Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Hai, 19 tháng 1, 2015

MAI !


         
 MAI !
                                 Mời họa
Chơi đùa son sắt với trời đông
Mưa quất sương chan mặc gió lồng
Thân thẳng ngay chồi lay nhật nguyệt
Cành trơ trụi lá cảm càn khôn
Thanh cao hương tỏa thềm đài các
Nhàn nhã hồn nương chốn cửa không
Lẫm liệt phơi mình bên giá lạnh
Khai hoa điểm sắc đón xuân nồng !
                                Lê Đăng Mành

BÀI HỌA
1-MAI!
Lá úa rơi dần dạo tiết Đông
Dầm mưa hứng gió bão giông lồng
Cành khô lặng lẽ đâm chồi mới
Cội lão âm thầm dụng rễ khôn
Nụ hé vàng tươi quanh nhụy đỏ
Hoa cười rạng rỡ giữa thinh không
Khi trời rũ bỏ ngày đơn lạnh
Vẫy đón Xuân sang dưới nắng nồng
                                       Bửu Tùng
          2- TÌNH XUÂN!
Đỡ lạnh thì ra hết tiết đông
Vườn xưa thấp thoáng bóng trăng lồng
Ai kia xấu hổ che phần dại
Để tớ mơ mòng cháy túi khôn
Ánh đóm lập lòe bên góc rậm
Tiếng diều da diết giữa tầng không
Áo đơn áo kép mần chi nữa
Xuân đã về treo giải yếm nồng.
                   Phan Tự Trí Biên Hòa
  3-THIỀN HOA
Mai vẫn an hoà tắm gió đông
Xinh tươi tự tại mặc sương lồng
Vô tâm nào biết người chê dại
Chẳng ý đâu màng kẻ gọi khôn
Ngộ thấu bản lai sắc tức thị
Suy cùng diện mục vị  là không
Tinh thần Bát Nhã đều hư huyễn
Vạn pháp như như chớ bảo nồng
                Trần Ngộ Lâm Đồng
  4-MAI
Tích nhựa trong thân tự tiết đông
Âm thầm chịu đựng tuyết sương lồng
Ai đem lặt lá như chơi dại
Và bỏ khô vườn lại bảo khôn !
Bỗng chốc...chồi bung trong ánh nắng
Và rồi hoa nở giữa trời không
Ô hay, xuân đến sao nhanh thế !
Vàng rực cành mai sắc ấm nồng.
                              Sông Thu Sài Gòn
  5-MAI VÀNG CỦA TÔI
Nom kìa , hoan hỉ biếu quà đông
Lũ trẻ nhà Mai xếp mấy lồng.
Nhí Út xem chừng còn nghếch ngác
Nụ Năm có vẻ sớm lanh khôn.
Đang cùng dưỡng lực thu vị đất
Để chóng ngang tầm diễu cảnh không.
Kịp đón giao thừa mừng Nhất Đán
Dâng đời tâm trí sắc hương nồng.
                Trần Như Tùng Phú Thọ
6-MAI TẾT
Chuyển tiếp bốn mùa cho tới đông
Mưa dầm nắng dãi cứ xen lồng
Đầu Xuân vàng rộ đưa hương ngát
Chớm hạ xanh rì rợp lá khôn
Khúc khuỷu chân nai thân trụ đất
Mượt mà hoa bướm cánh vờn không
Ngàn đời trân trọng gia đình Việt
Biểu tượng dân gian Tết ấm nồng . . .
                                 Võ Làng Trâm
7-Y ĐỀ
Vàng khoe rực rỡ buổi tàn đông
Cợt với trời hanh ánh nguyệt lồng
Vượt rét chồi ươm rồi sẽ thắm
Tìm xuân hoa nở mới là khôn!
Thảy loài hữu sắc đều khen: đẹp
Chỉ kẻ vô tình dám nói: không
Chẳng vướng bụi trần cùng tục lụy
Thanh tao bậc nhất! đóa mai nồng.
                Nguyễn Gia Khanh
8-MAI ĐÀO NÓI!
Chuyện nhỏ mai đào - chẳng ngại đông!
Quanh năm thoải mái gió mưa lồng
Mặc thây to nhỏ chê bai dại
Kệ nó hết lòng chúc tụng khôn
Vóc nắng trưa hè cây rụng lá
Làn sương thu cuối nụ tràn không
Nhịp nhàng hoa rộ - chào năm mới
Chúc bạn mừng xuân - thật ấm nồng!
                                Trương Văn Lũy
9-MAI!
Nào ngại lạnh lùng của tiết đông
Mặc cho mưa nắng gió sương lồng
Cành trơ tích lũy mầm sinh dưỡng
Gốc lão ẩn tàng lẽ sắc không
Xuân đến hoa khai chen nụ thắm
Tết vui nhụy tỏa thoảng hương nồng
Tân niên góp mặt cùng muôn loại
Quân tử khiêm nhường tỏ dại khôn
                             Hồ Trọng Trí

10-XUÂN ĐẾN
Hạ qua Thu đến chuyển sang Đông
Giá lạnh gia tăng bởi gió lồng
Loại bỏ giận hờn người bảo dại
Quên đi thù hận kẻ khen khôn
Sương giăng ướt đẫm trên đồi cỏ
Nắng trải hanh khô giữa khoảng không
Cháu con đón tết tình đầm ấm
Nội ngoại mừng xuân nghĩa mặn nồng
                                        Hồ Hắc Hải   


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét