Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

CÂU ĐỐI KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN - VESAK 2014 !

                
                             Kính Mừng Đại lễ VESAK Phật Lịch 2558
              Do  Văn Hóa Giáo Dục Liên Hiệp Quốc Tổ chức tại Việt Nam
             
                  


                                     CÕI THẾ                      CUNG TRỜI                
                                       TA BÀ                        ĐÂU SUẤT                   
                                      THÁI TỬ                         BỒ TÁT                   
                                      ĐẠT ĐA                     HỘ MINH                    
                                  GIÁNG TRẦN               TỊCH DIỆT
                                  CỨU KHỔ..!                 HÓA THÂN , 
  
                           

                            QUÊ HƯƠNG              ĐẤT NƯỚC
                             AN LẠC                      THANH BÌNH
                             NĂM CHÂU                 BỐN BIỂN
                              TƯƠNG PHÙNG             HỘI NGỘ                   
                             THẾ GIỚI                      VIỆT NAM
                             RỘN Rà                     HÂN HOAN
                           CHÀO MỪNG               CUNG ĐÓN
                                  MÙA                              HỘI
                              PHẬT ĐẢN                   VESAK
                Hình ảnh: CÂU ĐỐI KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN Phật Lịch 2558 !
                                    

                                       GẦN BA               SẮP NỬA
                                      THIÊN KỶ           VẠN NIÊN
                                     ĐỨC PHẬT         VUA HÙNG
                                      KHAI TÂM          LẬP QUỐC
                                             ĐỘ                     ĐƯA
                                          CHÚNG SANH         DÂN TỘC
                                       QUA BỜ               CẶP BẾN
                                       GIÁC NGỘ ,           ÂU CA !

           Có gì sai sót mong sự chỉ giáo của Quý Cao Nhân Thức Giả !

                                            x_3ea2b62d photo x_3ea2b62d_zps0cb7a859.gifTRÂN KÍNH !

1 nhận xét:

  1. https://www.youtube.com/watch?v=Ngg4P4jmSoc&feature=player_detailpage

    Trả lờiXóa