Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

VẤN HỘI HOÀNG GIA!? THƠ XƯỚNG HỌAVẤN HỘI HOÀNG GIA!?
                          Thỉnh họa
Cuối mùa kính thỉnh vấn hoàng gia
Nhập hội có chi mới được là…?
Chẳng những ngân vang chiêu bốn cõi
Mà còn thẩm thấu cảm muôn nhà
Bao lần rửa mắt cầm trang đọc
Mấy bận lau lòng đợi mực pha
Nơi ấy đệ huynh không ngoảnh mặt
Đây xin bồng tết đến hầu trà
                                 Lê Đăng Mành
BÀI HỌA
1-ƯỚM HI

Ngưỡng mộ tao đàn, xứng đại gia!
“Già hoang” mà cứ ngỡ như là...
Mươi người thơ tỏa ngàn trang giấy
Bốn cõi tình soi một mái nhà
Trương Lũy, Lệ Trang... còn thắm thiết
Sông Thu, Hữu Hảo... chửa phôi pha
Thấy sang lại muốn quàng làm họ
Ướm hỏi đòi khao mấy rượu trà?
                          Nguyễn Gia Khanh
2-TẾT ĐỒNG NỘI                        
Đã nghỉ thôi bàn chuyện quốc gia
Ta về đồng nội rõ vui là…
Không trung lồng lộng diều reo sáo
Mái rạ vấn vương khói ủ nhà
Mũi vẫn đang the hương bưởi trộn
Lòng còn vương đắng ráng trời pha
Tình quê thêm đậm dù đơn giản
Khi tết về trong mỗi chén trà.
                              Phan Tự Trí
3-ĐẠI GIA
Nghèo khó sao bì bậc đại gia
Đi đâu cũng áo lượt quần là
Xe hơi đời mới hai ba chiếc
Vàng bạc kim cương bỏ chật nhà
Cổng kín thềm hoa bàn nạm ngọc
Lầu cao mái đỏ án son pha
Hoành phi đối liễn nom hoe mắt
Cửa ấy dễ chi tới uống trà
                 Trần Ngộ
4-HOÀNG GIA" XIN MỜI...
Chẳng dám xưng danh bậc đại gia
Chỉ nhằm vui nhộn, có chi là...
Tuổi già tếu táo cho tươi lão
Bè bạn đùa chơi để ấm nhà...
Vốn sẵn khắp nơi chung một mối
Huống chi đây đó đã cùng pha
Có thêm thi hữu càng trân quý
Xin đón mời nhau một tách trà.
                        Sông Thu
5-VƯỜN HOÀNG GIA 
Cổng vườn rộng mở hãy tham gia!
Nhín chút thời gian sẽ hiểu là…
Thân mật dang tay mời bạn hữu  
Hân hoan tiếp khách viếng ngôi nhà
Gieo vần ấm áp nồng nàn tỏa              
Giữ luật mượt mà lấp lánh pha
Rộn rã nói cười khi họp mặt
Rượu vơi bình cạn…lại châm trà.
                               Như Thu
6-NGHĨ VỀ HỘI THƠ
Nhiều hay thường được chức thi gia
Bút mực bút bi cũng cứ là.
Khác tỉnh khác phường không khác luật
Chung đường chung ngõ tựa chung nhà.
Kêu hoàng hẳn giữ luôn màu đẹp
Gọi ngọc lẽ nào để cát pha.
Tất cả cho thơ lên tới đỉnh
Nào nâng qua sóng chạm ly trà !
                       Trần Như Tùng 
 7-MỜI BẠN 
“Già hoang” thân hữu mỗi tăng gia
Nối kết năm châu ước muốn là
Cốt để rèn tâm thêm đẹp nết
Luôn mong dưỡng trí giữ vui nhà
Giao tình Lục bát câu thông thoáng
Kết bạn Đường thi luật chẳng pha
Ai kẻ đồng lòng mời ghé lại
Vườn thơ tỏa ngát đậm hương trà .
                                Võ Làng Trâm
8-ĐỪNG LO…
Đừng lo chuyện nhở - hội Hoàng Gia!
Chớ cứ! nôn na gọi tiệc trà
Rượu quý ba miền không có chế
Cao lương bốn biển chẳng hề pha
Hân hoan tiếp đón từ đô hội
Vui vẻ du chơi tới quê nhà
Ừ hội già hoang - luôn hiếu khách
Năm châu đã bạn - huống chi là?
                       Trương Văn Lũy
9-TẠ TÌNH
                            Hn vận
Cho dù chưa đáng mặt danh gia
Được các  bác thăm qủa thật là
Gót ngọc dừng chân thêm ấm cửa
Lời hoa mở miệng đã thơm nhà
Giao lưu vẫy bút đôi bài họa
Tạ khách nâng ly mấy tách trà
Trân trọng cho nhau ngàn mỹ ý
Muôn đời nhật nguyệt chẳng phôi pha.
                                   Thy Lệ Trang
                                Massachusetts 
10-KẺ VÔ CƯ
Cửa đón vui mời khách nhập gia
Quỳnh tôi chưa biết tục chi là
Bên hiên Lãm Nguyệt tù mù bóng
Dưới chiếu Hội Hoàng lọ mọ nhà
Thẩm tứ vàng in ngời chữ nạm
Xem thơ ngọc cẩn lộng vần pha
Đương xuân trời đất lòng hà hải
Biết kẻ vô cư có được trà ?
               Lý Đức Quỳnh
 

2 nhận xét:

 1. Cảm ơn bác đã sửa giúp em !
  Chúc bác thường an !

  Trả lờiXóa
 2. Không có chi,mong gặp gỡ trên trang xướng họa là
  vui rồi, Bình yên với Anh!
  Kính LĐM

  Trả lờiXóa