Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2016

Q T- 62 NĂM


QT- 62 NĂM
Chừ mình gặp nhau
Đôi ta ôm nửa mảnh bán cầu
Phạm Duy – Trịnh Công Sơn giờ đã khuất
Cây cầu biên giới cỏ phân mao
Đông Hưng Móng Cái thôn Trà Cổ
Đời ta mỏi cổ ngóng giang đầu
Nửa chừng giang bán rồi giang vĩ
Ngàn trùng xa cách vụng nước sâu
QT. 62 năm và trước
Xứ Đồ Bàn giờ biết tin nhau ?
ơi tình với tang nghe nẫu ruột
Hết thương Ái Tử lại Đạo Đầu
1 mai muội có về Chợ Cạn
Ghé qua chốn cũ ở Xóm Bầu
Huynh cũng có người thân chốn đó
Thơ tình da diết cả ngàn sau ?
Trung An Ngô Xá làng lân cận
Mưa phùn đông giá dạ như bào ?
Xưa huynh cũng có người yêu làm ca sĩ
Quá thời danh đành theo khói thuốc lào
trôi lờ lững rồi tan bay đi mất
Sao giống con diều vướng hàng cau
bây chừ muội cũng là ca sĩ
Hát nhạc dân ca trăng rụng xuống cầu
Gạo trắng trăng thanh đã trở thành bất tử
Cặp uyên ường song ca Ngọc Cẩm
Nguyễn Hữu Thiết lạc lõng nơi đâu ?
Tình yêu muôn đời vẫn là không tuổi
Từ tóc xanh tóc bạc đổi mầu
Dù có nửa đường lăn ra chết
Cũng là tháng 7 rặt mưa ngậu
Đời huynh lang bạt nơi Quảng Trị
Cũng coi là nơi cắt rốn chôn nhau ?
Huynh kể kiếp này chưa gặp muội
Mầm thơ vớ vẩn chuyện đẩu đâu ?
Thoắt đó cũng sắp gần tám bó
Cuối đời đâu khác sóng chân cầu
Lỡ mai sau có về Quảng Trị
Liệu chúng mình còn cơ hội gặp nhau ?
Hay muội cũng đã thành xương khô trong mả
Ta làm Thôi Hiệu soạn Hoàng Hạc Lâu
Hán Dương Anh Vũ dòng Thạch Hãn
Nhìn xa hơn nữa cát Nhan Biều
Muội ơi là muội ơi là muội
Kẻ đứng giữa trời là huynh đây ?
Chu Vương Miện

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét