Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

XUÂN CẢM!

               

                                          XUÂN CẢM!
   
         Quên gói chút nồng dành hong tuổi hạc
        Nhăn nheo Đời nên rét cứa từng cơn
Kệ hiên ngoài gió quăng sương lác đác
Nhức nhối trùm xán xuống buổi già đông!

Chợt nghe bầy cá ho trồi bong bóng
Thắt quặn lòng gà trốn lạnh co ro
Chim trú đêm ngoài trời hắt bão lộng
Vạc u hoài gọi bạn thấm bơ vơ

Tùng hảo hán xanh reo đùa tuế nguyệt
Chuồn vô tư tung cánh giỡn làn đông
Trúc quân tử chẳng co vòi luồn cúi
Mai hạo phong ủ nhụy động càn khôn.

Dơi tung chăn mắt hé chừng buông võng
Én dập dìu bện sóng phía biển đông
Cưỡi mây về thưởng xuân cùng dệt mộng
Chuối giao mùa chẳng dám tiếu đông phong

Cho Mẹ nâng niu đùm bóng trời đất
Nếp ba trăng bốc thơm nhột cung hằng
Ấm gót tha hương lay hồn phiêu bạt
Giục hoa cỏ dậy chưng chén tương phùng

Biệt đông hiu hắt thềm phơi nắng mới
Đình cựu trống chiêng góp tiếng nghênh xuân
Chùa quê khoan nhặt rung hồi bát nhã
Bốn mùa, sanh..diệt...mặc cuộc xoay vần !.
                                       
                                   Lê Đăng Mành
SƯƠNG CHẲNG SẦU ĐÂU!  
 
Đêm đông trăng lạnh bủa xa mờ
Bụi nhạt rắc nhòa cạn giấc mơ
Cành liễu bơ phờ sương gói mộng
Gió khều lơi lả rụng thành thơ

Sương chết cỏ hoa bỗng dại khờ
Giọt trăng lấp lánh bước chơ vơ
Chan hòa hấp hối lay mầm dậy
Thân hóa đài mây thỏa đợi chờ

Gởi lại bên đời những đóa rêu
Pha nền biêng biếc gợi thương yêu
Chưng thời gian đọa lên thành quách
Lối cũ về … đi… đọng bóng chiều

Lắng nghe hơi thở của làn sương
Tan hợp ngại chi mấy đoạn trường
Thanh thản vô ưu nên lẫm liệt
Phiêu nhiên chơi giữa cuộc vô thường

Sương chan khí tiết dưỡng sầu đâu *
Thủ phận quê mùa mặc bể dâu
Chẳng bợn mai tùng khom cửa phủ
Đông phong chớ ghẹo tội hoa sầu!*

                        LĐM
*Cây sầu đông
HOA GIANG HỒ 

 Đông ấy cũ rich như xưa
Kia mới toanh dậy như vừa tái sinh
Loay hoay trầm giữa lặng thinh
Chưa an cư đã chẻ mình long đong

Gánh câu lục bát qua sông
Nửa đường tước vận phơi đông lạnh lùng
Phù sa bện cuộc tương phùng
Cá nhai bọt giỡn cho trùn ngẩn ngơ

Rác rều tỉnh vớt cơn mơ
Chung thân bè kết qua bờ thảnh thơi
Rong rêu sóng liếm tả tơi
Dập dềnh vô trụ rong chơi vô thường

Đông về giăng cụm tang thương
Ném lên thơ cõng đoạn trường chông chênh
Oằn vai kĩu kịt nhẹ tênh
Vuốt ve khốn đốn khều cành trăng trôi

Níu khúc phiêu bạt mù khơi
Gọi bèo* lữ thứ xanh bơi không nhà
Nổi trôi tánh trụ nõn nà
Phong trần tím nhụy biếc hoa giang hồ!

                          Lê Đăng Mành 
*Lục bình


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét