Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

THƠ TẶNG LÃM NGUYỆT HIÊN !                                          
                           alt

   Mùa thu Tháng 8/2013 Anh Lê Văn Thanh ở Bà Rịa Vũng Tàu ra Quê và ghé thăm Lãm Nguyệt Hiên .Có tặng LĐM tập thơ Đường “Nối bút Đường Thi” trên 140 bài thơ xướng họa. Chân thành cám ơn thi huynh Lê văn Thanh !
                           Trích :    Sang đông tháng 10/2013 được BQT / ĐẤT ĐỨNG gửi Tuyển văn thơ 6 về tặng và cũng trong những ngày mưa gió bão bùng này được Nhà Thơ Nguyễn An Bình từ Cần Thơ gừi ra tặng LĐM tập thơ “CÒN MỘT CHÚT MƯA BAY”NXB Hội Nhà Văn.Mình cảm thấy ấm áp vô cùng khi trời trở rét , Cám ơn nhà thơ Nguyễn An Bình !Xin giới thiệu cùng bè bạn lãmnguyệthiên !
                          
                           alt
                                                          
                                                              TUYỂN ĐẤT ĐỨNG 6
                                           


                                                              BÌA TRƯỚC VÀ SAU
                                                 Tập Thơ" CÒN MỘT CHÚT MƯA BAY"
Trích:

                                                  
                                                        CÒN LỜI DẶN NÀO HƠN !..?


                                                        QUÊ NHÀ MỪNG ĐÓN THƠ VỀ !

                                             x_3e817652 photo x_3e817652_zps7a868516.gif

4 nhận xét:

 1. Rất vui khi được nhà thơ LÊ ĐĂNG MÀNH giới thiệu trên Lãm Nguyệt Hiên.Chúc anh sức khỏe, cùng giao lưu thường xuyên anh nhé.Thân.Nguyễn An Bình-Cần Thơ

  Trả lờiXóa
 2. Cám ơn nhé !mình đang lo bão 12 nên đến giờ mới xem com
  thất lễ quá !chúc An Bình luôn bình an nhé!LĐM

  Trả lờiXóa

 3. Áo em xanh cõi ta bà,
  Tâm em vô lượng đóa hoa đại từ...

  Trả lờiXóa
 4. Cám ơn bạn phubong vo nhiều ,chúc thường an lạc nhé !
  đang chờ siêu bão ghé ta bà đây!

  Trả lờiXóa