Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Ba, 11 tháng 9, 2012

THƠ VÀ THƯ PHÁP TRÊN ĐẠO PHÂT NGÀY NAY VÀ TẠP CHÍ TIẾNG QUÊ HƯƠNG!

TRÊN ĐẠO PHẬT NGÀY NAYLê Đăng Mành

Lũ Gọi

Thư Pháp Lũ

Dấu Chấm Than "!"

Lũ Chiều

Thư Pháp

Người Quê

Giọng Mạ

Thư Pháp

Những vần hè thu

Tứ Tuyệt Quê

Thư Pháp

Về

Quay Về

THƠ XƯỚNG :TIỄN NGƯỜI VỀ...RA ĐI !                              LÊ ĐĂNG MÀNHTHƠ HỌA: THU LY HƯƠNG !                              TRẦN VĂN HẠNG             

0


ĐÊ LÀNG. Ảnh Như Khoa
Đường quê tôi. Ảnh: Nguyễn Bá Văn.


 Bài Xướng:

lê đăng mànhTIỄN NGƯỜI VỀ… RA ĐI !

Người về thăm lại chốn quê hương
Thu rót giọt ngâu hòa vấn vương
Chạm bóng Ô Lâu miền tuổi dại
Gom lời xóm vắng thuở yêu đương
Lật trang ký ức òa thương tiếc
Tìm nhịp trống chiêng mở cửa rừng *
Đất học An Thơ ngời ngát sử **
Văn chương chăm bón nhờ tha hương. 
                                lê đăng mành
                           tiết bạch lộ nhâm thìn 
Sông Ô Lâu sương mai.  Ảnh: Nguyễn Bá Văn.

*ngày xưa làng An Thơ, Hải Lăng , Quảng Trị mở  lễ hội Mở đóng cửa rừng vào cuối tháng chạp và đầu tháng giêng có chiêng, trống, lễ nhạc rất hoành tráng,kiệu đò rước dọc sông Ô Lâu từ An Thơ lên nguồn Thác Ma, Bến Cộ rất tưng bừng.
**những vị khoa bảng ở làng An Thơ có bia ở Văn Thánh: 
-Nguyễn Đức Hoạt:thượng thư bộ hộ
-Nguyễn Đức Hoan:tuần phủ Khánh Hòa
-Nguyễn Quang Huy :biện tu nội các

BÀI HỌA :

THU LY HƯƠNG !

Trần Văn Hạng
                                   Bến Ô Lâu. Ảnh: Nguyễn Bá Văn.


Thu tàn còn đọng chút dư hương

Một mảnh tình thu giọt nắng vương

Tuổi mộng ngây thơ quên chẳng được

Tình đầu dang dở dứt sao đương

Nước tuôn ghềnh thác luôn về biển

Chim lạc muôn phương vẫn nhớ rừng

Nỗi đắng tâm tư sầu viễn xứ

Lá vàng rơi rụng  khóc ly hương.

             Trần Văn Hạng


Mời  các tác giả, độc giả  nhắp chuột vào LINK  để đọc:   QUY ƯỚC GỬI BÀI CỘNG TÁC VÀ GÓP Ý trên Tạp chí TIẾNG QUÊ HƯƠNG   trước khi gởi bài/comment  trên  tạp chí để tránh những rắc rối không đáng có .
TRÍCH DỊCH , ĐĂNG TẢI TÁC PHẨM  trên  tạp chí TIẾNG QUÊ HƯƠNG , XIN GHI RÕ NGUỒN :
http://blog.yahoo.com/TIENGQUEHUONG

THỦY TINH.
Sep 9, 2012 9:34 AMPublicPageviews 301
THỦY TINH

Nạp lễ rước nàng trể hẹn đi

Giang hồ lịch lãm Thần tu my

Chân tung núi lở hùm voi hoảng

Tay trút nghiêng sông chép lúi phi

Ngoài ruộng đam* tôm quơ giáo mác

Trên cồn trâu lợn khiếp danh uy

Vua Hùng kén quá nhiều phò mã

Thần hận tranh hùng bể khổ ri./.

                                       lê đăng mành

THƯ PHÁP :


http://blog.yahoo.com/TIENGQUEHUONG
         

Trên dòng Ô LâuẢnh Như Khoa.

Bài xướng:

  nguyễn thanh bá

Thăm ôông!(*)

Ta về Quảng Trị ghé thăm ôông
Ôông  vẫn như xưa, ở cuối cồn
Đám ruộng gần ao cày cấy ló
Vạt bồi cạnh bến cuốc lôông môn
Vườn san lớp đất san đường sỏi
Nhà mới thêm gian lợp mái tồn
Trong bếp mạ ngồi khum thổi lả
Dáng gầy trán chạm nét hoàng hôn.

(*) Phương ngữ Quảng Trị của từ 'ông" cũng như "không", "động", "vồng", "chồng", "lồng" (dậy) ... theo  cách phát âm phương ngữ Quảng Trị phải ghi đúng chính tả tiếng Việt là "khôông", "độông",
 "vồông", "dôông", "Lồông" ..., chứ  không phải viết là "ôn", khôn", động", vồn", dôn", "l." ... như có người lầm tưởng.( Những ghi chú trong trang là của TQH, sau khi nhận những mail , tin nhắn của độc giả)

                      LÊ ĐĂNG MÀNH VÀ NG THANH BÁ "trái sang"


Họa 1:

lê đăng mành

HOÀI TÌNH !

Nhớ mùa thi cử về quê ôn(*),
Thanh tịnh bãi hoang ở cuối cồn
Nhà cũ chung đường nhưng khác ngõ
Lớp xưa trên, dưới cũng đồng môn
Tha hương gót lữ còn xa ngái
Cố quận hồn quê mãi vọng tồn
Tạm biệt! xa người mùa lá rụng
Thu quê mùa cưới nhộn thành hôn.
  03/9/2012
 (*) Ôn bài: giọng Huế và Nam Quảng Trị (một phần huyện Hài Lăng) phát âm là "Ôông".BÀI HỌA 2:

Lê Đăng Mành  

ĐÁM CƯỚI XƯA!             
  • Chuyện kể lúc xưa đám cưới ôông
   Mệ người xóm đưới* ôông côi* cồn
   Buồng Nga phên liếp dòm trăng gió
   Cửa ngõ dầu đèn rọi đối môn.**
   Trèo trẹo chờng*** tre hòa tấu nhạc
   Thẹn thùng ôông mụ nhập sinh tồn
   Cấy dôông**** chừ bách niên giai lão
     Ký ức mãi về thuở hợp  hôn.
   Lê Đăng Mành
     06/9/2012
   * dưới, trên (phương ngữ Quảng Trị)
   *** tĩnh lược thành ngữ môn đăng hộ đối
   *** giường (phương ngữ Quảng Trị)
   **** vợ chồng (phương ngữ Quảng Trị)   !


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét