Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Tư, 12 tháng 9, 2012

ĐI RONG GIỮA CẢNH CHIỀU QUÊ!
                                           ĐƯỜNG VỀ QUÊ TÔI "VĂN QUỸ ,HẢI TÂN"

                              Ô LÂU CHIỀU XUỐNG YÊN BÌNH
                                          THƯỢNG HÓI NỘI TRỌT "THỨ NHẤT TRỌT SƠN"


                      BẠN ! 

Ai người chia sẻ buồn vui
Vòng tay đỡ nối ngọt bùi chát chua
Là khi giữa chốn hơn thua
Kịp thời bè bạn khuyên can thiệt lòng!

Là khi găp buổi long đong
Nụ cười bè bạn ấm nồng yêu thương
chen chúc hoạn lộ quan trường
Ánh mắt bè bạn ngăn phường trắng đen.

Chênh chao tắt lửa tối đèn
Ân tình bè bạn không quên vỗ về
Đời còn bơi giữa nhiêu khê
Thì vòng tay bạn mãi nghe ấm nồng./.

                                              Lê đăng mành

                                   Kỷ niệm chiều được Anh em
                                dẫn đi thăm ruộng đồng quê nhà
                      


CHI GIAO !*

Sáng chia với bạn tách trà
Chiều đong giọt rượu cay mà thảnh thơi
Để bơi quanh giữa ao đời
Dẫu chênh vênh cũng bên người chi giao!

                                                   Lê đăng mành
                                             Tiết bạch lộ nhâm thìn


*chữ lấy trong câu của Tống Hoằng trả lời 

vua Hán Quang Vũ :
"bần tiện chi giao bất khả vong
Tao khang chi thê bất hạ đường."
(người bạn chơi với mình từ lúc nghèo hèn
không nên quên,người vợ cùng với mình ăn bã 
rượu và cám gạo thì không nên ruồng bỏ để ở nhà dưới)
"hạ đường: nhà dưới".(Tao:bã rượu,Khang :cám gạo.)

                                     Đứng trên đê bao TRỌT SƠN VÀ HẠ HÓI
                        

                                            CỐNG KIỆT GIỮA

                                   ĐƯỜNG PHE RA LÀNG VĂN TRỊ                        VŨNG CẦU NGOÀI bên trái là đồng VĂN TRỊ


                      
                                VŨNG CẦU NGOÀI CẶP BỜ ĐÊ BAO
                                  ĐOẠN KÈ ĐẦU LÀNG VĂN QUỸ


                                     Ung dung lặt cỏ bờ đê


                                          

                             HẠN !

                          Trào nọc xe gài rồi
                          Người vắng trên đòn ngồi
                          Hói mương nằm chờ đợi
                          Ham chẽ giọt rượu phơi! * 

                                                       ledangmanh
                                               chống hạn năm 1993

*ra đồng đạp nước cứu lúa đi
ngang trôông nhứt gặp bạn mời
nhậu nên phơi xe cả ngày dưới trời
nam nắng để ruộng nẻ .         

                     

HOÀI HƯƠNG!


Giao cánh đàn cò đạc* ruộng quê
Bầy trâu nghiêng bóng đậm bờ đê
Cồn chùa đất thánh tình lương giáo
Quả phụ cựu đình nghĩa tử thê.**
Có nhớ người ơi ! vườn nội hác
Hằng mơ ta thiết !ruộng đàng phe
Quê hương trìu mến ôi !thương nhớ
Chiếc lá nào quên mau vội về…/.

                                     Lê đăng mành
                                     thu nhâm thìn

Chữ màu xanh in nghiêng là địa danh                 ruộng vườn của Làng Văn Qũy
*Đo
**vườn quả phụ : ngày xưa
Cấp cho cô nhi quả phụ


ảnh Nguyễn văn Hiền.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét