Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

VỌNG BÁI ANH ! MỘT NĂM VẮNG BÓNG NHÀ THƠ NGUYỄN VĂN ĐẮC

HÔM NAY 14/10/2013 (10-9 QUÝ TỴ) KỶ NIỆM  NGÀY GIỖ ĐẦU CỦA ANH !

KỶ YẾU TƯỞNG NIỆM NHÀ THƠ NGUYỄN VĂN ĐẮC
(NHÀ THƠ VÕ VĂN HOA BIÊN TẬP)   


VỌNG BÁI ANH !

Biết là sanh ký tử quy

Sao cay đắng vỗ từ ly biệt lời

Dòng Sông Tuổi Mẹ * muôn đời

Nâng niu Cái Rốn ngang trời Thái không

Mẹ ơi ! Bồ Tát viên thông

Dẫn anh qua chốn thường quang nhiệm huyền

Đến –đi ; về- ở mặc nhiên

Hoa khai thường lạc tịnh yên cõi về !Thu xưa mây bủa sông quê

Thu nay sương khói vọng về giỗ Anh.. !!

                                                         VỌNG BÁI
                                       *Chữ in đậm là tựa đề thơ anh              (MỘT SỐ ANH EM VĂN NGHỆ  ĐẾN THỊ XÃ QUẢNG TRỊ 
                                                                                         DỰ NGÀY GIỖ ĐẦU CỦA ANH !)alt
alt

                                    BÙI NHƯ HẢI- HOÀNG HỮU CHÂU - LAN ANH- TẤN TRUNG- 
                                   CHỊ LĂNG ( VỢ NHÀ THƠ NGUYỄN VĂN ĐẮC ) -VÕ VĂN HOA-
                                                             HOA LỘC VỪNG                                         HÌNH ẢNH QUÊ NHÀ MỘT NĂM VẮNG ANH !
2 nhận xét:

  1. Lá qua thăm bạn, đọc thơ và xem những hình ảnh thấy xúc động lám!
    Chúc bạn an vui và hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn bạn đã ghé thăm và còm cảm nhận.chúc Thu nguyen thường an lac nhé!
    Tình thân LĐM !

    Trả lờiXóa