Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

ĐÊM HOA ĐĂNG TRÊN SÔNG Ô LÂU !

 
                        LỄ ĐÀI PHẬT ĐẢN CHÙA VẠN AN LÀNG VĂN QUỸ HẢI LĂNG QUẢNG TRỊ               HOA ĐĂNG

Đỉnh rằm ánh tỏa muôn nơi
Rủ rơm vàng nhả thơm rơi quanh làng*
Sông quê rực biếc hào quang
Trăng xen sóng kết  đèn dâng cúng dường

Giọt cười lấp lánh mắt sương
Cá tung tăng vẫy hớp đường phóng sanh
Yên bình cánh xếp lanh chanh
Chim ngơ ngẩn lặng thôi quanh rập rình

Sáng từ tâm lượng độ sinh
Dòng hoa đèn dẫn hàm linh nương về
Trăng nghiêng nhìn tấm Đạo Quê
Hương tinh khiết vỗ đêm hè sơ nguyên

Mừng khánh đản nụ tâm nhiên
Đèn khai bát nhã tịnh yên xóm làng
Chói ngời sắc lội mênh mang
Trăng sao hội ngộ tâm đăng kiết tường.

                                                                       Lê Đăng Mành
                                                                14/4 PL 2557

*Mùa PHẬT ĐẢN cũng là mùa thu hoạch vụ Đông Xuân

                                  TRĂNG SAO ĐÊM HOA ĐĂNG
 
                                                ĐƯỜNG LÀNG ĐÊM HOA ĐĂNG
                                   THUYỀN PHÓNG SANH ĐĂNG

 
                                    
                                  HOA ĐĂNG TRÊN SÔNG Ô LÂU
Ảnh LĐM 
CHƠN TURừng núi chắc gì đã dễ tu


Thị thành niệm lặng tan mây mù


Nuôi tâm : từ ái thanh lương hạ


Dưỡng tuệ : hiểu thương nồng ấm thu


Bát nhã hành thâm xa cửa ngục


Sắc không quán thấu vượt đường tù


Thiên đường, cực lạc : đời như thị


Còn đợi nghe chi gióng tiếng cù…!

                                          Lê Đăng Mành
                                               Mùa senKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét