Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2012

QUÀ TẶNG CỦA BẠN BÈ MỪNG SINH NHẬT BLOG!


                                   
                              
QUÀ TĂNG CHÂN DUNG ,KÝ HỌA VÀ THƠ 

CHÂN DUNG TÔI QUA NG BÁ VĂ
 Mừng đệ nhất chu niên
chủ nhân blog Lê đăng Mành

Tôi thật có duyên,
Những bài tập viết
Được anh động viên
Đưa lên trang “net”

Vui không kể xiết
Nắn tiếp từng hàng
Nên tập “Nhớ Làng”
Dâng anh trước hết!

Thơ anh sâu nặng
Lắng đọng nỗi niềm
Giông bão thác ghềnh
San bằng phẳng lặng

Nhiệt tình đam mê
Ơi người văn hóa
Là chốn đi về
Tình tôi gần quá!

Nguyễn Thanh Xuân
HÀ NỘI


MỪNG SINH NHẬT BLOG LĐM!

Nến hồng thắp ngọn lung linh
Soi vào con mắt trữ tình thời gian
Hiên trăng tuế nguyệt mơ màng
Thơ lay hồn đá dặm ngàn ruổi rong
Phiêu bồng đỉnh gió mênh mông
Bắt tay hòa mạng nối vòng nhân gian
Tâm hoa thơm giữa quê làng
Bàn tay nghệ thuật thêu ngàn lời xuân./.

                                Ngãi Giao 26/9/2012
                                     Trần Tư Ngoan
                                      Qúy Tặng lđmLê Đăng Mành "áo đen" và Trần Tư Ngoan
MỘT THOÁNG lãm nguyệt hiên !            

                              Mến tặng thi hữu 
                              Lê đăng Mành

Đêm thu hiên vắng chờ trăng mọc
Phương đông ươn ướt lệ mây trời
      Bên hè con dế vừa thức giấc
      Tiếng gáy kiêu kỳ pha lẻ loi
       Chén trà sưởi ấm bài thư pháp
      Hiên ngửa tay vờn ánh nguyệt rơi
      Hương đời đọng ngát tình tri kỷ
      Đón bóng trăng vàng đến góp vui./.

            Trần Tư Ngoan
          Ngãi Giao,Bà Rịa
             Đêm trung thu


                         ảnh xóm đùng nhìn từ hậu biền


                                ĐƯỢC ĐĂNG TẠI XÓM ĐÙNG
   
                                          TRUNG THU 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét