Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

TUẦN THƠ VÀ THƯ PHÁP TƯỞNG NIỆM NGÀY GIỖ MẸ !

                            

                                        VẼ NHÂN NGÀY GIỖ MẸ


Vô tình thuyết !

Nhớ xưa Mẹ dắt tắm sông
Dư âm vẫn đậu giữa dòng thinh không
Coi chừng “hỏng cẳng nghe con”
Như còn văng vẳng bến sông thuở nào !

Trọn đời tập lội chênh chao
Hơn thua,chìm nổi lao đao khôn lường
Theo con muôn vạn dặm trường
Cầm thời thơ dại khoác vương cõi bờ

Quăng thân ngu giữa khạo kh
Túm chuồn cắn rốn mắt dò nông sâu
Mà đời chtắm được lần
Chòng chành hụp lặn trượt chân bềnh bồng

Lội ngửa tập bụng chênh chông
Lều bều rều rác rẽ phăng ,bơi về
Đinh ninh lời Mẹ xưa tê*
Vững vàng con sải tìm về an nhiên

Ngọn nồm mát rượi quê miềng**
Bờ quê bến Mẹ bình yên đây rồi
        Giác mê một bến mà thôi
        Vô tình gieo giữa đất trời còn đây !

                                         Lê Đăng Mành

Phương ngữ Trị Thiên
*kia
**Mình    CÒN LỜI RU MÃI!


Tuột dốc cuối phiá chân đời
Vẫn ôm ấp giữ những lời Mẹ ru
Dìu dặt vạn nẻo phiêu du
Chao ơi ! dung di lời ru thuở nào

Sòng đời canh bạc hư hao
Được thua chằng chịt khát khao tìm về
Trần thân vin sợi khói quê
Cầm mùi ngầy ngậy mà nghe chín chiều !

Vẫn sông bến cũ đìu hiu
Vẫn bờ tre thách cánh diều tuổi thơ
Tìm thinh không lượm câu hò
Soi lục ký ức chạm bờ ca dao

Thẫn thờ con níu ước ao
Mép ướt Mẹ nằm khô ráo con lăn*
Đong tràn hơi ấm chiếu chăn
Từ khi còn đỏ đùm khăn tả rồi !

Trở trời gió chướng tao nôi
Ru hời ru hỡi Mẹ ngồi thâu canh

Bên Mẹ thân tâm con trọn lành
Không còn sợ hãi kiếp mong manh
Đã từng mang trọn lời ru ấy
Theo suốt cùng con hết tuổi xanh

Tóc đen cho đến bạc đầu
Vẫn lời ru vọng từng câu êm đềm
Trăng nghiêng nghe lén thềm xưa
Mẹ nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương?**

Mớm con đầy búng yêu thương
Để lời ru vọng soi đường đời con
Thanh âm thả giữa mênh mông
Tâm đất giữ tiếng hư không gói lời

Muôn thu khảm giọng ru hời
Trí ,ngu ngoi dậy từ lời Mẹ ru…!

                                         LĐM 
                                "1973 ngày trở về"*Hò ru em Trị Thiên

**ngồi buồn nhớ Mẹ ta xưa

Miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương

alt
alt
alt
                                        BÓNG NGÀY TAN GIỮA ĐÔI BỜ TÀN PHAI !
alt

                                                               HÌNH ẢNH QUÊ NHÀ

alt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét