Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016

ĐẠO & ĐỜI


ĐẠO & ĐỜI
Đời và đạo tùy 2 mà 1
Đạo với đời tuy 1 mà 2
Đời không đạo là đời vô đạo
Đạo không đời mà đạo với ai ?
Giữa củ khoài môn và củ khoai mài
Có nguồn gốc là từ dưới đất
Y chang ong với mật
Đạo quê người giống y đạo quê ta
Cây đa dựa thần
Thần cậy cây đa
Cũng chiêng trống khói nhang thờ tự
Đạo là giấc mơ lành khi ta nằm ngủ
Là ánh hải đăng cho tàu giữa biển khơi
Đạo được sinh ra là bởi con người
Tô điểm cuộc đời càng người hơn nữa ?
Đạo Ông Bà , đạo Bà La Môn , đạo Bà Hai
Đạo Khổng , đạo Phật . đạo Chúa
Giữa lòng nhân sinh cứu độ muôn loài
Giữa đạo đời ? ai cũng như ai ?
Chu Vương Miện2 nhận xét:

 1. Cháu sang thăm chú được đọc bài thơ hay quá :
  Đạo và Đời không nên tách rời nhau.
  Không có Đạo thì Đời còn khổ mãi.
  Không có Đời thì Đạo làm sao nên.
  Đạo và Đời vẫn luôn gắn kết.
  May mắn trong Đời luôn có Đạo gần bên.

  Đạo - Đời hai tiếng thiêng liêng
  Sống sao cho vẹn an nhiên tâm mình


  Cháu lan man tý nếu không đúng, cháu xin chú bỏ quá cho.
  Cháu kính chúc chú thân tâm thường lạc ạ!

  Trả lờiXóa
 2. Cám ơn Hoa đào mùa xuân nhiều
  Chúc an vui

  Trả lờiXóa