Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018

THƠ BÌNH THANHTHU VỀ!
“Bình thanh”
Mưa thu lay bay chằm cơn đìu hiu
Sông ôm mênh mông sương đeo mơ màng
Bờ xưa chuồn kim khâu tình cô liêu
Người xa xăm đâu thầm mơ đò ngang

Chiều giăng mây đan hoàng hôn buồn thiu
Tre câu triền đê đong lời từ ly
Thu quăng heo may cây nghiêng tiêu điều
Mầm non nằm im mà lây tàn phai

Bên ta thu nay người thân còn ai
Mùa đong mưa chia đau buồn choàng vai
Lều bều bèo trôi thong dong giang hồ
Nhìn đàn cò thêu đan mây lam chiều

Bao mùa thu đi đeo triền mồ côi
Song thân về..đi mong thời an cư
Huyền vi Vu Lan tâm từ Kiền Liên
Đưa hàm linh qua lên bờ bình yên
Như Thị 
Ô LÂU THU RƠI*
“Bình thanh”
Chiều thu mây gom giăng miền từ ly
Sương treo mơ màng hàng cây tàn phai
Phù sa tai ương leo tràn bờ mi
Cò chao hoàng hôn mùa chan sầu bi

Phiêu bồng về đây vo chùm heo may
Trăng soi hàng cau bầm leo mồng tơi
Bùn non bơ ngơ lều bều tàn phai
Qua đời phù hư ôm dòng chơi vơi

Người xa sầu leo dâng mờ mi thu
Trùm chăn cô miên dầm tê trời đêm
Sương chan mơ mòng buồn lên âm u
Phong tư tơi bời -  tìm đâu bình yên?

Leo bờ đìu hiu cầm tay càn khôn
Lay bay màu pha đan dòng thu xưa
Hàng tre lơ chơ dầm triền tang thương
Thu rơi ! trầm kha người ơi về chưa !...?
Như Thị
*Tên dân gian gọi Ô LÂU là Sông Thu rơi

Ô LÂU! 
“Thơ bình thanh”
Sông đây ô lâu sương giăng mơ màng
Đò neo chơi vơi đan dòng trăng vàng
Lời ru bồi hồi nao lòng ly hương
Diều bay mồ côi đeo dây vô thường !

Từ dòng sông xưa xa em lên đường
Bâng khuâng tình quê đìu hiu bờ chiều !
Tang thương khôn lường đầy toa phiêu bồng
Bu triền phù hư cầm ga tiêu điều

Yên bình tre pheo trong veo tình em
Giang hồ ê chề tình thơ lên men
Vui buồn - hơn thua sông chao chìm trôi
Nhiêu khê buông xuôi hờn ghen xa vời…

Ô Lâu thâm u thơm lây hương đời
Dù cho rong rêu lều bều tơi bời.
Mơ thu lay bay mưa chan ngoài song
Thèm sầu dâng lên nhen đau tê lòng..!
  Như Thị -LĐM 
CẢM MÙA VU LAN!
(Thơ bình thanh)
Từ ly ve đưa hè xa buồn vương 
Thu sang lay bay heo may sầu thương 
Mùa vu lan về vong nhân mong chờ 
Song thân qua đời chơi vơi khôn lường  

Mồ côi bao năm đeo bờ trần ai 
Sông trôi tìm nguồn cay niềm tang thương
Ta bơi quanh dòng huơ chèo tàn phai
Cung tay mơ về nhen hồn từ đường

Thân chao muôn phương bu toa tang bồng
Tung hê tơi bời tuôn triền phù hư
Không ga chào mời bè trườn long đong
Trần thân nghìn trùng sương giăng sa mù

Chi bằng miền quê lê thân về nương
Nơi quên hơn thua đong đầy yêu thương
Dù đời cô miên tri ân tươi lòng
Công ơn sanh thành bao la trùng dương

Thu quăng đìu hiu hư không mơ màng
Sầu chon von dâng tràn miền sơn khê
Chiêu hồn tâm yên dù nghe cung đàn
Tràng phan vu lan huyền vi nơi về!
  Như Thị -LĐM
MÙA MÂY TỪ TRẦN!
“Thơ bình thanh”
Chiều tung tàn phai găm triền trời tây
Thu chan đìu hiu trùm đau hoàng hôn
Non xa mây phơi vàng đan ngàn cây
Cô liêu lên ngôi sầu tê càn khôn

Sương trườn theo sông cầm toa tang bồng
Lều bều rong rêu sa chân giang hồ
Vô tư chia tay - dù đời long đong
Phiêu nhiên không tranh yêu thương vô bờ

Hè xa từ lâu quyên lay cung buồn
Thu phân trầm giăng lời khe sầu buông
Quăng thân tơi bời sơn khê từ ly
Dừng tâm vô cầu yên  không mơ mòng

Sông thu cư tang mây từ trần trôi
Về miền sơ nguyên hòa chan trùng dương
Còn bao lâu đây cho ta thành mưa
Như đình vân kia quay về nhà xưa! 
        Như Thị -LĐM  
TÌNH SẦU!
“Thơ Bình thanh”
Bao mùa qua đi ngồi cầm tình sầu
Chiều buông đìu hiu chìm sâu dòng sông
Khơi xa mong tìm về nơi nguồn xưa
Người sao đong đưa quăng rơi hương nồng 

Cò chao chơi vơi ru đời long đong
Từ thời sơ nguyên hồn lay trời đông
Loài quyên vô tư thương người canh thâu
Như ta vô tình rơi vòng tình đầu

Nơi đây còn đài mây phiêu bồng qua
Thinh không dư âm cung trầm gà trưa
Miền quê sương giăng gầy thêm chiều tà
Mùa qua cho ta cầm riêng tình sầu

Đâu rồi xuân về nồng nàn trầu cau
Hè qua ve đưa sen tàn từ lâu
Thu phơi yên hà mênh mang lòng đau
Cho đông buồn thiu tình trôi về đâu!..?
Như Thị -LĐM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét