Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

THƠ XƯỚNG HỌA                      Hình ảnh: LỜI NGUYỆN !           NĐT Trời giêng rét bủa giữa xuân đầy Chớp giật giăng lùa não cỏ cây Thả kiếp vô thường trong giã biệt Chìa thân bất tịnh giữa hao gầy Bao ngày cõi tạm còn mê chấp Vạn thuở nơi nầy mãi đắm say Rữa mắt nhìn xem tuồng tử hoại Cầu mong cố quận giảm u hoài                Độc Cô Vô Não "Ảnh mượn"

              TÂM THƠ!

                             NGŨ ĐỘ THANH

Những tưởng thi đề phóng nhiệm chơi
Nào hay ngũ độ khó tung lời
cầm Ca nhạc réo vờn muôn ngõ
Bút vẫy thơ trào dậy biển khơi
Kiếm chữ trăng bồng -chưng cửa nguyệt
Tìm câu gió cõng - ngự cung trời
Ngồi yên tứ vận trườn ba cõi
Ý mã* mong cầu bởi tại ngươi !

                                 LĐM
*Tâm viên ý mã


                     LỜI NGUYỆN !
                                                NĐT
                     Trời giêng rét bủa giữa xuân đầy
                     Chớp giật giăng lùa não cỏ cây
                     Thả kiếp vô thường trong tĩnh lặng
                     Chìa  thân bất tịnh giữa hao gầy
                     Bao ngày cõi tạm còn mê chấp
                     Vạn thuở nơi nầy mãi đắm say
                     Rữa mắt nhìn xem tuồng tử hoại
                     Cầu mong cố quận giảm u hoài

                                                       LĐM
BÀI HỌA:

NÉT XUÂN

( Ngũ độ thanh)

Rộn rã đường quê nắng trải đầy
Xuân về để lộc thắm tình cây
Hòa sương chuỗi ngọc vương cành biếc
Xõa tóc hàng cau đổ bóng gầy
Thục nữ thầm yêu dường má ửng
Tài trai chợt ngắm đã lòng say
Đàn xa võng động hồn tri kỷ
Thoảng cõi trần ai giấc mộng hoài. 
                                     Nguyễn Gia Khanh

 
NGUỒN TÂM!

        Độc cô bất nhiễm ở ta bà
Thương xót muôn loài dẫu nguyệt hoa
   Ngay giữa tang bồng soi tánh Phật
     Chính trong lãng tử giấu Di Đà
    Với người khổ cực cần tao nhã
   Cùng bạn sang giàu giảm thiết tha
Gieo hiểu thương cùng chăm cuộc sống
      Cõi  tâm vắng bặt chẳng tư tà* …!

                                  LĐM
*Tư vô tà:chớ nghĩ bậy
                       alt                                                        x_3ea2b62d photo x_3ea2b62d_zps0cb7a859.gif
                 
                 alt

2 nhận xét:

 1. Bài NGUỒN TÂM hay anh ơi , Tâm em cũng nghỉ vậy .

  Trả lờiXóa