Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2012

BAN THƠ ĐẾN VỚI LÃM NGUYỆT HIÊN (tiếp theo)


                                                  HOA LÃM NGUYỆT HIÊN!


                                                        CÂY SANH CÓ GỐC CHỮ TÂM LÃM NGUYỆT HOA!

Sanh thác đổ sứ bạt phong

Tâm là gốc* sanh có không vô thường

Mặc nhiên giữa cuộc tang thương

Hương hoa thở gọi bốn phương họp đoàn./.

                                       Mồng1/8 mùa thu nhâmthìn

                                                Lê đăng mành
  *cây sanh có gốc " chữ tâm"


                 cây cần thăng thế nghênh phong thác đổ


MƯNG "LỘC VỪNG "DÁNG TRỰC


NỤ CƯỜI HẠO NHIÊN
KHẮC ĐÁ LĐM


TẮT ÂM KHẮC ĐÁ LĐM                          LÊ ĐĂNG MÀNH VÀ NHÀ NGHIÊN CỨU THƯ PHÁP KIỀU VĂN TIẾN
                                                                    FESTIVAL HUẾ 2004SÁCH CỦA KIỀU V TIẾN TẶNG

                                              THỦ BÚT VÀ TRANH THƠ CỦA KIỀU TIẾN
                                NHỚ ANH !
                                   lê đăng mành
           
Tưởng nhớ Anh Kiều Tiến  Nhà nghiên cứu thư pháp

Anh yêu từng con chữ
Săn phượng múa rồng bay
Từ miền nam xa ngái
Trăng gió cuốn về đây.
              Tấm lòng anh rộng mở
               Hòa với Huế nên thơ
               Hoa đơm miền thư họa
               Lung linh hồn nguyên sơ.
Festival năm ngoái,..*
Cùng vấn chữ đổi trao
Bút vung mực vô ngại
Bây giờ thành chiêm bao!
               Đến đi chuyện vô thường
               Tung hê giữa tang thương
                Nhớ Anh tờ nghiên bút
                Mãi tuôn giọt vấn vương !
                         (Anh giã từ cuộc chơi 25/11/2007)
                                Lê đăng mành vọng tiễn “Muộn màng”           
     *festival Huế 2006.
                                          NHÀ THƠ NGUYỄN VĂN ĐẮC TÁC GIẢ TẬP THƠ CÁI RỐN

TÂP ĐƯỜNG THI CHÉP TAY CỦA THẦY LÊ CHÍ PHÓNG TĂNG LĐM
NHÂN MỪNG THƯỢNG THỌ THẦY 86 TUỔINHÀ BÁO TRẦN THANH PHƯƠNG
NGUYÊN PHÓ TỔNG BIÊN TẬP BÁO ĐẠI ĐOÀN KẾT


TRẦN THANH PHƯƠNG GHÉ THĂM TẶNG LĐM 
TÁC PHẨM HỒI KÝ BÁO CHÍ


NHÀ THƠ NG THANH BÁ GHÉ THĂM
TĂNG LĐM TẬP THƠ NGÀY THÁNG NHỚ
                                                                                                      ẢNH NG VĂN HIỀN

1 nhận xét:

  1. vô coi bờ lốc Lê Đăng
    Mành treo khung cửa ngắm trăng hiên nhà
    thơ văn biếu tặng rất là
    oai phong một cõi ta bà giành riêng

    Trả lờiXóa