Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2012

THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA


(*) Mời họa:

  lê đăng mành  
Chùm thơ LŨ MIỀN TRUNG 
                       
1. HỌA MIỀN TRUNG

Thiên tai dịch bệnh tới rồi lui
Phước họa miền Trung cứ cõng gùi
Nghệ Tĩnh chòng chành trên khốn khổ
Trị Thiên chao chác quá bùi ngùi
Khánh Hòa lũ quét đau Thành* biển
Ninh Thuận nước tuôn quặn tháp Hời
Dâu bể đất bồi thêm khổ lụy
Yêu thương sẻ ngọt, sớt chia bùi .


2. CHIA SẺ NỖI ĐAU 

   Lũ lụt quê nhà kiếp nạn chung
Đất miền trung khốn khổ khôn cùng
Quảng Bình người vật lênh đênh sống
Hà Tĩnh xe đò *trôi nổi nương
Cả nước nâng niu chung sức lại
Toàn dân lân mẫn cùng lòng thương
Cháu con Hồng Lạc cùng nguồn cội
Máu chảy ruột mềm chớ dửng dưng…!/. 

3. CẢM THƯƠNG!

Mây vốn rong chơi đỉnh thượng ngàn
Đủ duyên làm lũ giỡn trần gian
Trời nghiêng vần vũ mưa chan chát
Đất lở kinh hoàng gió thét van
Bến cộ thuyền buồn treo ngọn lũ
Cây đa ngựa quất rẽ đường quan***
Đất Trời giông bão giăng muôn nẻo
Mưa nắng vô thường thấy chẳng an./

                                        lđm
                          

                          


* thuộc thị trấn Diên Khánh, Khánh Hòa  
                            **tai nạn xe bị lũ cuốn năm 2010 .
BÀI HỌA
Trần Ngộ 

1. Tình Chung 

Bão đến rồi đi  lại trở lui
Miền Trung đông tới mãi đeo gùi
Thương ơi! Quảng Trị bao cay đắng
Nhớ hỡi! Thừa Thiên mấy ngậm ngùi
Ngày hạ cha hò lời mái đẫy
Đêm đông mẹ hát giọng ru hời
Ai về quê cũ cho ta nhắn
Xẻ áo nhường cơm sớt ngọt bùi.2. Nghĩa đồng bào


Thiên tai quê mẹ khổ đau chung

Mấy tỉnh miền Trung ướt lạnh cùng
Lúa má trăm nhà trôi ngập ruộng
Quýt cam ngàn hộ rụng đầy nương
Bầu kia khác giống còn sầu nhớ
Bí nọ chung giàn nỡ chẳng thương
Cùng tấm nhiễu điều đắp lấy giá ...!
Đừng như nước lã với người dưng

Trần Ngộ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét