Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

THƠ THỈNH HỌA !
                                              CHIỀU ĐÔNG!

                                                                  Mời họa

                                 Thu đi đông tới khuất vầng dương
                                 Rét buốt ném lên mọi nẻo đường
                                 Mới đó ngọn lào hâm mặt nguyệt
                                 Mà nay cơn bấc ướp hồn sương
                                 Bão quơ phên liếp bao chua xót
                                 Lũ quất chiếu manh bấy đoạn trường
                                 Mây nước buông tuồng gieo quạnh quẽ
                                 Phủ chiều cô tịch đến đau thương !

                                                                  

 BÀI HỌA 1

SƠN THỦY BẤT HÒA

Sáng sớm mây đen phủ ánh dương
Chuồn chuồn nối cánh dạo đầy đường
Hoàng hôn hôm trước hoa trêu nắng
Ló dạng ngày nay gió giỡn sương
Chuyển hướng bão về lôi mái lớp
Đổi phương lũ đến ngập sân trường
Âm dương nghịch cảnh gây trăm khổ
" SƠN - THỦY"* bất hòa ghét chẳng thương


"*SƠN TINH - TỦY TINH"
                     
                                                                          ĐỘC HÀNH Đồng Nai


HỌA 2

           LÀ CỦA TA                              

Trời chia ở cạnh Thái Bình Dương

Hơi mát chưa bay, rét xuống đường

Gió bão đổi, ba lần bảy lượt

Con người dầm, một nắng hai sương

Thi gan giữ đất, ngàn năm cũ

Kiên định theo trời, vạn lý trường

Ai có biết ta, ta phải biết

Giữ gìn bờ cõi để yêu thương

                                               Nguyễn Thanh Xuân Hà Nội
HỌA 3:

ĐÔNG NAY !

Đông dài , nhiều sớm rắc mù sương'
Giọt sữa long lanh cỏ vệ đường.
Bấc dạo ồn ào rung xóm phố
Phùn bay phơi phới rải sân trường.
Bao ngày run rẩy phô len dạ
Nhiều buổi tung tăng đón ánh dương.
Rét giúp cô đào gom dưỡng chất
Xuân về nở thắm Tết yêu thương !


                                                                     Trần Như Tùng


                                            TÂM YÊN !

                                                      Trắc bằng nhất vận

                                     Lỡ xuống trần ai học lắng nghe
                                     Nơi này chằng chịt lắm nhiêu khê
                                     Bất an xin tặng - chia vui vẻ
                                     Vô úy nguyện dâng- giảm não nề
                                     Giữ mảnh phước điền đừng nứt nẻ
                                     Chăm vầng huệ trí bớt tung hê
                                     Lòng nhân gieo giữa đường dâu bể
                                    Vằng vặc tâm yên ngát cõi về !


                     BÀI HỌA
                                         
ĐÂU CHỈ CHUYỆN NHÀ

                           (Trái phải huề hòa)


Muốn tâm yên, trí chịu theo nghe                                                      
Phải nuốt thôi dù cơm cháy  khê 
                  “Con” có đúng dường như chẳng thấu
“Bố” dù sai cũng quyết không nề
Sửa nhiều, sửa ít, theo khuôn rập
       Xoa lại xoa đi cứ hủng hê
Lẽ phải thuộc về quyền lực vậy      
                           May trời! Đừng đợi để yên về…  
                                                     Nguyễn Thanh Xuân Hà Nội                                                  

                                             THIỀN !

                               Huân tập trí bi hiểu để thương
                          Pháp môn muôn nẻo một con đường
                               Ra đời gìn giữ lòng khiêm hạ
                           Vào đạo chăm lo dạ nhún nhường
                            Vô ngã bao dung đừng tính đếm
                            Vị tha buông xả chớ đong lường
                                Công phu hạ thủ tâm vô trụ
                        Quán rõ từ trường nhiếp thập phương
                                                                                   LĐM


2 nhận xét: