Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

HÈ VỀ ! XƯỚNG HỌA

        

  
 BÀI XƯỚNG
        VÀO HẠ

Chim đi sương thức nhẹ buông rơi
Nắng xuống lá chao sóng sánh ngời
Trông chậu tiễn mùa mai ứa muộn
Bên hiên đón tiết lựu phô tươi
Sáo diều ngất ngưởng tầng mây hót
Bến nước xôn xao thôn nữ cười
Chiều bủa nhặt khoan quyên giục hạ
Thanh bình Quê cũ mãi an vui ./.

                                           Lê Đăng Mành

BÀI HỌA 1

HẠ NHỚSương ngủ trên cành nắng gọi rơi

Lá rung lóng lánh giọt châu ngời

Phượng hồng lớt phớt khoe màu thắm

Lửa lựu lơ thơ điểm sắc tươi 

Chiền chiện từng không vang tiếng hót 

Dế mèn gốc rạ rủ nhau cười

Xôn xao gợi nhớ miền thơ ấu

Tháng hạ quê mình lắm cảnh vui.
                                                           Trần Văn Hạng

Bài họa 2:


THU VỀ

Thu về gió thoảng lá vàng rơi
Ngơ ngác mắt nai rạng ánh ngời
Cá lội tung tăng giòng suối mát
Chim ca ríu rít cội tùng tươi
Ông già đứng ngắm lòng mê thích
Bà cụ ngồi xem dạ khoái cười
Cánh bướm hồn nhiên hôn nhụy cúc
Đàn ong vờn  múa điệu mừng vui.


                                                       ĐỘC HÀNH 

Bài họa 3


HẠ BUỒN

                    Ta về nhặt sắc phượng xưa rơi
Tìm lại ngàn mơ thưở chói ngời
Xếp cánh tàn hoa hương ngỡ thoảng
Soi dòng lưu bút mực dường tươi.
Trao bao thương nhớ, bao chờ đợi
Nhận mấy buồn đau, mấy khóc cười.
Gặp xác ve sầu trên lối cũ,
Biết lòng ai đó có còn vui ?

                                        Nguyễn Gia Khanh
                                                           LAN NGHINH HẠ

                                                                QUÊ VÀO HẠ
ẢNH LĐM

2 nhận xét:

  1. Hình ảnh anh chụp làng quê rất nghệ thuật.
    Cảm ơn anh Mành.

    Trả lờiXóa
  2. ĐI NGƠ NGƠ QUƠ VÔ CHO VUI ĐÓ MÀ
    CÁM ƠN HỌA SĨ ĐÃ KHEN !

    Trả lờiXóa