Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

NGUYÊN TIÊU ĐỌC THƠ LA THỤY!

                         THƠ ĐỜI NGÂN VỌNG

                         Đó là Tựa Đề tập thơ của LA THỤY Gửi tặng LĐM
                         Tác giả LA THỤY Tên thật Đoàn Minh Phú,Hiện là giáo viên tại Lagi- Bình Thuận.

          Tập thơ chỉ 45 bài nhưng gồm các thể loại-Đường luật,lục bát-và tự do với nhiều đề tài.
       Xin cảm ơn Nhà Thơ La Thụy và Trân trọng giới thiệu cùng bè bạn....
    

                                     Ảnh bìa trước và sau của tập thơ


                                                       KHA TIỆM LY VIẾT LỜI TỰA


                                                     NGUYỄN KHÔI VIẾT LỜI BẠT


                                                        PHỤ BẢN THƠ PHỔ NHẠC
                                              x_3ea2b62d photo x_3ea2b62d_zps0cb7a859.gif

3 nhận xét:

 1. Cám ơn bác Mành đã chia sẻ nhé!

  Trả lờiXóa
 2. Mình phải cám ơn LATHUY Chứ,Chúc ngày valentine và tết Nguyên Tiêu hạnh phúc an lạc !

  Trả lờiXóa
 3. Sáng ra ngắt cánh hoa rừng, 193
  Lên chùa lễ phật ngát hương mùi thiền.
  Hoa nào tịnh độ hóa duyên ?
  Hoa nào ướp chén trà sen thơm nồng ?
  Lan nào xanh ngát thu đông ?
  Tình nào xanh ngát cho lòng thiết tha ?  Sương nào ướt giữa ngàn hoa ?
  Rượu nào say giữa giang hà xanh xao ?

  vophubong[voduonghonglam]

  Trả lờiXóa