Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

THƠ BÃO LŨ MỜI HỌA !BÃO ! 
 (“Thương về vùng bão miền trung”)


Bão tung tre hóp sắc phai màu

Bão hất quê hương đọng lệ sầu

Bão ném xóm giềng trơ với khổ

Bão chà làng mạc rách thêm đau

Bão lay ông lão rơi đùm thuốc

Bão giật mụ tra* mất bị trầu

Bão liếm em thơ khô miệng sữa

      Bão quơ con gái úa môi nhàu
                        alt
                                  
*Bà già 
BÀI HOẠ :1
LỤT !

Lụt ngập quê hương trắng một màu
Lụt trôi người,vật nhuộm tang sầu
Lụt dìm bát cháo nhà anh khó
Lụt cuốn vạc giường của chị đau
Lụt cướp sạch trơn ông đói thuốc
Lụt trôi trụi lũi mụ khan trầu
Lụt dâng chẳng thấu hang bầy chuột
Lụt hại dân đen bụng lép nhàu …!
                                       Phương Ngữ
                                  Trương Đình Đăng
                                          Đà Nẵng
HỌA 2

alt
Y ĐỀ

Bão qua quê mẹ cực muôn màu
Bão đến khăn tang giọt tủi sầu
Bão đổ nhà tranh xơ xác lụỵ
Bão xô mái ngói ngã nghiêng đau
Bão quay liên tục trơ giàn mướp
Bão cuốn từng cơn trụi khóm trầu
Bão khiến dân tình điêu đứng sống
Bão làm người vật khỗ như nhau

Trần Ngộ (Lâm Đồng)

HỌA :3

LŨ !  
         
Lũ ngập đồng quê trắng một màu
dâng cao mãi khiến lòng sầu
Lũ xô nhà cửa trôi tan nát
Lũ quét bản làng mất đớn đau
Lũ nhấn chìm vườn cây, ruộng lúa
Lũ vùi dập quả hoa, dàn trầu
Lũ đem tất cả theo dòng nước
Lũ khiến ruột gan cứ nát nhàu 
x_3e79dec8 photo x_3e79dec8_zps93abb3aa.gif                      
                       LŨ CHIỀU !
  
                       Nước tràn ngồi đếm cá bơi

Ngu ngơ rều rác giỡn chơi quanh thềm

Rơm quen sống phận bình yên

Vô tình bèo cõng phiêu diêu giang hồ.

Cành đau gió bẻ xác xơ,

Lá chênh chao rụng chơ vơ cội nguồn.

Phù sa níu nước về đồng,

Ở…đi rồi cũng thủy chung với bùn.

Mây còn ngậm nước rưng rưng

Sắn khoai đỏng đảnh chờ chưng lên nồi

Nước tuôn rách nhịp tao nôi

Lúa treo đợi nắng sân bơi bồng bềnh
 

Quê nhà lũ đậu buồn tênh.

Tre mơ chim trú lênh đênh chưa về.

Mẹ ngồi ru giọt tái tê

Chiều soi bóng lũ mà nghe đoạn trường
                                                    LĐM 

      

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét