Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

TUYỂN TẬP ĐẤT ĐỨNG 5 VÀ 6 ĐÃ XUẤT BẢN !

            TRÍCH NỘI DUNG "TRANG THƠ"
                           
           
                                                       TUYỂN TẬP ĐẤT ĐỨNG 5


                                                 BÌA SAU TUYỂN TẬP ĐẤT ĐỨNG 5


LŨ !

Mẹ khàn hơi chới với
trăng chòng chành gọi
mái tranh trôi !

BÃO 

Chiêm chiếp chiều
Tan tác tổ
Cành buồn thiu

RÉT

Thẫn thờ đom đóm
Rét cứa đèn tắt
Gió lom khom

VÔ THƯỜNG 

Lá vàng rụng xuống
Giọt sương chợt thức
trôi giữa vô thường./

MƯA !

Thằn lằn chắt lưỡi
Tiếc nụ rét rơi
Đau tờ lá chuối !

 

                                        
                                            TRANG BÌA SAU TUYỂN TẬP ĐẤT ĐỨNG 6
                                                                                      BÌNH MINH QUÊ NHÀ

                                                                                                                                                                            x_3e817652 photo x_3e817652_zps7a868516.gif

1 nhận xét:

 1. chào nhà thơ Lê Đăng Mành!

  lang thang tìm ít chữ,
  lại bất ngờ gặp nhau
  bạn thơ
  đời bạt khứ
  tình cờ nhìn nhau lâu

  cám ơn còn lưu giữ
  một chút gì của nhau
  hình như Mai Đào nở
  trên nụ cười môi nhau

  tiếc đất xa ngàn dặm
  buồn lực kiệt hư hao
  giá như dăm cây số
  sáng- chiều tìm thăm nhau!

  mượn đôi câu ngắn ngủi
  thơ lấy từ chiêm bao
  gửi tình duyên thơ phú
  chút lòng thân mến! trao.

  VuMienThao
  (datdung.com

  http://netvietnet.org/wp-content/uploads/2013/10/nha-tho-Vu-Mien-Thao-228x300.jpg

  Trả lờiXóa