Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2012

THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA!

                                                      image


TRI ÂM 
 

Mười mấy năm rồi biệt Hải Lăng (1)
Đủ duyên hạnh ngộ hết xa xăm
Quảy bầu nhật nguyệt tìm tri kỷ
Tát vũng càn khôn nhớ khách tầm
Dưỡng tuệ viên thông vi diệu trí
Khai ân thúc liễm đại bi tâm
Kiến kỳ thanh ấy, ắt kỳ ngộ
Giữa chợ tri âm, vọng diệu âm 
                              lê đăng mành
 (1)Huyện Hải Lăng Tỉnh Q TRỊ.
NGUYỄN TRÃI


(1380-1442)


TỰ HỌA 1

ỨC TRAI !

Lệ nhòa sương khóc AỈ Chi Lăng
Tiễn Phụ Thân về nẻo cách xăm*
Thù Nước binh thư soi đọc lại
Thương Nhà Minh Chủ chuốt văn tầm
Lam Sơn tụ nghĩa ngời mưu sĩ
Nguyễn Trãi gom nhân ngát đức tâm**
Vườn Lệ Chi*** cành đau huyết lệ
Thinh không uất cảm mãi còn âm ./.

                                   Lê Đăng Mành
                                   Mùa thu Nhâm Thìn 2012                            
  
*nghìn trùng xa xăm(đất kẻ ngoại xâm) 
**Bình Ngô Đại Cáo đầy lòng nhân tâm.
(Ra mắt Lê Lợi, Nguyễn Trãi còn trao cho vị thủ lĩnh nghĩa quân Lam Sơn bản Bình Ngô sách, trong đó Nguyễn Trãi vạch ra ba kế sách đánh quân Minh mà chủ yếu là Tâm công ( ), đánh vào lòng người để đi đến chiến thắng)
 ***vụ án vườn vãi
(năm 1442, toàn thể gia đình Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc trong vụ án Lệ Chi Viên. Qua đời trong nỗi oan khốc 22 năm sau (1464,) vua Lê Thánh Tông xuống chiếu giải oan cho ông.)


TỰ HỌA 2

CHUÔNG CHIỀU !

                       Qúy tặng bè bạn ở Hà Lộ

Ghé qua quê Bạn thăm Đồng Lăng*
Vừa tới bờ sông xe thủng xăm
Hà Lộ sương giăng vờn lũ thứ
Ô Giang khói tỏa dẫn du tầm
Thuyền xưa bến nhớ thông miền núi**
Đất cũ người xa hóa cõi tâm
Mơ tiếng gọi đò ngân ký ức
Chuông chiều gió ngậm đến hòa âm./.

                                         Lê Đăng Mành

*tên đồng ruộng của Làng Hà Lộ,Hải Tân,Q TRỊ
Xưa ở miền quê có câu :vạc bán trộ Hà Lộ bán đồng…?
**Bến này trước thường đưa bộ đội qua sông lên
Trường Sơn.

BÀI HỌA:

   TÁC GIẢ:  TRẦN NGỘ

LỜI TỔ !


Năng mê nên tánh cứ lung lăng
Lý đạo thôi bàn chuyện bói xăm
Hửu ý vọng tài sanh khởi kiếm
Vô tâm kiến vật bất tham tầm
Nuôi thân tròn hạnh lo tu trí
Dưỡng tánh phúc đầy gắng luyện tâm
Kệ :Bổn Lai Vô ...!lời tổ dạy
Sắc không ngủ uẩn vốn không âm

                 Tranngo  kính họaBài Họa :


                 HOÀI HƯƠNG !

        Nhớ quá chưa về thăm Hải Lăng
        Thương ngừời em gái nhỏ thôn Xăm
        Gió mưa đất khách đường ngăn lối
        Sương khói trời quê núi ngáng tầm
        Đời dẫu vượt qua ngày khổ hạnh
        Lòng còn mang bận mối thương tâm
        Chiều trông bóng nhạn mờ xa thẳm
        Tiếng nhạc cung buồn vang vọng âm .

                  Nguyn Thanh Bá
                            BàrỊa


TRỰC CHỈ NHÂN TÂM

                                   

                     ĐÃ ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ TIẾNG QUÊ HƯƠNG

Xướng họa: Ký  hữu.
Phương Ngữ, TRẦN NGỘ, Lê Đăng Mành


PHƯƠNG NGỮ
Ký  hữu

Biết  bạn chưa nhiều mà quý  ghê
Lâu nay kỵ chạp có siêng về ?
Cội nguồn nơi đó quên răng nỡ
Dau rún1 đây miềng cũng rứa tê
Thân xác tha phương tròn một kiếp
Nghĩa tình cố xứ nặng nhiều bề
Kim Long đế tửu nồng men mạ
Hẹn bựa môvề cạn chén quê
Phương Ngữ
Triệu Độ Triệu Phong Quảng Trị.

Họa 1:

TRẦN NGỘ

NGUỒN CỘI

Chỉ một câu thơ mến cụ ghê
Dạ thưa đây cháu cũng năng về
Quê hương được vụ lòng niềm nở
Xứ sở mất mùa dạ tái tê
Ba chục năm tròn lo tứ phía
Sáu mươi tuổi lẻ nghĩ trăm bề
Đêm mơ nguồn cội năm canh mộng
Đau đáu bên lòng nỗi nhớ quê.
         
Họa 2:        

TÌNH QUÊ

Chộ3 người xướng họa thiệt bui4 ghê
Nhị vị tao nhân thơ mãi về
Học đạo viên thông đây thấu đó
Nghe đời đối đãi rứa ri tê
Quê nhà oằn cõng cõng bao chuyện
Cố quận  đứng lo lo mọi bề
Ai hỡi cho đây thô thiển họa
Gọi là ngưỡng mộ chỗ tình quê.
 Lê Đăng Mành

Chú thích: Phương ngữ Quảng Trị:
1: nhau rốn
2: hôm nào
3: thấy
4: vui
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét