Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Năm, 25 tháng 10, 2012


TIN BUỒN

Gia đình và anh chị em Lãm Nguyệt Hiên vô cùng đau đớn,thương tiếc báo tin:
    Anh Nguyễn Văn Đắc sanh năm Ất Dậu (1945) đã tạ thế vào lúc 20 giờ ngày 25/10/2012 nhằm ngày 11/9 năm nhâm thìn,hưởng thọ 67 tuổi.

                         Lê ĐăngMành
                         lamnguyethien

                       Thương tiếc báo tin


                                        LỄ NHẬP QUAN
 


                                      LỄ PHỤC TANG

                                           

BẠN BÈ VIẾT VỀ ANH THUỞ ANH CÒN TẠI THẾ

hoa xưa giờ vẫn tràn hương đọng
dưới bóng Quê ươm những nụ đời
anh thả ly tao vờn bến nắng
giương cánh buồm thơ nối dặm dài

                    Trần Tư Ngoan Ngãi Giao
thư pháp lđm


NHỮNG HẸN HÒ THÔI ĐÀNH KHÉP LẠI

Xin trích đăng thơ phúng viếng vĩnh biệt ANH !
KHÓC ANH !
                                      Kính viếng Anh Nguyễn Văn Đắc

Quê xưa lại gọi Anh về
Tôi cầm “cái rốn”mà nghe rạ rời...!
"Dòng sông Mẹ" cứ đầy…vơi
Thu giăng lệ ứa khóc người tài hoa.
Anh đành bỏ cõi người ta
Thả buông phiền lụy bước ra phương ngoài
Anh đi trăng gió u hoài
Ô Lâu ngậm bóng tôi ngồi khóc Anh.!...

                                     Vĩnh biệt Anh

                                     Lê đăng mành
                                        Khóc tiễn

chữ trong ngoặc"là tựa đề thơ
của Anh ĐẮC.


Tiễn biệt anh
(Kính viếng hương linh anh NGUYỄN VĂN ĐẮC)

 Một thuở lên non trồng mưa nắng
Gặt đám tang bồng nuôi chí trai
Một thuở ra khơi gom sóng lượn
Tám hướng sơn khê đỏ dấu hài

Hồn phơi mây ngủ trong vườn Đạo
Tâm kết hoa đơm giữa nhánh Đời
Hiếu Trung sau trước vầng dương chiếu
Nhân Nghĩa xa gần bóng nguyệt soi

Thân bệnh thu vàng xao lá úa
Tuổi cao cơn gió lạnh vai gầy
Cánh hạc tìm vui nơi xứ mộng
Ngơ ngẩn ai nhìn theo cánh bay

Mấy quyển văn thơ nằm thổn thức
Ngòi bút thiên tài lặng lẽ rơi
Văn Quỹ ngậm ngùi nhòa quê cũ
Ô Lâu sương trắng phủ sông dài

Anh có trong tôi từ dạo ấy
Nhói lòng chưa có phút bên nhau
Bây giờ ngôn ngữ thay dòng lệ
Kính tiễn người qua vạn nhip cầu .

            TRẦN TƯ NGOAN

        Ngãi giao Thu,  2012Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét