Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

TRƯỜNG HÀM NGHI HUẾ !JPEG - 21.8 kb


VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ !
                                     
    Đã tới nơi rồi ngõ Hiển Nhơn*
   Dấu xưa lối quặn giữa vô thường
   Yên bình trơ tráo nòng cao xạ**
   Quay quắt thẫn thờ bút nhạt chương
   Thương nhớ Hàm Nghi Tân Sở vọng
   Cảm hoài Thị Điểm phượng hồng vương***
   Di Luân Đường lặng nghênh xe pháo
   Trường vắng loay hoay hỏi phố phường …!
 
                                         Lê Đăng Mành
                                   Mùa Phượng bay 2013


 *Hoàng Thành và Tử Cấm Thành  được gọi chung là Đại Nội  (trong đó, Tử Cấm Thành hay Cấm Thành là vòng thành trong cùng theo kết cấu "ba vòng thành" của kinh thành Huế, là  khu vực dành riêng cho gia đình nhà vua ở ) . Hoàng Thành có 4 cửa:
1. Cửa Ngọ Môn (phía Nam, trông ra đường 23 tháng 8)
2. Cửa Hòa Bình (Bắc, trước dành cho vua đi chơi, trông ra đường Đặng Thái Thân)
3. Cửa Chương Đức (Tây, trước dành cho phái nữ, trông ra đường Lê Huân)
4*Cửa Hiển Nhơn (Đông, trước dành cho phái nam, trông ra đường Đoàn Thị Điểm)
**Sân trường là bảo tàng lộ thiên
***Đường phượng bay

 HỌA 1

ĐỒNG CẢM

Người về vãng cảnh tưởng hiền nhơn

Năm tháng phôi pha giữa thế thường

Nhớ buổi sách đèn nung chữ nghĩa

Gợi hồn khách bút nối văn chương

Lộng tàn một thuở từ lâu vắng

Chương- Hiển hai đường dấu cũ vương

Non nước bao lần dâu bể trải
Kinh xưa công quạ ở chung phường.
                                                         
                                         PHƯƠNG NGỮ
                                           TP ĐÀ NẴNG

  Họa 2
 
VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ


Cùng tới phía đông nhập Hiển Nhơn
Xưa dành nam tử lối bình thường
Bảo tàng sao vẫn vươn nòng pháo
Lớp học còn đâu thảo tấu chương
Cửa Bắc Hàm Nghi buồn nước mất
Cửa Tây thục nữ lệ còn vương
Luân Đường đến thắp hương ngài Khổng
Trường cũ vắng hoe ở giữa phường
                                                Lê Trường Hưởng Hà Nội
HỌA 3 QUÊ MẸ

Nhớ ngày thăm bạn ở Hưng Nhơn

Quê mẹ giờ đây đẹp lạ thường

Chùa tháp cuốn lôi hồn nghệ sĩ

Cảnh tình quyến rủ khách văn chương

Đêm mưa nhớ chốn hàng châu đổ

Mùa bão thương nhà giọt lệ vương

Mỗi bước ly hương ngàn bước tủi

Làm sao quên được xóm thôn phường
                                               Trần Ngộ lâm đồng
 
JPEG - 19.8 kb
                                                 DI LUÂN ĐƯỜNG Huế revisited (2008)
                                             CỬA HIỂN NHƠN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét