Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012

QUÊ XƯA LẠI GỌI ANH VỀ !                                                      FotoSketcher - IMG_2683.jpg
                                                               SÔNG THU Ô LÂU
                                       
                                             Con trâu mẹp nước bên đường
Miệng cười nhai lại chút hương cỏ đồng
Ô lâu sông của dòng sông
Dòng sông tuổi Mẹ mặn nồng tình yêu

Trích
(dòng sông tuổi Mẹ thơ ANH NG VĂN ĐẮC)
                             


                                                   Cành thu phơ phất lá rơi
                                                   Vô thường chạm bóng
                                                   cho người biệt ly
                                                   Ở đi giữa cõi huyền vi
                                                    Mà sao lệ cứa
                                                    bờ mi đầm đìa...! ..

                                LINH CỬU ANH NGUYỄN VĂN ĐẮC
                                         
                                   ĐƯA VỀ AN TÁNG TẠI QUÊ NHÀ


                HÀNH TRÌNH XE TANG TỪ CỔ THÀNH QUẢNG TRỊ
                                ĐẾN QUÊ NHÀ VĂN QUỸ,HẢI TÂN                                                           XE TANG QUA CẦU CÂU NHI SÔNG Ô GIANG
                                                        XE TANG ĐƯA LINH CỬU ANH VỀ ĐÀNG PHE

                                                                                                QUÊ HƯƠNG RỒI ĐÓ ANH !

SÔNG Ô LÂU NGÀY ĐÓN ANH VỀ

DSC06996

"ANH EM BÈ BẠN CÙNG VỀ QUÊ TIỄN BIỆT ANH NG VĂN ĐẮC"

VỀ ĐÂY VẮNG BẶT HƠN THUA
NGHE TRĂNG GIÓ THỞ BỐN MÙA AN NHIÊN !
LỄ TẠ THỔ THẦN NGÀY 18/9 NHÂM THÌN  2012"ảnh và thơ LĐM"

2 nhận xét:

 1. Xin mượn lời của tiền nhân
  " Người đi một nữa hồn tôi mất.
  một nữa hồn kia hóa dại khờ..."
  Mấy người ra đi mà được mọi người, gia đình, anh em, thân hữu ngậm ngùi tiển đưa, xin nguyện cầu hương hồn Bác Đắc phiêu diêu nơi miền cực lạc.
  Lê Ngọc Quốc.

  Trả lờiXóa