Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

TRUYỀN THUYẾT PHONG KIỀU DẠ BẠC !

                               
                                                                              

TRUYỀN THUYẾT PHONG KIỀU DẠ BẠC !
Sau thời công phu chiều,Hòa Thượng Trụ Trì và chú Tiểu Thị Giả
Thong dong vản cảnh Trú Xứ Hàn Sơn Tự dưới ánh trăng mờ ảo u huyền
càng tăng vẻ Tịch mặc nhất như của cảnh vật Hàn Sơn làm chao chọng
Tâm của vị trụ trì vốn tĩnh mà nhường chỗ cho cõi thơ trong Ngài bật ra:
Sơ tam sơ tứ nguyệt mông lung
Bán tợ ngân câu bán tợ cung
“Mồng ba, mồng bốn, trăng mờ
Nửa dường móc bạc nửa như cung trời”

Ứa ra được 2 câu rồi Thầy đọc đi đọc lại và cũng để manh nha 2 câu tiếp cho xong bài tứ tuyệt ,thẫn thờ ung dung dưới ánh trăng khuya tìm ý tứ nhưng Hòa Thượng hình như bí…! Chú Thị Giả đi hầu bên Sư Phụ hoát nhiên tuôn ra 2 câu tiếp làm cho trăng vàng phải rụng và chắc Hòa Thượng cũng ngẩn ngơ :

Nhất phiến ngọc hồ phân lưỡng đoạn
Bán trầm thủy để bán phù không
“Một bình ngọc trắng chia hai
Nửa chìm đáy nước nửa cài từng không ”
               
Bản dịch:
“Mồng ba, mồng bốn, trăng mờ
Nửa dường móc bạc nửa như cung trời
Một bình ngọc trắng chia hai
Nửa chìm đáy nước nửa cài từng không
                                          Trần trọng San dịch
Niêm luật vừa khít khao dòng thơ mạch lạc ! Hòa Thượng trong phút chốc khinh an , thầm phục chú Tiểu Thị Giả …và nhị vi Sư Đệ cùng leo lên lầu chuông thỉnh một hồi để tạ Phật và thưởng mừng bài thơ hoàn chỉnh...

Trong lúc đó tại bến Cô Tô Thi sĩ Trương Kế đang vui thú yên hà neo thuyền giữa dòng trăng bàng bạc sương khuya khung trời viễn mộng u hoài,thi nhân vung bút 2 câu :

Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên…

…và cũng bí…đang mơ màng chợt Thức bởi tiếng chày kình lay động từ chùa Hàn Sơn và nguồn thơ phát lộ, bùng trào ngân ra 2 câu tiếp cho bài tứ tuyệt chấn động đông tây :

Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn Tự
Dạ bán chung thinh đáo khách thuyền.

Nguyên văn Hán tự

月落烏啼霜滿天,
江楓漁火對愁眠。
姑蘇城外寒山寺,
夜半鐘聲到客船。

Bài thơ Phong Kiều dạ bạc là tuyệt bút của Trương Kế làm cách nay khoảng 1250 năm.
phiên âm ra Hán Việt :
Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên
Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn Tự
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền ./.

Bản Dịch :
ĐỔ THUYỀN ĐÊM Ở BẾN PHONG KIỀU
“Trăng tà tiếng qụa kêu sương
Lửa chài cây bến sầu vương giấc hồ
Thuyền ai đậu bến Cô Tô
Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San”.
                        
Nguyễn Hàm Ninh (1808-1867)


Nhân tiết lập xuân xin tròm trèm ghi vài câu để tưởng người xưa và viết thành thư pháp chia sẻ cùng bè bạn …!

                                      Tiết Lập xuân Lãm Nguyệt Hiên
                                    
                                  Thư Pháp Phong Kiều Dạ Bạc

                    
                                         x_3ea2b62d photo x_3ea2b62d_zps0cb7a859.gif

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét