bao nhiêu năm ma cướp mất đại não
Trần trụi lùa thơ tước ném mà chơi
Rét buốt tình lều bều sôi gọi máu
Xả xuống đời nhầy nhụa trượt lối bơi

Đi tìm gió bán tiêu tao gầy vốn
Chấy lại sòng cầm nước cuối loay hoay…
Sương vẫn trong mặc đời đang hổn độn
Ta còn trăng dẫu đồng loại đổi thay !

Sông lặng yên- nước quắt quay mơ mộng
Xin làm mây để thỏa chí phiêu bồng
Trong tầm tay vẫn vỗ lời ao ước
Có hay đâu “tức thị” giữa sắc không !

Nhìn lại mình chẳng bao giờ cầu nguyện
Giữ tâm yên để có chút nhiệm huyền
Mặc giành giựt hơn thua và tráo trở
Thanh thản chừ đùa giỡn với đảo điên.

                        Lãm Nguyệt Hiên
                                   LĐM


                                          x_3ea2b62d photo x_3ea2b62d_zps0cb7a859.gif


9 nhận xét:

 1. TEM!
  Chúc tối an lành!

  http://img1.123tagged.com/en/goodnight/21.gif

  Trả lờiXóa
 2. Cám ơn LaThuy đã ghé chơi
  Ngày mới an lành !
  http://2.bp.blogspot.com/-S9e9M9XFSbM/U64cDt2AGBI/AAAAAAAAIG4/jq2Ww6QUgdw/s1600/DSC00238.JPG

  Trả lờiXóa
 3. Ngày mới an lành bác Mành hí!

  http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/7/11/22/520974/4a58aa7f_26736847_4a3b02ed_4e06cade_77165e57f3f76cc5b553295a3537f7e4_web.gif

  http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/6/18/15/560637/4a3a006d_26e689f1_cc6f97c16f3c4a481049d3653398e40f_web.gif

  Trả lờiXóa
 4. "Thanh thản chừ đùa giởn với đảo điên" .Bài thơ hay rất ngạo nghễ vừa ghé thăm anh và được đọc nhiều bài rất thú vị chúc anh luôn khỏe + sáng tác....

  Trả lờiXóa
 5. LĐM chân thành cám ơn Lương Bút ,bình yên luôn về với Anh !

  Trả lờiXóa
 6. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 7. https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=MxnxdvUoDnI#t=4

  Trả lờiXóa