Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2012

THƠ CHỜ ĐÓN LŨ VÀ BÃO SỐ 7

    Mất trắng!
(bài đã đăng trên Tạp chí tiếng quê hương)

Lũ tràn lênh láng cánh đồng xanh
Bùn ném vườn quê tan nát cành
Thạch Hãn phù sa hằn nếp cũ
Ô Lâu nước bạc  giữa xuân  tân
Còn da lông mọc(*)  trong lời cổ
Có đức nhân gieo bỡi thiện lành 
Tay thỏng vô cầu từng buổi chợ
Dẫu quê mất trắng vẫn mong anh !
                                        Lê Đăng Mành
(*) Cụm từ trong câu cuối bài ca dao cổ Quảng Trị nổi tiếng "Mười Quả Trứng"
( trong chương trình Văn học chính khóa lớp 10 PT):

Mười Quả Trứng
Tháng giêng, tháng hai, tháng ba, tháng bốn, tháng khốn, tháng nạn
Đi vay đi dạm, được một quan tiền
Ra chợ Kẻ Diên mua con gà mái
Về nuôi ba tháng; hắn đẻ ra mười trứng
Một trứng: ung, hai trứng: ung, ba trứng: ung,
Bốn trứng: ung, năm trứng: ung, sáu trứng: ung,
Bảy trứng: cũng ung
Còn ba trứng nở ra ba con
Con diều tha
Con quạ quắp
Con mặt cắt xơi
Chớ than phận khó ai ơi!
Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây
TIẾNG QUÊ HƯƠNG
             Tặng quí thi hữu của Tạp chí Tiếng Quê Hương 

Được làm thi hữu tiếng quê hương
Từ ái khiêm cung với cố hương!
Quảng Trị xưa kia từng ác chiến
Vĩnh Linh nay vẫn vọng hiền lương.
Còn làng còn đất còn nhân kiệt
Giữ lợi hám danh chỉ tuyết sương
Hạnh ngộ đổi trao cùng xướng họa
Thôi xao(*) cao nhã mới yêu thương!... 
                             lê đăng mành
                     Rằm tháng tám nhâm thin

(*) Từ "thôi xao"  băt nguồn từ 2 câu thơ của Gỉa Đảo(793-865) 
và một giai thoại văn chương về 2 câu thơ  nầy:
     "Trong một đêm trăng thi sĩ cảm hứng nghĩ ra 2 câu:
               Điểu tức trì biên thụ
              Tăng thôi nguyệt hạ môn.
          (chim ngủ cây bên ao,
            sư dưới trăng đẩy cửa)
      Vừa đi vừa lẩm nhẩm tìm chữ tìm ý, bỗng đụng phải xe ngựa của 
Hàn Dũ làm Kinh Triệu Doãn kiêm Ngự Sử Đại Phu nổi tiếng một thi 
hào thời bấy giờ. Hàn Dũ hỏi chuyện và góp ý: Hai câu thơ đã hay 
nếu dùng chữ cho đắc thì còn hay hơn nữa
    Chữ Thôi là đẩy, chữ Xao là gõ, đẩy là chỉ động tác, còn gõ thì vừa 
là động tác vừa là âm thanh. Nên chữ XAO  GÕ thì đắc hơn, đến 
đây 2 câu thơ đã hoàn chỉnh :
                         Điểu tức trì biên thụ
                         Tăng xao nguyệt hạ môn
                         (chim ngủ cây bên ao
                           sư dưới trăng gõ cửa)
    Và  trong văn chương,  “thôi xao” được nhắc  nhiều từ đây, vì vậy 

Thôi Xao là thuật ngữ (điển cố) dùng trong văn học để chỉ công việc
lao động trên trang viết của nhà thơ nhà văn.
                   
          Bé chơi với lũ ,sợ chi hè !                                                                                     
                                   QUÊ MÌNH !
Sáng lên mưa dữ dội
Cứa đứt bình minh rồi
Co ro đường ngõ vắng
Hun hút vài nón tơi.
Thinh không thu gió lộng
Ném nước bạc xuống đồng
Thương quê mình Quảng Trị
Cưỡi mãi sóng long đong.
HẠ,ngọn Lào rang hừng hực
THU,bịn rịn hoài bão giông
ĐÔNG,rét chà cứng môi cười
XUÂN, trừng nhìn phía tỉnh thức…
Bỡi quê sống chuẩn mực
Dẫu dậy cùng sắn khoai
Hạnh phúc còn thao thức
Thương mình buổi giêng hai !*
     Tình em đong rạo rực
Nếp hạnh đức trong veo
Tinh khôi trú lồng ngực
Nên **Quảng Trị quê nghèo./.
                    Lê Đăng Mành
           Chờ bão số 7 (07/10/2012)
                         Nhâm thìn

*Tục ngữ miền Sông ô lâu Quảng Trị
Giêng hai cắn ngón tay không ra máu.
**Làm nên.
 

 Xướng Họa lục bát:
CHIỀU TRÊN SÔNG
Chiều tung lưới bủa về tây
Chuồn kim khâu dỡ lá lay ven bờ
Phù sa lạ bến ngẩn ngơ
Bóng ngày tan giữa đôi bờ tàn phai... 
              Chiều nhìn nước bạc về sông, đón bão số 7
                            lê đăng mành 
HỌA :
 CHIỀU BUỒN !
                 Trần Văn Hạng

      Sợi vàng ai chuyển trời tây
Cho hồn xao xuyến mộng lay đôi bờ
      Nhớ người ra ngẩn vào ngơ
Chiều tan giọt nắng bến bờ phôi phai!
                                           SÔNG Ô LÂU, ĐOẠN ƯU ĐIỀM- PHONG ĐIỀN- .VĂN QUỸ, HẢI LĂNG

TÌNH QUÊ BAO ĐỘ !

Hương quê ngào ngạt giữa không gian
Cho dẫu bão giông cứ chực tràn
Thạch Hãn niệm ân dòng tỏa sáng
Ô Lâu bi mẫn nẻo lìa tan*
Cây đa** đò thác lòng hiu quạnh
Bến Cộ** chim mơ tiếng họp đàn
Quảng Trị  xưa nay tình cứ vậy
Hoa đây vẫn tỏa nét đài trang./.                                        lê đăng mành
 *BÀ PHI  CỦA VUA THÀNH THÁI, DƯƠNG THỊ NGỌT, QUÊ LÀNG HỘI KỲ, HẢI CHÁNH,HẢI LĂNG, QUẢNG TRỊ, 
BỊ XỬ TRẢM VÌ TỘI KHI QUÂN.ĐÁM TANG BÀ ĐƯỢC ĐƯA VỀ CẶP BẾN ƯU ĐIỀM SÔNG Ô LÂU.
 ** BẾN CỘ THUỘC XÃ HẢI SƠN, HẢI LĂNG, QTRI là nơi xảy ra một tình sử buồn với bài ca dao nổi tiếng ( một dị bản):
Trăm năm dù lỡ hẹn hò
Cây đa bến cộ  con đò khác đưa
Cây đa thưở trước còn lưa
 Con đò đã thác năm xưa tê rồi.
                                                               (ĐÃ ĐĂNG TRÊN TRANG TRI ÂM CÁC VÀ TẠP CHÍ QUÊ HƯƠNG)
Ảnh NG VĂN HIỀN( CHỤP SÁNG 7/10/2012 KHI NƯỚC LŨ TRÀN VỀ

                                             "  MẸ QUÊ THẮT QUẶN RUỘT GAN !

                                                 RƠM TRÔI GẠO ƯỚT KHÓ KHĂN ĐÃ ĐÀNH..."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét